คอร์ดเพลง สบายดีหม้าย ซินน่า มีนา

  
Text   


INTRO | G | Gmaj7 | Em | D |

 
สบายดีห
G 
ม้าย 
 
ปลาย
Bm 
สายเสียงแม่พ่อ
 
น้ำตาค
C 
ลอ 
 
บอก
D 
พ่อว่าหม้ายต้อ
G 
งห่วง
 
นุ้ยยังสู้ไ
Bm 
หว 
 
วาง
Em 
สายน้ำตาร่วง
 
ไม่อยากให้
Am 
ห่วง 
 
ยิ้มให้แต่ใจอ่อ
D 
นแอ

 
เพราะคำว่า
G 
จน 
 
ต้องดิ้น
Bm 
รนเพื่อคนข้างหลัง
 
คอลหาทุกค
C 
รั้ง 
 
น้ำ
D 
ตาก็พังทุก
G 
ที
 
มันเหนื่อยมัน
Bm 
ท้อ 
 
บอก
Em 
พ่อสบายดี
 
รอนุ้ยคน
Am 
นี้จะหอบฝันหลบบ้านไ
D 
ปหา

Em 
เหนื่อยแต่ไม่ท้อ 
 
คน
Bm 
รออยู่บ้านเรา
 
แลห
C 
วันและดวงด
D 
าวยังทำห
G 
น้าที่ 
 
 
G7 
 
ตอใ
Em 
ดใจอ่อนแอ 
 
ไม่เคยยอม
Bm 
แพ้สักนาที
 
เพราะรู้
C 
ดี 
 
ว่าวันนี้ทำเพื่อใ
D 
คร

 
สู้เพื่อคนที่
G 
รัก 
 
หนักเท่าไหร่ต้อ
Bm 
งทน
 
ไม่อาจฝืนชะตา
C 
จน 
 
เดิน
D 
บนเส้นทางขวา
G 
กหนาม
Em 
ฝ่าพายุลำพัง 
 
เชื่อสัก
Bm 
วันต้องมีหนทาง
 
ปลายสายทาง
Am 
บ้าน 
 
ไม่ต้องห่
D 
วงลูกสบา
G 
ยดี

INSTRU | C D | Bm Em | C | D | D |

Em 
เหนื่อยแต่ไม่ท้อ 
 
คน
Bm 
รออยู่บ้านเรา
 
แลห
C 
วันและดวงด
D 
าวยังทำห
G 
น้าที่ 
 
 
G7 
 
ตอใ
Em 
ดใจอ่อนแอ 
 
ไม่เคยยอม
Bm 
แพ้สักนาที
 
เพราะรู้
C 
ดี 
 
ว่าวันนี้ทำเพื่อใ
D 
คร 
 
โฮ..

 
สู้เพื่อคนที่
G 
รัก 
 
หนักเท่าไหร่ต้อ
Bm 
งทน
 
ไม่อาจฝืนชะตา
C 
จน 
 
เดิน
D 
บนเส้นทางขวา
G 
กหนาม
Em 
ฝ่าพายุลำพัง 
 
เชื่อสัก
Bm 
วันต้องมีหนทาง
 
ปลายสายทาง
Am 
บ้าน 
 
ไม่ต้องห่
D 
วงลูกสบา
G 
ยดี

 
สู้เพื่อคนที่
G 
รัก 
 
หนักเท่าไหร่ต้อ
Bm 
งทน
 
ไม่อาจฝืนชะตา
C 
จน 
 
เดิน
D 
บนเส้นทางขวา
G 
กหนาม
Em 
ฝ่าพายุลำพัง 
 
เชื่อสัก
Bm 
วันต้องมีหนทาง
 
ปลายสายทาง
Am 
บ้าน 
 
ไม่ต้องห่
D 
วงลูกสบา
G 
ยดี

 
ถึงน้ำตาไ
C 
หล 
 
ไม่เป็นไ
D 
ร 
 
นุ้ยสบา
G 
ยดี..


สบายดีหม้าย ปลายสายเสียงแม่พ่อ
น้ำตาคลอ บอกพ่อว่าหม้ายต้องห่วง
นุ้ยยังสู้ไหว วางสายน้ำตาร่วง
ไม่อยากให้ห่วง ยิ้มให้แต่ใจอ่อนแอ

เพราะคำว่าจน ต้องดิ้นรนเพื่อคนข้างหลัง
คอลหาทุกครั้ง น้ำตาก็พังทุกที
มันเหนื่อยมันท้อ บอกพ่อสบายดี
รอนุ้ยคนนี้จะหอบฝันหลบบ้านไปหา

เหนื่อยแต่ไม่ท้อ คนรออยู่บ้านเรา
แลหวันและดวงดาวยังทำหน้าที่
ตอใดใจอ่อนแอ ไม่เคยยอมแพ้สักนาที
เพราะรู้ดี ว่าวันนี้ทำเพื่อใคร

สู้เพื่อคนที่รัก หนักเท่าไหร่ต้องทน
ไม่อาจฝืนชะตาจน เดินบนเส้นทางขวากหนาม
ฝ่าพายุลำพัง เชื่อสักวันต้องมีหนทาง
ปลายสายทางบ้าน ไม่ต้องห่วงลูกสบายดี

ดนตรี

เหนื่อยแต่ไม่ท้อ คนรออยู่บ้านเรา
แลหวันและดวงดาวยังทำหน้าที่
ตอใดใจอ่อนแอ ไม่เคยยอมแพ้สักนาที
เพราะรู้ดี ว่าวันนี้ทำเพื่อใคร โฮ..

สู้เพื่อคนที่รัก หนักเท่าไหร่ต้องทน
ไม่อาจฝืนชะตาจน เดินบนเส้นทางขวากหนาม
ฝ่าพายุลำพัง เชื่อสักวันต้องมีหนทาง
ปลายสายทางบ้าน ไม่ต้องห่วงลูกสบายดี

สู้เพื่อคนที่รัก หนักเท่าไหร่ต้องทน
ไม่อาจฝืนชะตาจน เดินบนเส้นทางขวากหนาม
ฝ่าพายุลำพัง เชื่อสักวันต้องมีหนทาง
ปลายสายทางบ้าน ไม่ต้องห่วงลูกสบายดี

ถึงน้ำตาไหล ไม่เป็นไร นุ้ยสบายดี

มิวสิควิดีโอ สบายดีหม้าย ซินน่า มีนา

เพลง : สบายดีหม้าย
ศิลปิน : ซินน่า มีนา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ครูน้อยหน่า
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend