คอร์ดเพลง หวานใจอินดี้ เปา วงนิยม

  
Text   


INTRO | F | F | F | Gm | C |
INTRO | F | Dm | Bb | C | C |

 
เกิด
F 
มา 
 
หน้าตากะบ่ค่อ
Dm 
ยดี
 
ผู้สาวกะเลย
Bb 
บ่มี 
 
ยังบ่มีไผเ
C 
อา
 
โชค
F 
ดี 
 
ที่ยังมีหมู่ขี้
Dm 
เมา
 
ยามเหงากะพอได้เ
Bb 
มา 
 
นั่งเว้ากับ
C 
มัน

 
ฮู้ข่
F 
าว 
 
บ้านได๋มีบุญมี
Dm 
งาน
 
พวกเฮากะเตรียมไป
Bb 
มันส์ 
 
เต้นหน้าฮ้านหมอ
C 
ลำ
 
ก้อน
F 
คำ 
 
เจ้ามีผู้บ่าวแล้
Dm 
วไป่
 
คันยังบ่มีผู้
Bb 
ได๋ 
 
มาเป็นหวาน
C 
ใจอิน
F 
ดี้บ่

 
รูปบ่ห
Bb 
ล่อพ่อกะบ่ได้ร
C 
วย
 
มีควายโตเ
Bb 
ดียวมันเคียวย่อนบ่มี
C 
คู่

 
คันอ้ายบ่ได้ติด
Bb 
หรูเจ้าอยากสิอยู่
Am 
นำบ่
 
รูปบ่
Gm 
หล่อเจ้าจะ
C 
รักอ้ายไ
F 
หม
 
บ่มีไอโ
Bb 
ฟนบ่มีรถยนต์คันใ
F 
หญ่
 
มีแต่ความ
Gm 
จริงใจ 
 
กับรถไ
C 
ถมูล
F 
พ่อ

 
เป็นโสดมา
Bb 
ดนบ่คิดหลูโตนอ้ายแหน่
F 
บ่
 
บ่อยากเป็น
Gm 
บ้อ..
C 
   
 
หวานใจอิน
F 
ดี้

INSTRU | Dm | C | Gm | Am |
INSTRU | Dm | ( 7 Times ) | C |
INSTRU | Bb | F | C | F |
INSTRU | Bb | Am | Gm | Dm | F |

 
รูปบ่ห
Bb 
ล่อพ่อกะบ่ได้ร
C 
วย
 
มีควายโตเ
Bb 
ดียวมันเคียวย่อนบ่มี
C 
คู่

 
คันอ้ายบ่ได้ติด
Bb 
หรูเจ้าอยากสิอยู่
Am 
นำบ่
 
รูปบ่
Gm 
หล่อเจ้าจะ
C 
รักอ้ายไ
F 
หม
 
บ่มีไอโ
Bb 
ฟนบ่มีรถยนต์คันใ
F 
หญ่
 
มีแต่ความ
Gm 
จริงใจ 
 
กับรถไ
C 
ถมูล
F 
พ่อ
 
เป็นโสดมา
Bb 
ดนบ่คิดหลูโตนอ้ายแหน่
F 
บ่
 
บ่อยากเป็น
Gm 
บ้อ..
C 
.

 
คันอ้ายบ่ได้ติด
Bb 
หรูเจ้าอยากสิอยู่
Am 
นำบ่
 
รูปบ่
Gm 
หล่อเจ้าจะ
C 
รักอ้ายไ
F 
หม
 
บ่มีไอโ
Bb 
ฟนบ่มีรถยนต์คันใ
F 
หญ่
 
มีแต่ความ
Gm 
จริงใจ 
 
กับรถไ
C 
ถมูล
F 
พ่อ
 
เป็นโสดมา
Bb 
ดนบ่คิดหลูโตนอ้ายแหน่
F 
บ่
 
บ่อยากเป็น
Gm 
บ้อ..
C 
   
 
หวานใจอินดี้..

OUTRO | F | Dm | Bb | C | C | F |


เกิดมา หน้าตากะบ่ค่อยดี
ผู้สาวกะเลยบ่มี ยังบ่มีไผเอา
โชคดี ที่ยังมีหมู่ขี้เมา
ยามเหงากะพอได้เมา นั่งเว้ากับมัน

ฮู้ข่าว บ้านได๋มีบุญมีงาน
พวกเฮากะเตรียมไปมันส์ เต้นหน้าฮ้านหมอลำ
ก้อนคำ เจ้ามีผู้บ่าวแล้วไป่
คันยังบ่มีผู้ได๋ มาเป็นหวานใจอินดี้บ่

รูปบ่หล่อพ่อกะบ่ได้รวย
มีควายโตเดียวมันเคียวย่อนบ่มีคู่

คันอ้ายบ่ได้ติดหรูเจ้าอยากสิอยู่นำบ่
รูปบ่หล่อเจ้าจะรักอ้ายไหม
บ่มีไอโฟนบ่มีรถยนต์คันใหญ่
มีแต่ความจริงใจ กับรถไถมูลพ่อ

เป็นโสดมาดนบ่คิดหลูโตนอ้ายแหน่บ่
บ่อยากเป็นบ้อ… หวานใจอินดี้

( ดนตรี )

รูปบ่หล่อพ่อกะบ่ได้รวย
มีควายโตเดียวมันเคียวย่อนบ่มีคู่

คันอ้ายบ่ได้ติดหรูเจ้าอยากสิอยู่นำบ่
รูปบ่หล่อเจ้าจะรักอ้ายไหม
บ่มีไอโฟนบ่มีรถยนต์คันใหญ่
มีแต่ความจริงใจ กับรถไถมูลพ่อ
เป็นโสดมาดนบ่คิดหลูโตนอ้ายแหน่บ่
บ่อยากเป็นบ้อ…

คันอ้ายบ่ได้ติดหรูเจ้าอยากสิอยู่นำบ่
รูปบ่หล่อเจ้าจะรักอ้ายไหม
บ่มีไอโฟนบ่มีรถยนต์คันใหญ่
มีแต่ความจริงใจ กับรถไถมูลพ่อ
เป็นโสดมาดนบ่คิดหลูโตนอ้ายแหน่บ่
บ่อยากเป็นบ้อ… หวานใจอินดี้..

มิวสิควิดีโอ หวานใจอินดี้ เปา วงนิยม

เพลง : หวานใจอินดี้ (คอร์ด)
ศิลปิน : เปา วงนิยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจซี่ กีต้าร์
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 0619254251
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend