คอร์ดเพลง หิวตีนวัยรุ่น สิงโต นำโชค (ต้นฉบับ จ๊าบ พงศ์พันธ์)

  
Text   


 
หิวตีนวัย
E 
รุ่น 
 
เมื่อไหร่จะ
G#m 
โดน..สั
C#m 
กที
 
ก็รอมาแ
B 
ล้วตั้งหลาย
A 
ปี 
 
ไม่เห็นจะ
B 
มี..สั
E 
กคน 
 
 
E7 
 
จะมาคน
C#m 
เดียวหรือจะ
C#7 
มาทั้ง
F#m 
ตำบล
 
ผมก็
B 
ยังไม่เจอสั
E 
กคน 
 
ผมเลยตะโ
B 
กนออกมาอย่าง
E 
นี้

 
โปรดเอาส้น
A 
ตีนยัดป
B 
ากให้ผ
C#m 
มที
 
ก็รอมาน
B 
านแรม
A 
ปี 
 
ไม่เห็นจะ
B 
มีวี่แ
E 
วว 
 
 
E7 
 
ไม่ว่าจะ
C#m 
เป็น 
 
ตีนวัย
C#7 
รุ่นหรือตีนเด็ก
F#m 
แนว
 
ถ้าผมได้
B 
กินส้นตีนคุณแ
E 
ล้ว 
 
ผมจะไม่
B 
ลืม 
 
พระ
E 
คุณ

INSTRU | E G#m | C#m B | A B | E E7 |
INSTRU | C#m C#7 | F#m B | E B | E |

 
โปรดเอาส้น
A 
ตีน 
 
ยัดป
B 
าก 
 
ให้ผ
C#m 
มที
 
ก็รอมาน
B 
านแรม
A 
ปี 
 
ไม่เห็นจะ
B 
มีวี่แ
E 
วว 
 
 
E7 
 
ไม่ว่าจะ
C#m 
เป็น 
 
วัย
C#7 
รุ่นหรือเด็ก
F#m 
แนว
 
ถ้าผมได้
B 
กินส้นตีนคุณแ
E 
ล้ว 
 
ผมจะไม่
B 
ลืม 
 
พระ
E 
คุณ

 
หิวตีนวัย
E 
รุ่น 
 
เมื่อไหร่จะ
G#m 
โดน..สั
C#m 
กที
 
ก็รอมาแ
B 
ล้วตั้งหลาย
A 
ปี 
 
ไม่เห็นจะ
B 
มีสัก
E 
คน 
 
 
E7 
 
จะมาคน
C#m 
เดียวหรือจะ
C#7 
มาทั้ง
F#m 
ตำบล
 
ผมก็
B 
ยังไม่เจอสั
E 
กคน 
 
ผมเลยตะโ
B 
กนออกมาอย่าง
E 
นี้

 
จะมาคน
C#m 
เดียวหรือจะ
C#7 
มาทั้ง
F#m 
ตำบล
 
ผมก็
B 
ยังไม่เจอสั
E 
กคน 
 
ผมเลยตะโ
B 
กน
 
อยากโดนส้
E 
นตีน..

OUTRO | E G#m | C#m B | A B | E | E |


หิวตีนวัยรุ่น เมื่อไหร่จะโดน..สักที
ก็รอมาแล้วตั้งหลายปี ไม่เห็นจะมี..สักคน
จะมาคนเดียวหรือจะมาทั้งตำบล
ผมก็ยังไม่เจอสักคน ผมเลยตะโกนออกมาอย่างนี้

โปรดเอาส้นตีนยัดปากให้ผมที
ก็รอมานานแรมปี ไม่เห็นจะมีวี่แวว
ไม่ว่าจะเป็น ตีนวัยรุ่นหรือตีนเด็กแนว
ถ้าผมได้กินส้นตีนคุณแล้ว ผมจะไม่ลืม พระคุณ

( ดนตรี )

โปรดเอาส้นตีน ยัดปาก ให้ผมที
ก็รอมานานแรมปี ไม่เห็นจะมีวี่แวว
ไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่นหรือเด็กแนว
ถ้าผมได้กินส้นตีนคุณแล้ว ผมจะไม่ลืม พระคุณ

หิวตีนวัยรุ่น เมื่อไหร่จะโดน..สักที
ก็รอมาแล้วตั้งหลายปี ไม่เห็นจะมีสักคน
จะมาคนเดียวหรือจะมาทั้งตำบล
ผมก็ยังไม่เจอสักคน ผมเลยตะโกนออกมาอย่างนี้

จะมาคนเดียวหรือจะมาทั้งตำบล
ผมก็ยังไม่เจอสักคน ผมเลยตะโกน
อยากโดนส้นตีน..

มิวสิควิดีโอ หิวตีนวัยรุ่น สิงโต นำโชค

เพลง : หิวตีนวัยรุ่น
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
ต้นฉบับ : จ๊าบ พงศ์พันธ์
ติดต่องาน : 098-839-8897
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend