คอร์ดเพลง กระทำชำเรา วงน้ำมันพราย feat. บอย พาโล

  
Text   
คอร์ดเพลง กระทำชำเรา วงน้ำมันพราย feat. บอย พาโล

คอร์ด :

ศิลปิน : วงน้ำมันพราย feat. บอย พาโล

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุวรรณ์ นาคบุตร

คอร์ดในเพลง : A,F#m,D,E


INTRO | A | F#m | D | E | ( 3 Times )

 
จากกันน
A 
านไม่น่าใจร้า
F#m 
ยจัง
 
แววตาหวา
D 
นๆไม่น่าทิ้งกันได้
E 
ลง
 
หน้าตาแบบ
A 
นี้ 
 
ใครบ้างจะไม่ลุ่ม
F#m 
หลง
 
ไปหาร่างท
D 
รงท่านยังบอกว่าโดนข
E 
อง

 
ฉันคงจะ
A 
ถูกเธอทำขอ
F#m 
งใส่
 
หน้าตาใ
D 
สๆเธอคงดีกับน้ำมันพ
E 
ราย
 
ทำคนให้
A 
รักแล้วเธอก็จากซัด
F#m 
หัวใจ
 
ไอ้ฉันจะทำยังไ
D 
งก็ให้เธอไปหมดใจแ
E 
ล้ว

 
ผู้หมวดค
A 
รับจับเธอมาใ
F#m 
ห้ที
 
ผู้ร้ายคน
D 
นี้มาแอบโขมยหัวใจ
E 
คน
 
เธอแอบหลอก
A 
ผมไม่เปย์หัวใจให้ร้อน
F#m 
รน
 
แล้วเธอก็ไปกับอีก
D 
คน 
 
หมวดช่วยจับคนหลา
E 
ยใจ
 
ที่เคยกระทำชำเรา
 

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

F#m 
  สวยแบบนี้จะให้ไม่
E 
รักก็ไม่ได้
F#m 
  สวยแบบนี้ถ้าใครไม่ห
E 
ลงคงไม่ง่าย
F#m 
  พิมพ์นิยมทำคนขื่น
E 
ขมมาเท่าไหร่
 
  เจ็บปวดใ
D 
จคนสวยใจดำใจด้าน
E 
ชา
 
  อุตส่าห์เปย์
 

 
ผู้หมวดค
A 
รับจับเธอมาใ
F#m 
ห้ที
 
ผู้ร้ายคน
D 
นี้มาแอบโขมยหัวใจ
E 
คน
 
เธอแอบหลอก
A 
ผมไม่เปย์หัวใจให้ร้อน
F#m 
รน
 
แล้วเธอก็ไปกับอีก
D 
คน 
 
หมวดช่วยจับคนหลา
E 
ยใจ

 
ผู้หมวดค
A 
รับจับเธอมาใ
F#m 
ห้ที
 
ผู้ร้ายคน
D 
นี้มาแอบโขมยหัวใจ
E 
คน
 
เธอแอบหลอก
A 
ผมไม่เปย์หัวใจให้ร้อน
F#m 
รน
 
แล้วเธอก็ไปกับอีก
D 
คน 
 
หมวดช่วยจับคนหลา
E 
ยใจ
 
ที่เคยกระทำช้ำเ
A 
รา..
F#m 
D 
E 
 
ที่เคยกระทำช้ำเ
A 
รา..
F#m 
D 
E 
 
ที่เคยกระทำช้ำเ
A 
รา..
F#m 
D 
E 
 
ผมโดนกระทำช้ำเ
A 
รา..
F#m 
D 
E 

( fade out.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กระทำชำเรา


จากกันนานไม่น่าใจร้ายจัง
แววตาหวานๆไม่น่าทิ้งกันได้ลง
หน้าตาแบบนี้ ใครบ้างจะไม่ลุ่มหลง
ไปหาร่างทรงท่านยังบอกว่าโดนของ

ฉันคงจะถูกเธอทำของใส่
หน้าตาใสๆเธอคงดีกับน้ำมันพราย
ทำคนให้รักแล้วเธอก็จากซัดหัวใจ
ไอ้ฉันจะทำยังไงก็ให้เธอไปหมดใจแล้ว

ผู้หมวดครับจับเธอมาให้ที
ผู้ร้ายคนนี้มาแอบโขมยหัวใจคน
เธอแอบหลอกผมไม่เปย์หัวใจให้ร้อนรน
แล้วเธอก็ไปกับอีกคน หมวดช่วยจับคนหลายใจ
ที่เคยกระทำชำเรา

( ดนตรี )
สวยแบบนี้จะให้ไม่รักก็ไม่ได้
สวยแบบนี้ถ้าใครไม่หลงคงไม่ง่าย
พิมพ์นิยมทำคนขื่นขมมาเท่าไหร่
เจ็บปวดใจคนสวยใจดำใจด้านชา
อุตส่าห์เปย์

ผู้หมวดครับจับเธอมาให้ที
ผู้ร้ายคนนี้มาแอบโขมยหัวใจคน
เธอแอบหลอกผมไม่เปย์หัวใจให้ร้อนรน
แล้วเธอก็ไปกับอีกคน หมวดช่วยจับคนหลายใจ

ผู้หมวดครับจับเธอมาให้ที
ผู้ร้ายคนนี้มาแอบโขมยหัวใจคน
เธอแอบหลอกผมไม่เปย์หัวใจให้ร้อนรน
แล้วเธอก็ไปกับอีกคน หมวดช่วยจับคนหลายใจ
ที่เคยกระทำช้ำเรา..
ที่เคยกระทำช้ำเรา..
ที่เคยกระทำช้ำเรา..
ผมโดนกระทำช้ำเรา..

มิวสิควิดีโอ กระทำชำเรา วงน้ำมันพราย feat. บอย พาโล

เพลง : กระทำชำเรา
ศิลปิน : วงน้ำมันพราย feat. บอย พาโล
เรียบเรียง : Boyrecord Studio
ติดต่องาน : 0884463399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend