คอร์ดเพลง รักบนผืนทราย ต่าย ปัญญา

  
Text   


INTRO | Dm | F | Gm A | Dm | Dm |

Dm 
  มองคลื่นซัดริม
Bb 
เล 
 
ใจละเห่ลอย
F 
หา
 
  คิดถึงคำสัญ
Gm 
ญา 
 
จะรักชั่ว
A 
ฟ้าดินส
Dm 
ลาย
Dm 
  น้องเขียนรักบนท
Bb 
ราย 
 
พี่บ่าวเขียนไว้ในใ
F 
 
  รอเวลาอีกไม่ไ
Gm 
กล 
 
สองหัวใ
A 
จจะหล
Dm 
บมา

Dm 
  มองคลื่นซัดริม
Bb 
เล 
 
ใจละเห่ลอย
F 
หา
 
  ดวงอาทิตย์ลับขอบ
Gm 
ฟ้า 
 
เหมือนคำสัญ
A 
ญาลับ
Dm 
หาย
Dm 
  มองเงาจันทร์สีเ
Bb 
ศร้า 
 
คอยเคล้าความเดียวด
F 
าย
 
  จะคอยน้องจนวัน
Gm 
ตาย 
 
อยู่ที่หาดท
A 
รายพร้อมคำสั
Dm 
ญญา

 
โอ้ว่าสา
Bb 
ยลม 
 
ยังพัดห
F 
วล
 
ไซ้น้อง
Gm 
แก้มนวล
A 
   
 
ไม่หว
Dm 
นมา

 
รักที่เขียนบนพื้นท
Bb 
ราย 
 
คลื่นซัดไม่นานก็ห
F 
าย
 
สุดท้ายเหลือเพียงความว่าง
Gm 
เปล่า
 
เหมือนรักน้องส
C 
าวเคยบอ
Dm 
กพี่
 
พี่บ่าวเคยเขียนไว้ใน
Bb 
ใจ 
 
ให้นานเท่าไรไม่ลบ
F 
ที
 
พี่ยังคอยน้อง
Gm 
คนดี 
 
อยู่ที่หาดท
Bb 
ราย 
 
 
C 
 
พร้อมรอยคำสั
Dm 
ญญา

INSTRU | Dm | Bb | F | Gm | Dm |
INSTRU | Bb | F | Gm | A | A |

 
โอ้ว่าสา
Bb 
ยลม 
 
ยังพัดห
F 
วล
 
ไซ้น้อง
Gm 
แก้มนวล
A 
   
 
ไม่หว
Dm 
นมา

 
รักที่เขียนบนพื้นท
Bb 
ราย 
 
คลื่นซัดไม่นานก็ห
F 
าย
 
สุดท้ายเหลือเพียงความว่าง
Gm 
เปล่า
 
เหมือนรักน้องส
C 
าวเคยบอ
Dm 
กพี่
 
พี่บ่าวเคยเขียนไว้ใน
Bb 
ใจ 
 
ให้นานเท่าไรไม่ลบ
F 
ที
 
พี่ยังคอยน้อง
Gm 
คนดี 
 
อยู่ที่หาดท
Bb 
ราย
 
พร้อมร
C 
อยคำสั
Dm 
ญญา

 
รักที่เขียนบนพื้นท
Bb 
ราย 
 
คลื่นซัดไม่นานก็ห
F 
าย
 
สุดท้ายเหลือเพียงความว่าง
Gm 
เปล่า
 
เหมือนรักน้องส
C 
าวเคยบอ
Dm 
กพี่
 
พี่บ่าวเคยเขียนไว้ใน
Bb 
ใจ 
 
ให้นานเท่าไรไม่ลบ
F 
ที
 
พี่ยังคอยน้อง
Gm 
คนดี 
 
อยู่ที่หาดท
Bb 
ราย
 
พร้อมร
C 
อยคำสั
Dm 
ญญา

 
อยู่ที่หาดท
Bb 
ราย 
 
 
C 
 
A 
 
พร้อมรอยคราบน้ำตา..
 

OUTRO | Dm | Bb | F | A | Dm |


มองคลื่นซัดริมเล ใจละเห่ลอยหา
คิดถึงคำสัญญา จะรักชั่วฟ้าดินสลาย
น้องเขียนรักบนทราย พี่บ่าวเขียนไว้ในใจ
รอเวลาอีกไม่ไกล สองหัวใจจะหลบมา

มองคลื่นซัดริมเล ใจละเห่ลอยหา
ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เหมือนคำสัญญาลับหาย
มองเงาจันทร์สีเศร้า คอยเคล้าความเดียวดาย
จะคอยน้องจนวันตาย อยู่ที่หาดทรายพร้อมคำสัญญา

โอ้ว่าสายลม ยังพัดหวล
ไซ้น้องแก้มนวล ไม่หวนมา

รักที่เขียนบนพื้นทราย คลื่นซัดไม่นานก็หาย
สุดท้ายเหลือเพียงความว่างเปล่า
เหมือนรักน้องสาวเคยบอกพี่
พี่บ่าวเคยเขียนไว้ในใจ ให้นานเท่าไรไม่ลบที
พี่ยังคอยน้องคนดี อยู่ที่หาดทราย
พร้อมรอยคำสัญญา

( ดนตรี )

โอ้ว่าสายลม ยังพัดหวล
ไซ้น้องแก้มนวล ไม่หวนมา

รักที่เขียนบนพื้นทราย คลื่นซัดไม่นานก็หาย
สุดท้ายเหลือเพียงความว่างเปล่า
เหมือนรักน้องสาวเคยบอกพี่
พี่บ่าวเคยเขียนไว้ในใจ ให้นานเท่าไรไม่ลบที
พี่ยังคอยน้องคนดี อยู่ที่หาดทราย
พร้อมรอยคำสัญญา

รักที่เขียนบนพื้นทราย คลื่นซัดไม่นานก็หาย
สุดท้ายเหลือเพียงความว่างเปล่า
เหมือนรักน้องสาวเคยบอกพี่
พี่บ่าวเคยเขียนไว้ในใจ ให้นานเท่าไรไม่ลบที
พี่ยังคอยน้องคนดี อยู่ที่หาดทราย
พร้อมรอยคำสัญญา

อยู่ที่หาดทราย
พร้อมรอยคราบน้ำตา..

มิวสิควิดีโอ รักบนผืนทราย ต่าย ปัญญา

เพลง : รักบนผืนทราย
ศิลปิน : ต่าย ปัญญา
เรียบเรียง : เปิ้ล สกายพาส
ติดต่องาน : 02-080-6300
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend