คอร์ดเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง กระแต กระต่าย อาร์สยาม

  
Text   


INTRO | Fmaj7 Em | Am |
INTRO | Fmaj7 Em | Am |

 
ออกมา
Dm 
คืนนี้ 
 
ฉันไม่ไ
G 
ด้ตั้งใจมาเ
Am 
ที่ยว
 
ออกมาคนเ
Dm 
ดียว 
 
มาตาม
G 
หาคนที่ห่า
Am 
งไกล
 
แต่ว่าไ
Dm 
ม่รู้ 
 
ไม่รู้เ
G 
ลย.. 
 
ว่าเ
Em 
ธออยู่ไ
Am 
หน
 
หรือ
Dm 
เธอจะอยู่กับใ
D7 
ครในคืน
G 
นี้..

 
มาอยู่ตร
Dm 
งนี้ 
 
มาร้าน
G 
ที่เธอมาประ
Am 
จำ
 
โอ้พ่องาม
Dm 
ขำ 
 
ขอแค่
Em 
พบเธออีกสัก
Am 
ครั้ง
 
อยากบอกใ
Dm 
ห้รู้ 
 
คิดถึง
Em 
เธอ 
 
จาก
Em 
กันคืน
Am 
นั้น
 
เธอเ
Dm 
อาหัวใจของ
G 
ฉันติดมือไปด้
C 
วย..

 
ท่ามกลางผู้
F 
คน 
 
มาก
G 
ล้นในคืนห
C 
ลอกลวง
 
มีใจหนึ่งด
F 
วง 
 
มัน
G 
คิดไปไกลกว่า
Am 
นั้น
 
อยากเปลี่ยนความ
F 
รักชั่วค
G 
ราว
 
เปลี่ยนค
Em 
วามสัมพันธ์ชั่ว
Am 
คืน
 
เปลี่ยนเป็น
Dm 
รักที่ยั่งที่
G 
ยืนกับเธอตลอ
C 
ดไป

INSTRU | Dm Em | Am | Dm G | C |

 
ในค่ำคื
Dm 
นนี้ 
 
ไม่รู้เ
G 
ธอจะมาหรือเ
Am 
ปล่า..
 
ปล่อยคนใจ
Dm 
หนาว 
 
มาเฝ้า
Em 
รอเธอด้วยความ
Am 
หวัง
 
ไม่น่าเชื่อเ
F 
ลยว่าเพียงหนึ่ง
Em 
คืน..ที่
Em 
เราได้
Am 
เจอ..
 
ทำใ
Dm 
ห้หัวใจฉันเ
G 
พ้อรักเธออย่าง
C 
นี้

 
ท่ามกลางผู้
F 
คน 
 
มาก
G 
ล้นในคืนห
C 
ลอกลวง
 
มีใจหนึ่งด
F 
วง 
 
มัน
G 
คิดไปไกลกว่า
Am 
นั้น
 
อยากเปลี่ยนความ
F 
รักชั่วค
G 
ราว
 
เปลี่ยนค
Em 
วามสัมพันธ์ชั่ว
Am 
คืน
 
เปลี่ยนเป็น
Dm 
รักที่ยั่งที่
G 
ยืนกับเธอตลอ
C 
ดไป 
 
 
Db 

 
ท่ามกลางผู้
Gb 
คน..ใน
Ab 
ค่ำในคืนห
Fm 
ลอกลวง
 
มีใจหนึ่ง
Gb 
ดวง..มัน
Ab 
คิดไปไกลก
Bbm 
ว่านั้น
 
อยากเปลี่ยนความ
Gb 
รักชั่ว
Ab 
คราว
 
เปลี่ยนค
Fm 
วามสัมพันธ์ชั่
Bbm 
วคืน
 
เปลี่ยนเป็น
Ebm 
รักที่ยั่งที่
Ab 
ยืนกับเธอตลอ
Db 
ดไป

 
อยากเปลี่ยนความ
Gb 
รักชั่วค
Ab 
ราว
 
เปลี่ยนค
Fm 
วามสัมพันธ์หลอก
Bbm 
ลวง..
 
เปลี่ยนให้
Ebm 
ใจสองด
Ab 
วงรักกันตลอ
Db 
ดไป..


ออกมาคืนนี้ ฉันไม่ได้ตั้งมาเที่ยว
ออกมาคนเดียว มาตามหาคนที่ห่างไกล
แต่ว่าไม่รู้ ไม่รู้เลย.. ว่าเธออยู่ไหน
หรือเธอจะอยู่กับใครในคืนนี้..

มาอยู่ตรงนี้ มาร้านที่เธอมาประจำ
โอ้พ่องามขำ ขอแค่พบเธออีกสักครั้ง
อยากบอกให้รู้ คิดถึงเธอ จากกันคืนนั้น
เธอเอาหัวใจของฉันติดมือไปด้วย..

ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง
มีใจหนึ่งดวง มันคิดไปไกลกว่านั้น
อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว
เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน
เปลี่ยนเป็นรักที่ยั่งที่ยืนกับเธอตลอดไป

( ดนตรี )

ในค่ำคืนนี้ ไม่รู้เธอจะมาหรือเปล่า..
ปล่อยคนใจหนาว มาเฝ้ารอเธอด้วยความหวัง
ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงหนึ่งคืน..ที่เราได้เจอ..
ทำให้หัวใจฉันเพ้อรักเธออย่างนี้

ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง
มีใจหนึ่งดวง มันคิดไปไกลกว่านั้น
อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว
เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน
เปลี่ยนเป็นรักที่ยั่งที่ยืนกับเธอตลอดไป

ท่ามกลางผู้คน..ในค่ำในคืนหลอกลวง
มีใจหนึ่งดวง..มันคิดไปไกลกว่านั้น
อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว
เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน
เปลี่ยนเป็นรักที่ยั่งที่ยืนกับเธอตลอดไป

อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว
เปลี่ยนความสัมพันธ์หลอกลวง..
เปลี่ยนให้ใจสองดวงรักกันตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ รักแท้ในคืนหลอกลวง กระแต กระต่าย อาร์สยาม

เพลง : รักแท้ในคืนหลอกลวง
ศิลปิน : กระแต กระต่าย อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend