คอร์ดเพลง แล้วเราจะได้พบกัน บอย พาโล PALO

  
Text   


INTRO | Em | D | C | B7 |
INTRO | Em | D | C | B7 |

Em 
กายนั้นเราต้องจาก
 
ต้องพลัดพ
C 
รากอำลาอย่างอาลัย
 
ที่ตร
G 
งนี้เมื่อมึงจากไป 
 
ย่อมมีน้ำ
D 
ตา
Em 
เรานั้นเคยเผชิญ..
 
ความ
C 
ทุกข์ ความยาก ความเหนื่อยล้า
 
มาวัน
G 
นี้ที่มึงจากลา 
 
มาทิ้งกู
D 
ไป

 
เรื่องที่มึงกั
Em 
บกู 
 
เคยเรีย
G 
นรู้ 
 
เคยใจแลกใ
D 
 
เคยล้ม
C 
ลุกคลุกคลานตั้งมากมาย
 
จนสุดท้
D 
ายแล้วมึงต้องไป 
 
จากไปแ
B7 
ล้ว 
 
โอ๊ย..

 
เคยร่วม
Em 
ฝัน 
 
เคยร่วมกันฟั
C 
นฝ่า
 
มีปัญ
G 
หาแล้วมึง 
 
ไม่เ
D 
คยหายไป
 
วัน
Em 
นี้มึงหลับลาโล
C 
กนี้ไป 
 
เพื่อนเ
G 
อ๋ย.. 
 
 
D 
 
เคยหัวเ
Em 
ราะ 
 
กอดคอกันร้อ
C 
งไห้
 
แต่สุดท้
G 
ายเหลือกูเพีย
D 
งคนเดียว
 
เหนื่อยก็
Em 
พักเพื่อนกู 
 
ไม่โด
C 
ดเดี่ยว
 
สู่ฝั่ง
G 
ฝัน 
 
โฮโ
D 
ฮ.. 
 
แล้วเราจะได้พ
Em 
บกัน

INSTRU | Em | D | C | B7 |
INSTRU | Em | D | C | B7 |

Em 
กายนั้นเราต้องจาก
 
ต้องพลัดพ
C 
รากอำลาอย่างอาลัย
 
ที่ตร
G 
งนี้เมื่อมึงจากไป 
 
ย่อมมีน้ำ
D 
ตา
Em 
เรานั้นเคยเผชิญ
 
ความ
C 
ทุกข์ ความยาก ความเหนื่อยล้า
 
มาวัน
G 
นี้ที่มึงจากลา 
 
มาทิ้งกู
D 
ไป

 
เรื่องที่มึงกั
Em 
บกู 
 
เคยเรีย
G 
นรู้ 
 
เคยใจแลกใ
D 
 
เคยล้ม
C 
ลุกคลุกคลานมามากมาย
 
จนสุดท้
D 
ายแล้วมึงต้องไป 
 
จากไปแ
B7 
ล้ว 
 
โอ๊ย..

 
เคยร่วม
Em 
ฝัน 
 
เคยร่วมกันฟั
C 
นฝ่า
 
มีปัญ
G 
หาแล้วมึง..ไม่เ
D 
คยหายไป
 
วัน
Em 
นี้มึงหลับลาโล
C 
กนี้ไป 
 
เพื่อนเ
G 
อ๋ย.. 
 
 
D 
 
เคยหัวเ
Em 
ราะ 
 
กอดคอกันร้อ
C 
งไห้
 
แต่สุดท้
G 
ายเหลือกูเพีย
D 
งคนเดียว
 
เหนื่อยก็
Em 
พักเพื่อนกู 
 
ไม่โด
C 
ดเดี่ยว
 
สู่ฝั่ง
G 
ฝัน 
 
โฮโ
D 
ฮ..

 
เคยร่วม
Em 
ฝัน 
 
เคยร่วมกันฟั
C 
นฝ่า
 
มีปัญ
G 
หาแล้วมึง 
 
ไม่เ
D 
คยหายไป
 
วัน
Em 
นี้มึงหลับลาโล
C 
กนี้ไป 
 
เพื่อนเ
G 
อ๋ย.. 
 
 
D 
 
เคยหัวเ
Em 
ราะ 
 
กอดคอกันร้อ
C 
งไห้
 
แต่สุดท้
G 
ายเหลือกูเพีย
D 
งคนเดียว
 
เหนื่อยก็
Em 
พักเพื่อนกู 
 
ไม่โด
C 
ดเดี่ยว
 
สู่ฝั่ง
G 
ฝัน 
 
โฮโ
D 
ฮ.. 
 
แล้วเราจะได้พ
Em 
บกัน..


กายนั้นเราต้องจาก
ต้องพลัดพรากอำลาอย่างอาลัย
ที่ตรงนี้เมื่อมึงจากไป ย่อมมีน้ำตา
เรานั้นเคยเผชิญ..
ความทุกข์ ความยาก ความเหนื่อยล้า
มาวันนี้ที่มึงจากลา มาทิ้งกูไป

เรื่องที่มึงกับกู เคยเรียนรู้ เคยใจแลกใจ
เคยล้มลุกคลุกคลานตั้งมากมาย
จนสุดท้ายแล้วมึงต้องไป จากไปแล้ว โอ๊ย..

เคยร่วมฝัน เคยร่วมกันฟันฝ่า
มีปัญหาแล้วมึง ไม่เคยหายไป
วันนี้มึงหลับลาโลกนี้ไป เพื่อนเอ๋ย..
เคยหัวเราะ กอดคอกันร้องไห้
แต่สุดท้ายเหลือกูเพียงคนเดียว
เหนื่อยก็พักเพื่อนกู ไม่โดดเดี่ยว
สู่ฝั่งฝัน โฮโฮ.. แล้วเราจะได้พบกัน

( ดนตรี )

กายนั้นเราต้องจาก
ต้องพลัดพรากอำลาอย่างอาลัย
ที่ตรงนี้เมื่อมึงจากไป ย่อมมีน้ำตา
เรานั้นเคยเผชิญ
ความทุกข์ ความยาก ความเหนื่อยล้า
มาวันนี้ที่มึงจากลา มาทิ้งกูไป

เรื่องที่มึงกับกู เคยเรียนรู้ เคยใจแลกใจ
เคยล้มลุกคลุกคลานมามากมาย
จนสุดท้ายแล้วมึงต้องไป จากไปแล้ว โอ๊ย..

เคยร่วมฝัน เคยร่วมกันฟันฝ่า
มีปัญหาแล้วมึง..ไม่เคยหายไป
วันนี้มึงหลับลาโลกนี้ไป เพื่อนเอ๋ย..
เคยหัวเราะ กอดคอกันร้องไห้
แต่สุดท้ายเหลือกูเพียงคนเดียว
เหนื่อยก็พักเพื่อนกู ไม่โดดเดี่ยว
สู่ฝั่งฝัน โฮโฮ..

เคยร่วมฝัน เคยร่วมกันฟันฝ่า
มีปัญหาแล้วมึง ไม่เคยหายไป
วันนี้มึงหลับลาโลกนี้ไป เพื่อนเอ๋ย..
เคยหัวเราะ กอดคอกันร้องไห้
แต่สุดท้ายเหลือกูเพียงคนเดียว
เหนื่อยก็พักเพื่อนกู ไม่โดดเดี่ยว
สู่ฝั่งฝัน โฮโฮ.. แล้วเราจะได้พบกัน..

มิวสิควิดีโอ แล้วเราจะได้พบกัน บอย พาโล

เพลง : แล้วเราจะได้พบกัน
ศิลปิน : บอย พาโล
เนื้อร้อง/ทำนอง : บอย พาโล
เรียบเรียง : สุวรรณ์ นาคบุตร
ติดต่องานแสดง : 0884463399
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend