คอร์ดเพลง กินดองน้ำตา บอย พนมไพร

  
Text   

คอร์ดเพลง : กินดองน้ำตา – บอย พนมไพร

บอย พนมไพร

เพลง : กินดองน้ำตา (คอร์ด)

ศิลปิน : บอย พนมไพร

แนวเพลง : #อีสาน

Single บอย พนมไพร : กินดองน้ำตา


Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm | D A/C# | G |

D 
เจ้าคือลมหา
F#m 
ยใจของอ้ายเ
Bm 
ด้อหล่า
 
ถึงมื้อนี้สิฮู้
D 
ว่า 
 
น้องฮัก
F#m 
เขาจนเบิด
Bm 
หัวใจ
D 
กะดีใจนำ
F#m 
อยู่ที่เขาฮั
Bm 
กเจ้า
 
แม่นว่าอ้ายต้องเจ็บ ต้องเ
D 
หงา
 
สินทนรับ
F#m 
เอาต้องยืนใ
Bm 
ห้ไหว

 
ไปสาเ
G 
ด้อ.. 
 
 
A 
คำแพง
 
ตบ
F#m 
แต่งบ่ต้องห่วง
Bm 
อ้าย
 
ส่งเข้า
Em 
หอให้ผู้หลักผู้ใ
E7 
หญ่ 
 
เพิ่นได้ย่อ
A 
งยอ

D 
ฮักที่อ้ายเคย
F#m 
ก่อฮ่วมกันกั
Bm 
บเจ้า
 
คงต้องมอบส่งต่อให้เ
D 
ขา
 
เป็นคนสาน
F#m 
เอาให้จบ
Bm 
สุอย่าง

D 
บุญอ้ายพอ
F#m 
ก่ำก่า 
 
ผลามี
Bm 
น้อย
 
ฮักจึงได้เริ่มหมดถดถ
D 
อย
 
หลุดลอยคืบค
F#m 
ลานเป็นความสิ้
Bm 
นหวัง
 
อย่าห่วงเ
G 
ด้อ.. 
 
คน
A 
ดี
 
มื้อ
F#m 
สันต์วันดี 
 
ให้
Bm 
เจ้ามีแฮง
 
มื้อนี้
Em 
อ้ายบ่ได้ไปส่อยแ
E7 
ฮง 
 
เด้
A 
อหล่า

 
สิถ่าเอิ้นข
G 
วัญ 
 
อยู่หม่องเ
A 
ก่า
 
ฮ่มกระ
F#m 
เดาที่เจ้าบอก
Bm 
ฮักอ้าย
 
สิฮ้อง
G 
ส่งให้สุดหัวใ
A 
 
ให้ดังฮอ
D 
ดเฮือน 
 
เอาบุญ
F# 
แอ่ว

 
อยู่ดี
G 
มีเขา.. 
 
A 
ด้อนาง
 
คน
F#m 
ฮ้างๆ 
 
สิเมากอดขวดเ
Bm 
หล้า
 
ยกฉ
G 
ลองน้องกอดกับเ
A 
ขา 
 
แกล้มน้ำตาไ
D 
หล

INSTRU | D A/C# | Bm | D A/C# | G |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D A |

D 
บุญอ้ายพอ
F#m 
ก่ำก่า 
 
ผลามี
Bm 
น้อย
 
ฮักจึงได้เริ่มหมดถดถ
D 
อย
 
หลุดลอยคืบค
F#m 
ลานเป็นความสิ้
Bm 
นหวัง
 
อย่าห่วงเ
G 
ด้อ.. 
 
คน
A 
ดี
 
มื้อ
F#m 
สันต์วันดี 
 
ให้
Bm 
เจ้ามีแฮง
 
มื้อนี้
Em 
อ้ายบ่ได้ไปส่อยแ
E7 
ฮง 
 
เด้
A 
อหล่า

 
สิถ่าเอิ้นข
G 
วัญ 
 
อยู่หม่องเ
A 
ก่า
 
ฮ่มกระ
F#m 
เดาที่เจ้าบอก
Bm 
ฮักอ้าย
 
สิฮ้อง
G 
ส่งให้สุดหัวใ
A 
 
ให้ดังฮอ
D 
ดเฮือน 
 
เอาบุญ
F#m 
#แอ่ว

 
อยู่ดี
G 
มีเขา.. 
 
A 
ด้อนาง
 
คน
F#m 
ฮ้างๆ 
 
สิเมากอดขวดเ
Bm 
หล้า
 
ยกฉ
G 
ลองน้องกอดกับเ
A 
ขา 
 
แกล้มน้ำตาไ
D 
หล

 
สิถ่าเอิ้นข
G 
วัญ 
 
อยู่หม่องเ
A 
ก่า
 
ฮ่มกระ
F#m 
เดาที่เจ้าบอก
Bm 
ฮักอ้าย
 
สิฮ้อง
G 
ส่งให้สุดหัวใ
A 
 
ให้ดังฮอ
D 
ดเฮือน 
 
เอาบุญ
F# 
แอ่ว

 
อยู่ดี
G 
มีเขา.. 
 
A 
ด้อนาง
 
คน
F#m 
ฮ้างๆ 
 
สิเมากอดขวดเ
Bm 
หล้า
 
ยกฉ
G 
ลองน้องกอดกับเ
A 
ขา 
 
แกล้มน้ำ
D 
ตาไหล

 
ยกฉ
G 
ลองน้องกอดกับเ
A 
ขา..
 
แกล้มน้ำตาไ
G 
หล 
 
 
Gm 
 
D 


เจ้าคือลมหายใจของอ้ายเด้อหล่า
ถึงมื้อนี้สิฮู้ว่า น้องฮักเขาจนเหมิดหัวใจ
กะดีใจนำอยู่ที่เขาฮักเจ้า
แม่นว่าอ้ายต้องเจ็บ ต้องเหงา
สินทนรับเอาต้องยืนให้ไหว
ไปสาเด้อ.. คำแพง ตบแต่งบ่ต้องห่วงอ้าย
ส่งเข้าหอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ เพิ่นได้ย่องยอ

ฮักที่อ้ายเคยก่อฮ่วมกันกับเจ้า
คงต้องมอบส่งต่อให้เขา
เป็นคนสานต่อให้จบทุกอย่าง
บุญอ้ายพอก่ำก่า ผลามีน้อย
ฮักจึงได้เริ่มหมดถดถอย
หลุดลอยคืบคลานเป็นความสิ้นหวัง
อย่าห่วงเด้อ.. คนดี
มื้อสันต์วันดี ให้เจ้ามีแฮงง
มื้อนี้อ้ายบ่ได้ไปส่อยแฮง เด้อหล่า

สิถ่าเอิ้นขวัญ อยู่หม่องเก่า
ฮ่มกระเดาที่เจ้าบอกฮักอ้าย
สิฮ้องส่งให้สุดหัวใจ
ให้ดังฮอดเฮือน เอาบุญแอ่ว
อยู่ดีมีเขา.. เด้อนาง
คนฮ้างๆ สิเมากอดขวดเหล้า
ยกฉลองน้องกอดกับเขา แกล้มน้ำตาไหล

( ดนตรี )

ฮักที่อ้ายเคยก่อฮ่วมกันกับเจ้า
คงต้องมอบส่งต่อให้เขา
เป็นคนสานต่อให้จบทุกอย่าง
บุญอ้ายพอก่ำก่า ผลามีน้อย
ฮักจึงได้เริ่มหมดถดถอย
หลุดลอยคืบคลานเป็นความสิ้นหวัง
อย่าห่วงเด้อ.. คนดี
มื้อสันต์วันดี ให้เจ้ามีแฮงง
มื้อนี้อ้ายบ่ได้ไปส่อยแฮง เด้อหล่า

สิถ่าเอิ้นขวัญ อยู่หม่องเก่า
ฮ่มกระเดาที่เจ้าบอกฮักอ้าย
สิฮ้องส่งให้สุดหัวใจ
ให้ดังฮอดเฮือน เอาบุญแอ่ว
อยู่ดีมีเขา.. เด้อนาง
คนฮ้างๆ สิเมากอดขวดเหล้า
ยกฉลองน้องกอดกับเขา แกล้มน้ำตาไหล
ยกฉลองน้องกอดกับเขา.. แกล้มน้ำตาไหล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กินดองน้ำตา (คอร์ด)

บอย พนมไพร
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend