คอร์ดเพลง สวัสดีเด้อปีใหม่ สิงโต นำโชค

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | F C/E | Dm C | Bb Am | Gm C |

 
สวัส
F 
ดีปีใหม่ 
 
คึด
C/E 
ฮอดหลายๆ 
 
อี
Dm 
แม่จ๋า 
 
 
C 
 
ลูก
Bb 
คงบ่ได้กลับ
Am 
บ้านไปหาดอก
Gm 
เด้อแม่ 
 
 
C 
 
สัญ
F 
ญาเอาไว้ปี
C/E 
ใหม่จะกลับไป
Dm 
หาแม่ 
 
 
C 
 
ปี
Bb 
นี้คงทำได้
Am 
แค่ 
 
ส่งเงินก
Gm 
ลับไป 
 
 
C 

 
เว้าคำใ
Bb 
หญ่ขายฝันคำ
C 
โต
 
ว่าอีกบ่โ
Am 
ดน 
 
แม่จะต้องบ่อา
Dm 
ยไผ๋
 
ยัง
Gm 
เฮ็ดให้แม่บ่ได้ 
 
เลยอีแม่
C 
จ๋า

 
ขอโทษเด้อ
F 
แม่ 
 
ขอโทษ
C/E 
หลายๆ
 
ขอโทษ
Dm 
อีพ่อ 
 
ที่ลูกบ่เอาไ
C 
หน
 
ขอโทษเด้อ
Bb 
แม่ลูกแย่ๆ 
 
คน
Am 
นี้ยังบ่ไ
Gm 
ด้ดี
 
ทำให้แ
C 
ม่ภูมิใจ 
 
บ่ได้

INSTRU | F C/E | Dm C | Bb Am | Gm C |

 
สัญ
F 
ญาให้ไว้
C/E 
กับแม่ 
 
ตั้งแต่น้อ
Dm 
ยจนใหญ่ 
 
 
C 
 
โต
Bb 
ขึ้นแม่ต้อง
Am 
สบาย 
 
เคยให้
Gm 
สัญญา 
 
 
C 
F 
ลูกคนนี้ขอโ
C/E 
ทษอีหลี 
 
อี
Dm 
แม่จ๋า 
 
 
C 
 
ยัง
Bb 
ทำตามคำสัญ
Am 
ญาให้แม่บ่
Gm 
ได้ 
 
 
C 

 
เว้าคำใ
Bb 
หญ่ขายฝันคำ
C 
โต
 
ว่าอีกบ่โ
Am 
ดน 
 
แม่จะต้องบ่อา
Dm 
ยไผ๋
 
ยัง
Gm 
เฮ็ดให้แม่บ่ได้ 
 
เลยอีแม่
C 
จ๋า

 
ขอโทษเด้อ
F 
แม่ 
 
ขอโทษ
C/E 
หลายๆ
 
ขอโทษ
Dm 
อีพ่อ 
 
ที่ลูกบ่เอาไ
C 
หน
 
ขอโทษเด้อ
Bb 
แม่ลูกแย่ๆ 
 
คน
Am 
นี้ยังบ่ไ
Gm 
ด้ดี
 
ทำให้แ
C 
ม่ภูมิใจ 
 
บ่ได้

INSTRU | F C/E | Dm C | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F C/E | Dm C | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F C/E | Dm C | Bb Am | Gm C |

 
ขอโทษเด้อ
F 
แม่ 
 
ขอโทษ
C/E 
หลายๆ
 
ขอโทษ
Dm 
อีพ่อ 
 
ที่ลูกบ่เอาไ
C 
หน
 
ขอโทษเด้อ
Bb 
แม่ลูกแย่ๆ 
 
คน
Am 
นี้ยังบ่ไ
Gm 
ด้ดี 
 
 
C 

 
คึดฮอดเด้อ
F 
แม่ 
 
สวัสดีเด้อ
C 
ปีใหม่
 
คึดฮอด
Dm 
อีพ่อ 
 
คึดฮอดบ้านห
C 
ลายๆ
 
ขอโทษเด้อ
Bb 
แม่ลูกแย่ๆ 
 
Am 
นนี้
 
ซักวันคงไ
Gm 
ด้ดี 
 
จะกลับไป
C 
ทำให้แม่ภูมิใจ

INSTRU | F C/E | Dm C |

 
คึดฮอดเด้อ
Bb 
แม่ 
 
 
Am 
อยู่ดีมีแฮงเ
Gm 
ด้อแม่ 
 
 
C 
 
สวัสดีเด้อปีใหม่..
 

INSTRU | F C/E | Dm C | Bb Am | Gm C | F |


สวัสดีปีใหม่ คึดฮอดหลายๆ อีแม่จ๋า
ลูกคงบ่ได้กลับบ้านไปหาดอกเด้อแม่
สัญญาเอาไว้ปีใหม่จะกลับไปหาแม่
ปีนี้คงทำได้แค่ ส่งเงินกลับไป

เว้าคำใหญ่ขายฝันคำโต
ว่าอีกบ่โดน แม่จะต้องบ่อายไผ๋
ยังเฮ็ดให้แม่บ่ได้ เลยอีแม่จ๋า

ขอโทษเด้อแม่ ขอโทษหลายๆ
ขอโทษอีพ่อ ที่ลูกบ่เอาไหน
ขอโทษเด้อแม่ลูกแย่ๆ คนนี้ยังบ่ได้ดี
ทำให้แม่ภูมิใจ บ่ได้

ดนตรี

สัญญาให้ไว้กับแม่ ตั้งแต่น้อยจนใหญ่
โตขึ้นแม่ต้องสบาย เคยให้สัญญา
ลูกคนนี้ขอโทษอีหลี อีแม่จ๋า
ยังทำตามคำสัญญาให้แม่บ่ได้

เว้าคำใหญ่ขายฝันคำโต
ว่าอีกบ่โดน แม่จะต้องบ่อายไผ๋
ยังเฮ็ดให้แม่บ่ได้ เลยอีแม่จ๋า

ขอโทษเด้อแม่ ขอโทษหลายๆ
ขอโทษอีพ่อ ที่ลูกบ่เอาไหน
ขอโทษเด้อแม่ลูกแย่ๆ คนนี้ยังบ่ได้ดี
ทำให้แม่ภูมิใจ บ่ได้

ดนตรี

ขอโทษเด้อแม่ ขอโทษหลายๆ
ขอโทษอีพ่อ ที่ลูกบ่เอาไหน
ขอโทษเด้อแม่ลูกแย่ๆ คนนี้ยังบ่ได้ดี

คึดฮอดเด้อแม่ สวัสดีเด้อปีใหม่
คึดฮอดอีพ่อ คึดฮอดบ้านหลายๆ
ขอโทษเด้อแม่ลูกแย่ๆ คนนี้
ซักวันคงได้ดี จะกลับไปทำให้แม่ภูมิใจ

คึดฮอดเด้อแม่ อยู่ดีมีแฮงเด้อแม่
สวัสดีเด้อปีใหม่

มิวสิควิดีโอ สวัสดีเด้อปีใหม่ สิงโต นำโชค

เพลง : สวัสดีเด้อปีใหม่
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง/ทำนอง : นำโชค ทะนัดรัมย์
เรียบเรียง : ประทีป สิริอิสสระนันท์
ติดต่องานศิลปิน : 098-839-8897
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend