คอร์ดเพลง เหมือนเดิม เต้ย อภิวัฒน์

  
Text   


INTRO | Bm | F#m | G A | Bm | ( 6 Times )

 
โอ้ที่
Bm 
รักใจฉันวันนี้ยังมีแค่
F#m 
เธอ
 
ฉันยังเ
G 
พ้อ 
 
ยังคิดถึงเ
A 
ธอเหมือนเดิม
Bm 
อยู่นะ
 
เธอจากไ
Bm 
ป เดินไปกับเขา ฉันมี
F#m 
น้ำตา
 
จำได้
G 
ว่าไม่รักกันแ
A 
ล้ว 
 
ยังจำไ
Bm 
ด้ดี

 
มาวัน
Bm 
นี้ยาหยีกับเขาต้องทะเลา
F#m 
ะกัน
 
นึกถึง
G 
วันที่ตัวเธอ
A 
นั้นคลั่งไคล้ตัว
Bm 
เขา
 
เจ็บและ
Bm 
ช้ำ 
 
มันเจ็บและช้ำในใจไ
F#m 
ม่เบา
 
คิดแล้วเศ
G 
ร้า 
 
ทำไมตัวเ
A 
ราอาภัพ
Bm 
สิ้นดี

 
เวลา
G 
นี้ดาวบน
A 
ฟ้า 
 
แสง
Bm 
จันทร์ยังคงนวลผ่อง
 
เป็นประก
G 
ายงดง
A 
าม
 
ส่องแสง
Bm 
นวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
 
ดั่งตัว
G 
ฉันที่รักเ
A 
ธอ 
 
รัก
Bm 
เธอไม่เคยจะเปลี่ยน
 
ยังรักเ
G 
ธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ..เหมือน
Bm 
เดิม..

INSTRU | G A | Bm | ( 4 Times )

 
โอ้ที่
Bm 
รักใจฉันวันนี้ยังมีแค่
F#m 
เธอ
 
ฉันยังเ
G 
พ้อ 
 
ยังคิดถึงเ
A 
ธอเหมือนเดิม
Bm 
อยู่นะ
 
เธอจากไ
Bm 
ป เดินไปกับเขา ฉันมี
F#m 
น้ำตา
 
จำได้
G 
ว่าไม่รักกันแ
A 
ล้ว 
 
ยังจำไ
Bm 
ด้ดี

 
เวลา
G 
นี้ดาวบน
A 
ฟ้า 
 
แสง
Bm 
จันทร์ยังคงนวลผ่อง
 
เป็นประก
G 
ายงดง
A 
าม
 
ส่องแสง
Bm 
นวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
 
ดั่งตัว
G 
ฉันที่รักเ
A 
ธอ 
 
รัก
Bm 
เธอไม่เคยจะเปลี่ยน
 
ยังรักเ
G 
ธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ..เหมือน
Bm 
เดิม..

INSTRU | G A | Bm | ( 8 Times )

G 
ดนปานใ
A 
ด๋ 
 
อ้าย
Bm 
ยังบ่ลืม
G 
แม้วัน
A 
คืนผ่า
Bm 
นไป
G 
ฮักเฮาส
A 
องยัง
Bm 
คงเก็บไว้
G 
อยู่ในใจ
A 
อ้ายบ่
Bm 
ลืม

G 
ดนปานใ
A 
ด๋ 
 
อ้าย
Bm 
ยังบ่ลืม
G 
แม้วัน
A 
คืนผ่า
Bm 
นไป
G 
ฮักเฮาส
A 
องยัง
Bm 
คงเก็บไว้
G 
อยู่ในใจ
A 
อ้ายบ่
Bm 
ลืม

 
เวลา
G 
นี้ดาวบน
A 
ฟ้า 
 
แสง
Bm 
จันทร์ยังคงนวลผ่อง
 
เป็นประก
G 
ายงดง
A 
าม
 
ส่องแสง
Bm 
นวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
 
ดั่งตัว
G 
ฉันที่รักเ
A 
ธอ 
 
รัก
Bm 
เธอไม่เคยจะเปลี่ยน
 
ยังรักเ
G 
ธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ..เหมือน
Bm 
เดิม..

 
ความรัก
G 
นั้นสวยง
A 
าม 
 
งด
Bm 
งามฉันมีให้เธอ
 
น้ำตาเ
G 
อ่อ เมื่อเธอมาทิ้งกัน ฉันใจแทบขาด
 
ความรัก
G 
นั้นสวยง
A 
าม 
 
ฉัน
Bm 
มีให้เธอไม่ขาด
 
ยังรักเ
G 
ธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ..เหมือนเ
Bm 
ดิม..

OUTRO | Bm | F#m | G A | Bm |
OUTRO | Bm | F#m | G A | Bm |


โอ้ที่รักใจฉันวันนี้ยังมีแค่เธอ
ฉันยังเพ้อ ยังคิดถึงเธอเหมือนเดิมอยู่นะ
เธอจากไป เดินไปกับเขา ฉันมีน้ำตา
จำได้ว่าไม่รักกันแล้ว ยังจำได้ดี

มาวันนี้ยาหยีกับเขาต้องทะเลาะกัน
นึกถึงวันที่ตัวเธอนั้นคลั่งไคล้ตัวเขา
เจ็บและช้ำ มันเจ็บและช้ำในใจไม่เบา
คิดแล้วเศร้า ทำไมตัวเราอาภัพสิ้นดี

เวลานี้ดาวบนฟ้า แสงจันทร์ยังคงนวลผ่อง
เป็นประกายงดงาม
ส่องแสงนวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
ดั่งตัวฉันที่รักเธอ รักเธอไม่เคยจะเปลี่ยน
ยังรักเธอ คิดถึงเธอ..เหมือนเดิม..

( ดนตรี )

โอ้ที่รักใจฉันวันนี้ยังมีแค่เธอ
ฉันยังเพ้อ ยังคิดถึงเธอเหมือนเดิมอยู่นะ
เธอจากไป เดินไปกับเขา ฉันมีน้ำตา
จำได้ว่าไม่รักกันแล้ว ยังจำได้ดี

เวลานี้ดาวบนฟ้า แสงจันทร์ยังคงนวลผ่อง
เป็นประกายงดงาม
ส่องแสงนวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
ดั่งตัวฉันที่รักเธอ รักเธอไม่เคยจะเปลี่ยน
ยังรักเธอ คิดถึงเธอ..เหมือนเดิม..

( ดนตรี )

ดนปานใด๋ อ้ายยังบ่ลืม
แม้วันคืนผ่านไป
ฮักเฮาสองยังคงเก็บไว้
อยู่ในใจอ้ายบ่ลืม

ดนปานใด๋ อ้ายยังบ่ลืม
แม้วันคืนผ่านไป
ฮักเฮาสองยังคงเก็บไว้
อยู่ในใจอ้ายบ่ลืม

เวลานี้ดาวบนฟ้า แสงจันทร์ยังคงนวลผ่อง
เป็นประกายงดงาม
ส่องแสงนวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
ดั่งตัวฉันที่รักเธอ รักเธอไม่เคยจะเปลี่ยน
ยังรักเธอ คิดถึงเธอ..เหมือนเดิม..

ความรักนั้นสวยงาม งดงามฉันมีให้เธอ
น้ำตาเอ่อ เมื่อเธอมาทิ้งกัน ฉันใจแทบขาด
ความรักนั้นสวยงาม ฉันมีให้เธอไม่ขาด
ยังรักเธอ คิดถึงเธอ..เหมือนเดิม..

มิวสิควิดีโอ เหมือนเดิม เต้ย อภิวัฒน์

เพลง : เหมือนเดิม
ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : อภิวัฒน์ บุญเอนก
เรียบเรียง : อภิวัฒน์ บุญเอนก
ติดต่องานศิลปิน : 081 – 6480904
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend