คอร์ดเพลง สาวเมืองกาญ สิงโต นำโชค

  
Text   


INTRO | Bb | Am | Gm C | F |

 
สาวง
F 
ามกาญนะจ๊ะ
Dm 
บุรี
 
พี่ยังจำไ
Bb 
ด้ดี 
 
มุขนี้ที่ใช้
C 
จีบเ
F 
ธอ
 
ไม่เจอะกัน
Dm 
นาน 
 
พี่ยังคิดถึง
Gm 
เสมอ
 
วอนหลวง
Dm 
ปูยิ้มช่วยดลใจให้
Gm 
เธอ
 
อย่าเพิ่งไปเผ
G7 
ลอแบ่งใจใ
C 
ห้ใคร

 
คอยพี่หน่อย
Dm 
หนาแม่แก้วตาดว
Gm 
งใจ
 
จะเก็บเงินขึ้นรถไ
C 
ฟ 
 
ไปขอเธอแต่งง
F 
าน

 
คิดถึงคน
Bb 
งาม 
 
เมืองกาญจน
Am 
บุรี
 
คิดถึง
Gm 
คนดี 
 
หัวใจของ
C 
พี่เรียก
F 
หา
 
คุณแม่จะว่าไหมห
Bb 
นอ 
 
ถ้าพี่จะขอขวั
Am 
ญตา
 
จะยกขันหมากไ
Gm 
ปหา.. 
 
 
C 
 
ที่กาญจน
F 
บุรี.. 
 
 
C 

 
งานสะพ
F 
านข้ามแม่น้ำ
Dm 
แคว
 
คิดถึงคนดีแทบ
Bb 
แย่ 
 
ครั้งแรกที่ไ
C 
ด้เจอ
F 
กัน
 
ล่องแพลำ
Dm 
น้อย 
 
พี่ร้องเพลงใ
Gm 
ห้ฟัง
 
เธอยังช
Dm 
มว่า 
 
ถ้าเป็นนักร้องคงไ
Gm 
ม่ดัง
 
โอ้ยพี่คิดถึงเธอ
G7 
จังหนอแม่ขวั
C 
ญอ่อน

 
ฝากใจขอ
Dm 
งพี่เอาไว้ที่สะพาน
Gm 
มอญ
 
สัญญากลับมาแน่น
C 
อน
 
แม่ขวัญอ่อน เมืองพ
F 
ลอย

 
คิดถึงคน
Bb 
งาม 
 
เมืองกาญจน
Am 
บุรี
 
คิดถึง
Gm 
คนดี 
 
หัวใจของ
C 
พี่เรียก
F 
หา
 
คุณแม่จะว่าไหมห
Bb 
นอ 
 
ถ้าพี่จะขอขวั
Am 
ญตา
 
จะยกขันหมากไ
Gm 
ปหา.. 
 
 
C 
 
ที่กาญจน
F 
บุรี..

INSTRU | Dm | Dm |

Dm 
เอ้ามาละเวย 
 
มาละวา
 
เอ้ามาละเวย มาละวา
 
 
มาเที่ยวเมืองกาญจน์
 
 
มีแต่สาวงาม สั่นดอกหวา
 

Dm 
เอ้า ใครมีมะกรูด มาแลกมะนาว
 
ใครมีลูกสาว เอามาแลกลูกเขย
 
 
เอาวะเอาเวย ลูกเขยเมืองกาญมาแล้วเด้อจ้า
 
 
ฮุย ฮา โฮ ฮิ้ว..  
C 

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |
INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |

 
คิดถึงคน
Bb 
งาม 
 
เมืองกาญจน
Am 
บุรี
 
คิดถึง
Gm 
คนดี 
 
หัวใจของ
C 
พี่เรียก
F 
หา
 
คุณแม่จะว่าไหมห
Bb 
นอ 
 
ถ้าพี่จะขอขวั
Am 
ญตา
 
จะยกขันหมากไ
Gm 
ปหา.. 
 
 
C 
 
ที่กาญจน
F 
บุรี..

 
คิด
F 
ถึงคนง
Bb 
าม 
 
เมืองกาญจน
Am 
บุรี
 
คึดฮอด
Gm 
คนดี 
 
หัวใจของ
C 
พี่เอิ้น
F 
หา
 
อิพ่อสิฆ่าบ่
Bb 
หนอ 
 
ถ้าพี่จะขอขวั
Am 
ญตา
 
จะยกขันหมากไ
Gm 
ปหา.. 
 
 
C 
 
สู่ขอแก้วตาขอ
F 
งพี่
 
จะยกขันหมากไ
Gm 
ปหา.. 
 
 
C 
 
ที่กาญจน
F 
บุรี..

OUTRO | F |


สาวงามกาญนะจ๊ะบุรี
พี่ยังจำได้ดี มุขนี้ที่ใช้จีบเธอ
ไม่เจอะกันนาน พี่ยังคิดถึงเสมอ
วอนหลวงปูยิ้มช่วยดลใจให้เธอ
อย่าเพิ่งไปเผลอแบ่งใจให้ใคร

คอยพี่หน่อยหนาแม่แก้วตาดวงใจ
จะเก็บเงินขึ้นรถไฟ ไปขอเธอแต่งงาน

คิดถึงคนงาม เมืองกาญจนบุรี
คิดถึงคนดี หัวใจของพี่เรียกหา
คุณแม่จะว่าไหมหนอ ถ้าพี่จะขอขวัญตา
จะยกขันหมากไปหา..
ที่กาญจนบุรี..

งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว
คิดถึงคนดีแทบแย่ ครั้งแรกที่ได้เจอกัน
ล่องแพลำน้อย พี่ร้องเพลงให้ฟัง
เธอยังชมว่า ถ้าเป็นนักร้องคงไม่ดัง
โอ้ยพี่คิดถึงเธอจังหนอแม่ขวัญอ่อน

ฝากใจของพี่เอาไว้ที่สะพานมอญ
สัญญากลับมาแน่นอน
แม่ขวัญอ่อน เมืองพลอย

คิดถึงคนงาม เมืองกาญจนบุรี
คิดถึงคนดี หัวใจของพี่เรียกหา
คุณแม่จะว่าไหมหนอ ถ้าพี่จะขอขวัญตา
จะยกขันหมากไปหา..
ที่กาญจนบุรี..

( ดนตรี )

เอ้ามาละเวย มาละวา
เอ้ามาละเวย มาละวา
มาเที่ยวเมืองกาญจน์
มีแต่สาวงาม สั่นดอกหวา

เอ้า ใครมีมะกรูด มาแลกมะนาว
ใครมีลูกสาว เอามาแลกลูกเขย
เอาวะเอาเวย ลูกเขยเมืองกาญมาแล้วเด้อจ้า
ฮุย ฮา โฮ ฮิ้ว..

( ดนตรี )

คิดถึงคนงาม เมืองกาญจนบุรี
คิดถึงคนดี หัวใจของพี่เรียกหา
คุณแม่จะว่าไหมหนอ ถ้าพี่จะขอขวัญตา
จะยกขันหมากไปหา..
ที่กาญจนบุรี..

คิดถึงคนงาม เมืองกาญจนบุรี
คึดฮอดคนดี หัวใจของพี่เอิ้นหา
อิพ่อสิฆ่าบ่หนอ ถ้าพี่จะขอขวัญตา
จะยกขันหมากไปหา..
สู่ขอแก้วตาของพี่
จะยกขันหมากไปหา..
ที่กาญจนบุรี..

มิวสิควิดีโอ สาวเมืองกาญ สิงโต นำโชค

เพลง : สาวเมืองกาญ
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง/ทำนอง : นำโชค ทะนัดรัมย์
เรียบเรียง : อาสนัย อาตม์สกุล
ติดต่องาน : 098-839-8897
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend