คอร์ดเพลง เสาหลักของบ้าน แรงงานของนาย เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   


INTRO | Fm Eb | Db Cm |
INTRO | Bbm Eb | Ab |

 
เจ้านาย
Fm 
ครับ
 
อย่าสิ
Eb 
ด่าผมหลาย
Fm 
เด้อครับ
 
อีหลีแล้วผมกะยอ
Bbm 
มรับ..
 
ว่าผม
Eb 
มันอาภัพควา
Cm 
มรู้..

Fm 
  ปริญ
Eb 
ญากะบ่มีนำเ
Ab 
พิ่น
 
  อาศัย  
Fm 
กูเกิ้ล กับ ยูทูป เป็
Bbm 
นครู
 
  ออกจาก
Eb 
บ้าน มาลุย  
Cm 
มาสู้
 
  กะมาแ
Eb 
บบ 
 
บักแหมบโสตาย

INSTRU | Fm Eb | Db Eb |

 
อาจเฮ็ดหยังไ
Bb 
ปบ่ถืกใจหลา
Fm 
ยอย่าง
 
ประสาลูก
D 
จ้าง กระจอก กระจ
Eb 
อก 
 
ครับน
Ab 
าย
 
ความบ่
Fm 
เก่งกระทบงาน 
 
ผมก็เ
Eb 
ข้าใจ
 
คำว่าไล่อ
D 
อกกะอย่าสิเว้าดู๋ห
Eb 
ลาย 
 
อีหลีครับ
Cm 
นาย..
 
ได้ฟังแล้วผมมัน
Bbm 
กดดัน.. 
 
 
Eb 

 
ถึงเป็นแค่แรงงานของ
Ab 
นาย
 
แต่ผม
Eb/G 
คือหัวใจของ
Fm 
บ้าน
 
ค่าแ
Eb 
รงหลักร้อยต่อ
Ab 
วัน
 
แต่มัน
Eb/G 
คือความฝันของครอ
Bbm 
บครัว
 
ผมยอม
Eb 
ทนเจ็บช้ำกับ
Fm 
คำด่า
 
เพื่อกลับบ้าน
Eb 
นาไปเจอะกับรอยยิ้
Db 
มหัว
 
เพราะรอย
Cm 
ยิ้มของคนในครอ
Bbm 
บครัว
 
คือค่า
Eb 
ตัวที่แพงที่สุด..

INSTRU | Fm Eb | Db Eb |

 
เจ็บแฮ
Fm 
งคัก
 
ใจคนถูกห
Eb 
ยาม 
 
มันเคียดแฮ
Fm 
งคัก
 
แต่คิดพ้อหน้าคนที่เฮ
Bb 
าฮัก
 
ผมกะ
Eb 
ต้องระวัง
Cm 
คำพูด

Fm 
  อาจบาง
Eb 
ครั้งที่อยากได้ความเข้
Ab 
าใจ
 
  ยาม
Fm 
ใด๋ที่มัน
Bb 
สุดๆ
 
  อย่าถือ
Eb 
สาถ้าบาง
Cm 
คำพูด
 
  ฟังบ่ม่วน
Eb 
หูเจ้านา
Fm 
ยปานใด๋.. 
 
 
Eb 

INSTRU | Ab Eb/G | Fm Eb |
INSTRU | Ab Eb/G | Bbm Eb |
INSTRU | Fm Eb | Db Cm | Bbm Eb | Fm |

 
ถึงเป็นแค่แรงงานของ
Ab 
นาย
 
แต่ผม
Eb/G 
คือหัวใจของ
Fm 
บ้าน
 
ค่าแ
Eb 
รงหลักร้อยต่อ
Ab 
วัน
 
แต่มัน
Eb/G 
คือความฝันของครอ
Bbm 
บครัว
 
ผมยอม
Eb 
ทนเจ็บช้ำกับ
Fm 
คำด่า
 
เพื่อกลับบ้าน
Eb 
นาไปเจอะกับรอยยิ้
Db 
มหัว
 
เพราะรอย
Cm 
ยิ้มของคนในครอ
Bbm 
บครัว
 
คือค่า
Eb 
แรงที่แพงที่สุด..

 
เพื่อรอยยิ้มของทุกคนในครอ
Bbm 
บครัว
 
ผมยอมทุ่มสุด
Eb 
ตัว
 
เพราะเป็นเสาหลักของ
Cm 
บ้าน..
 
เข้าใจผมนะครับนาย…
 

OUTRO | Fm Eb | Db Cm |
OUTRO | Bbm Eb | Ab |


เจ้านายครับ
อย่าสิด่าผมหลายเด้อครับ
อีหลีแล้วผมกะยอมรับ..
ว่าผมมันอาภัพความรู้..

ปริญญากะบ่มีนำเพิ่น
อาศัย กูเกิ้ล กับ ยูทูป เป็นครู
ออกจากบ้าน มาลุย มาสู้
กะมาแบบ บักแหมบโสตาย

( ดนตรี )

อาจเฮ็ดหยังไปบ่ถืกใจหลายอย่าง
ประสาลูกจ้าง กระจอก กระจอก ครับนาย
ความบ่เก่งกระทบงาน ผมก็เข้าใจ
คำว่าไล่ออกกะอย่าสิเว้าดู๋หลาย อีหลีครับนาย..
ได้ฟังแล้วผมมันกดดัน..

ถึงเป็นแค่แรงงานของนาย
แต่ผมคือหัวใจของบ้าน
ค่าแรงหลักร้อยต่อวัน
แต่มันคือความฝันของครอบครัว
ผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่า
เพื่อกลับบ้านนาไปเจอะกับรอยยิ้มหัว
เพราะรอยยิ้มของคนในครอบครัว
คือค่าตัวที่แพงที่สุด..

( ดนตรี )

เจ็บแฮงคัก
ใจคนถูกหยาม มันเคียดแฮงคัก
แต่คิดพ้อหน้าคนที่เฮาฮัก
ผมกะต้องระวังคำพูด

อาจบางครั้งที่อยากได้ความเข้าใจ
ยามใด๋ที่มันสุดๆ
อย่าถือสาถ้าบางคำพูด
ฟังบ่ม่วนหูเจ้านายปานใด๋..

( ดนตรี )

ถึงเป็นแค่แรงงานของนาย
แต่ผมคือหัวใจของบ้าน
ค่าแรงหลักร้อยต่อวัน
แต่มันคือความฝันของครอบครัว
ผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่า
เพื่อกลับบ้านนาไปเจอะกับรอยยิ้มหัว
เพราะรอยยิ้มของคนในครอบครัว
คือค่าแรงที่แพงที่สุด..

เพื่อรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัว
ผมยอมทุ่มสุดตัว
เพราะเป็นเสาหลักของบ้าน..
เข้าใจผมนะครับนาย..

มิวสิควิดีโอ เสาหลักของบ้าน แรงงานของนาย เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง : เสาหลักของบ้าน แรงงานของนาย
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend