คอร์ดเพลง ขวัญใจร้านเหล้า ปรีชา ปัดภัย

  
Text   


INTRO | Fm | Fm | Bb | Fm |
INTRO | Ab | Eb | Db | Fm |
INTRO | Ab | Eb | Db | Fm | Fm Eb Fm |

 
ตะเว็นค่ำ
Fm 
คล้อย 
 
สิอ่วยถอยเลิกงาน
 
ฟ้าวเหยียบรถกลับ
Eb 
บ้านไปเกือแมวสา
Fm 
ก่อน
 
จั่งค่อยออ
Fm 
กมา 
 
หาแนวกินเจ้าของ
 
พอได้เห็นหน้า
Eb 
น้องๆ 
 
ร้านหม่องเก่าเฮาเค
Fm 
ยไป

 
เคยเฮ็ดหน้า
Ab 
ที่ฝ่ายเอนเตอร์
Fm 
เทน
 
มื้อนี้มาฮอดแต่เ
Bb 
ว็นย้อนว่าคอแห้ง
Fm 
หลาย
 
หย่างเข้า
Ab 
ร้านเขากะไหว้ปานพ่อผู้ใ
Bb 
หญ่
 
ว่าแต่เหล้าเข้า
Eb 
ปากความ
Cm 
ยากบ่เค
Fm 
ยมี

 
ได้แชมป์หลาย
Db 
ปีเป็นขวัญใจร้านเ
Ab 
หล้า
 
มื้อใด๋ซอดมากะแม่น
Eb 
เซ้าได้บันเทิงยาม
Fm 
นั้น
 
เมาแล้วกะ
Fm 
แจกทิปให้แบบบ่มี
Eb 
อั้น
 
เงินสดหมดกะส
Db 
แกนจนร้อง
Eb 
ขอ
Fm 
ชีวิต
 
ตั้งแต่พี
Db 
อาร์แจกฮอดว่าแม่
Ab 
บ้าน
 
แค่ผู้ใด๋หย่าง
Eb 
ผ่านได้แบงค์ปลิวล่อง
Fm 
ลอย
 
คนมันใจป๋าขอสาเด้อแหน่จักห
Eb 
น่อย
 
ถึงมื้ออื่นเซ้าสินั่งสวอย..  
C 
 
ซดแต่มาม่ากะ
Fm 
ส่าง

INSTRU | Ab | Eb | Db | Fm | Fm Eb Fm |

 
ตะเว็นไกล้โ
Fm 
ผล่สิขอโตเหล่าหลบ
 
จบปิดจ๊อบร้านเ
Eb 
ก่ากระเป๋าเบาตัว
Fm 
ลอย
 
ลูกค้าเกร
Fm 
ดดีบ่เคยมีปัญหา
 
อีกบ่ดนสิ
Eb 
มาให้หาเงินจัก
Fm 
คราว

 
บ่เกี่ยวว่าไ
Ab 
ผรวยน้อยรวย
Fm 
หลาย
 
ก็แค่ความสุขทางใ
Bb 
จกะใจมันเอาทาง
Fm 
เมา
 
คนมันสายบัน
Bb 
เทิง 
 
ที่มักม่วนมัก
Fm 
ฟ้อน
 
ตกแลงยามใด๋มีแต่อยาก
Eb 
ถอน.. 
 
 
C 
 
คิดฮอดร้านเหล้าอยู่
Fm 
อ๋อมอ่อม..

INSTRU | Fm | Fm | Fm | Fm |
INSTRU | Bb | Bb | Fm | Fm | Fm |
INSTRU | Ab | Fm | Bb | Fm |
INSTRU | Ab | Bb | Eb | Fm | Fm |

 
ได้แชมป์หลาย
Db 
ปีเป็นขวัญใจร้านเ
Ab 
หล้า
 
มื้อใด๋ซอดมากะแม่น
Eb 
เซ้าได้บันเทิงยาม
Fm 
นั้น
 
เมาแล้วกะ
Fm 
แจกทิปให้แบบบ่มี
Eb 
อั้น
 
เงินสดหมดกะส
Db 
แกนจนร้อง
Eb 
ขอ
Fm 
ชีวิต
 
ตั้งแต่พี
Db 
อาร์แจกฮอดว่าแม่
Ab 
บ้าน
 
แค่ผู้ใด๋หย่าง
Eb 
ผ่านได้แบงค์ปลิวล่อง
Fm 
ลอย
 
คนมันใจป๋าขอสาเด้อแหน่จักห
Eb 
น่อย
 
ถึงมื้ออื่นเซ้าสินั่งสวอย..  
C 
 
ซดแต่มาม่ากะ
Fm 
ส่าง

 
ตะเว็นไกล้โ
Fm 
ผล่สิขอโตเหล่าหลบ
 
จบปิดจ๊อบร้านเ
Eb 
ก่ากระเป๋าเบาตัว
Fm 
ลอย
 
ลูกค้าเกร
Fm 
ดดีบ่เคยมีปัญหา
 
อีกบ่ดนสิ
Eb 
มาให้หาเงินจัก
Fm 
คราว

 
บ่เกี่ยวว่าไ
Ab 
ผรวยน้อยรวย
Fm 
หลาย
 
ก็แค่ความสุขทางใ
Bb 
จกะใจมันเอาทาง
Fm 
เมา
 
คนมันสายบัน
Bb 
เทิง 
 
ที่มักม่วนมัก
Fm 
ฟ้อน
 
ตกแลงยามใด๋มีแต่อยาก
Eb 
ถอน.. 
 
 
C 
 
คิดฮอดร้านเหล้าอยู่
Fm 
อ๋อมอ่อม..

OUTRO | Ab | Eb | Db | Fm | Fm Eb Fm |


ตะเว็นค่ำคล้อย สิอ่วยถอยเลิกงาน
ฟ้าวเหยียบรถกลับบ้านไปเกือแมวสาก่อน
จั่งค่อยออกมา หาแนวกินเจ้าของ
พอได้เห็นหน้าน้องๆ ร้านหม่องเก่าเฮาเคยไป

เคยเฮ็ดหน้าที่ฝ่ายเอนเตอร์เทน
มื้อนี้มาฮอดแต่เว็นย้อนว่าคอแห้งหลาย
หย่างเข้าร้านเขากะไหว้ปานพ่อผู้ใหญ่
ว่าแต่เหล้าเข้าปากความยากบ่เคยมี

ได้แชมป์หลายปีเป็นขวัญใจร้านเหล้า
มื้อใด๋ซอดมากะแม่นเซ้าได้บันเทิงยามนั้น
เมาแล้วกะแจกทิปให้แบบบ่มีอั้น
เงินสดหมดกะสแกนจนร้องขอชีวิต
ตั้งแต่พีอาร์แจกฮอดว่าแม่บ้าน
แค่ผู้ใด๋หย่างผ่านได้แบงค์ปลิวล่องลอย
คนมันใจป๋าขอสาเด้อแหน่จักหน่อย
ถึงมื้ออื่นเซ้าสินั่งสวอย..
ซดแต่มาม่ากะส่าง

( ดนตรี )

ตะเว็นไกล้โผล่สิขอโตเหล่าหลบ
จบปิดจ๊อบร้านเก่ากระเป๋าเบาตัวลอย
ลูกค้าเกรดดีบ่เคยมีปัญหา
อีกบ่ดนสิมาให้หาเงินจักคราว

บ่เกี่ยวว่าไผรวยน้อยรวยหลาย
ก็แค่ความสุขทางใจกะใจมันเอาทางเมา
คนมันสายบันเทิง ที่มักม่วนมักฟ้อน
ตกแลงยามใด๋มีแต่อยากถอน..
คิดฮอดร้านเหล้าอยู่อ๋อมอ่อม

( ดนตรี )

ได้แชมป์หลายปีเป็นขวัญใจร้านเหล้า
มื้อใด๋ซอดมากะแม่นเซ้าได้บันเทิงยามนั้น
เมาแล้วกะแจกทิปให้แบบบ่มีอั้น
เงินสดหมดกะสแกนจนร้องขอชีวิต
ตั้งแต่พีอาร์แจกฮอดว่าแม่บ้าน
แค่ผู้ใด๋หย่างผ่านได้แบงค์ปลิวล่องลอย
คนมันใจป๋าขอสาเด้อแหน่จักหน่อย
ถึงมื้ออื่นเซ้าสินั่งสวอย..
ซดแต่มาม่ากะส่าง

ตะเว็นไกล้โผล่สิขอโตเหล่าหลบ
จบปิดจ๊อบร้านเก่ากระเป๋าเบาตัวลอย
ลูกค้าเกรดดีบ่เคยมีปัญหา
อีกบ่ดนสิมาให้หาเงินจักคราว

บ่เกี่ยวว่าไผรวยน้อยรวยหลาย
ก็แค่ความสุขทางใจกะใจมันเอาทางเมา
คนมันสายบันเทิง ที่มักม่วนมักฟ้อน
ตกแลงยามใด๋มีแต่อยากถอน..
คิดฮอดร้านเหล้าอยู่อ๋อมอ่อม

มิวสิควิดีโอ ขวัญใจร้านเหล้า ปรีชา ปัดภัย

เพลง : ขวัญใจร้านเหล้า
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ปรีชา ปัดภัย
ติดต่องานแสดง : 061-1531056
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend