คอร์ดเพลง กินดองน้ำตา – บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง : กินดองน้ำตา – บอย พนมไพร

บอย พนมไพร

เพลง : กินดองน้ำตา (คอร์ด)

ศิลปิน : บอย พนมไพร

แนวเพลง : #อีสาน

Single บอย พนมไพร : กินดองน้ำตา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กินดองน้ำตา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | D | F#m | Bm | Bm | ( 2 Times )

 
เจ้า
คือลมหายใจข
F#m 
องอ้ายเด้อ
Bm 
หล่า
 
ถึง
มื้อนี้สิฮู้ว่า
 น้องฮักเขา
F#m 
จนเหมิดหัว
Bm 
ใจ
 
กะ
ดีใจนำอยู่
F#m 
ที่เขาฮักเจ้า
Bm 
 
แม่นว่าอ้าย
ต้องเจ็บ 
 
ต้องเหงา
 
สินทนรับเอา
F#m 
ต้องยืนให้ไ
Bm 
หว
 
ไปสาเด้อ
.. 
 
คำ
แพง 
 
ตบแต่ง
F#m 
บ่ต้องห่วงอ้าย
Bm 
 
ส่งเข้าหอ
Em 
ให้ผู้หลักผู้ใหญ่
E7 
 เพิ่นได้ย่องยอ

 
ฮัก
ที่อ้ายเคยก่อ
F#m 
ฮ่วมกันกับเจ้า
Bm 
 
คงต้องมอบ
ส่งต่อให้เขา
 
เป็นคนสานต่อ
F#m 
ให้จบทุกอย่าง
Bm 
 
บุญ
อ้ายพอก่ำก่า
F#m 
 ผลามีน้อย
Bm 
 
ฮักจึงได้เ
ริ่มหมดถดถอย
 
หลุดลอยคืบคลาน
F#m 
เป็นความสิ้น
Bm 
หวัง

 
อย่าห่วงเด้อ
.. 
 
คน
ดี
 
มื้อสัน
F#m 
ต์วันดี 
 
ให้เจ้า
Bm 
มีแฮงง
 
มื้อนี้อ้าย
Em 
บ่ได้ไปส่อยแฮง
E7 
 เด้อห
ล่า

 
สิถ่าเอิ้นขวัญ
 อยู่หม่องเก่า
 
ฮ่มกระเดา
F#m 
ที่เจ้าบอกฮักอ้าย
Bm 
 
สิฮ้องส่ง
ให้สุดหัวใจ
 
ให้ดังฮอดเฮือน
 เอาบุญแอ่ว
F#7 
 
อยู่ดีมีเขา
.. 
 
เด้อ
นาง
 
คนฮ้าง
F#m 
ๆ 
 
สิเมากอดขวดเหล้า
Bm 
 
ยกฉลอง
น้องกอดกับเขา
 แกล้มน้ำตาไห

 
ยกฉลอง
น้องกอดกับเขา
.. 
 
แกล้มน้ำตาไหล..

OUTRO | G Gm | D |


เจ้าคือลมหายใจของอ้ายเด้อหล่า
ถึงมื้อนี้สิฮู้ว่า น้องฮักเขาจนเหมิดหัวใจ
กะดีใจนำอยู่ที่เขาฮักเจ้า
แม่นว่าอ้ายต้องเจ็บ ต้องเหงา
สินทนรับเอาต้องยืนให้ไหว
ไปสาเด้อ.. คำแพง ตบแต่งบ่ต้องห่วงอ้าย
ส่งเข้าหอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ เพิ่นได้ย่องยอ

ฮักที่อ้ายเคยก่อฮ่วมกันกับเจ้า
คงต้องมอบส่งต่อให้เขา
เป็นคนสานต่อให้จบทุกอย่าง
บุญอ้ายพอก่ำก่า ผลามีน้อย
ฮักจึงได้เริ่มหมดถดถอย
หลุดลอยคืบคลานเป็นความสิ้นหวัง
อย่าห่วงเด้อ.. คนดี
มื้อสันต์วันดี ให้เจ้ามีแฮงง
มื้อนี้อ้ายบ่ได้ไปส่อยแฮง เด้อหล่า

สิถ่าเอิ้นขวัญ อยู่หม่องเก่า
ฮ่มกระเดาที่เจ้าบอกฮักอ้าย
สิฮ้องส่งให้สุดหัวใจ
ให้ดังฮอดเฮือน เอาบุญแอ่ว
อยู่ดีมีเขา.. เด้อนาง
คนฮ้างๆ สิเมากอดขวดเหล้า
ยกฉลองน้องกอดกับเขา แกล้มน้ำตาไหล

( ดนตรี )

ฮักที่อ้ายเคยก่อฮ่วมกันกับเจ้า
คงต้องมอบส่งต่อให้เขา
เป็นคนสานต่อให้จบทุกอย่าง
บุญอ้ายพอก่ำก่า ผลามีน้อย
ฮักจึงได้เริ่มหมดถดถอย
หลุดลอยคืบคลานเป็นความสิ้นหวัง
อย่าห่วงเด้อ.. คนดี
มื้อสันต์วันดี ให้เจ้ามีแฮงง
มื้อนี้อ้ายบ่ได้ไปส่อยแฮง เด้อหล่า

สิถ่าเอิ้นขวัญ อยู่หม่องเก่า
ฮ่มกระเดาที่เจ้าบอกฮักอ้าย
สิฮ้องส่งให้สุดหัวใจ
ให้ดังฮอดเฮือน เอาบุญแอ่ว
อยู่ดีมีเขา.. เด้อนาง
คนฮ้างๆ สิเมากอดขวดเหล้า
ยกฉลองน้องกอดกับเขา แกล้มน้ำตาไหล
ยกฉลองน้องกอดกับเขา.. แกล้มน้ำตาไหล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กินดองน้ำตา (คอร์ด)

บอย พนมไพร
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด