คอร์ดเพลง มากกว่าเพื่อน ปอ จิรวรรณ feat. โอ๋ โก๋ดง

  
Text   


INTRO | C G/B | Am G | F | G |
INTRO | C G/B | Am G | F | G | C | G |

 
เธอถ
C 
ามว่าฉัน
G/B 
รักเธอไ
Am 
หม
 
ตอบเป็นคำพูดไ
F 
ปก็คงไม่ใ
G 
ช่อยู่
C 
ดี

 
สักน้อย
Dm 
หนึ่ง 
 
ก็รักกันบ้า
Em 
งสิ
 
นิดนึงก็ยั
Dm 
งดี 
 
ตอบมาว่ารักบ้า
G 
งไหม

 
จะเอ่ยเ
F 
ป็นวาจาล้า
Fm 
นคำ 
 
ก็คงไม่เข้า
C 
ใจ
 
ต้องใ
F 
ช้หัวใ
G 
จสัมผัส
C 
มัน

 
ไหนลอง
Am 
จ้องตา 
 
แล้วตอบ
Em 
มาว่าฉัน
 
สำ
F 
คัญ 
 
กับเธอขนาดไ
G 
หน

 
มากกว่าเ
Am 
พื่อน 
 
มากกว่าแ
C 
ฟน
 
และคงไม่มีใครแ
F 
ทนที่เ
G 
ธอดีกว่า
C 
นี้

 
อาจไม่ใช่แค่เ
Am 
พื่อน 
 
อาจไม่ใช่แค่แ
C 
ฟน
 
แต่จะเดินจูงแ
F 
ขนทุกค
G 
ราวที่เธอ
C 
ล้า

 
ทุกช่วงเวลาชี
Am 
วิตมีเธอคอยเข้าใจปัญ
Em 
หา
 
จึงไม่ต้องการคำใ
Dm 
ดมาแทน
G 
ที่คำว่าเ
C 
รา 
 
 
G 

 
จะให้รักแบบไ
C 
หน 
 
ก็ให้เข้าใจว่า
Am 
รัก
 
รักที่มีแต่
F 
รัก.
G 
..และห่วงใ
C 

 
ก็เธอเป็นแบบนี้ไ
Am 
งก็เลยรักเธอรู้ไ
Em 
หม
 
นั้น
Dm 
ไง 
 
สุดท้
G 
ายเธอก็รั
C 
กกัน 
 
 
G 

INSTRU | C G/B | Am G | F | G |
INSTRU | C G/B | Am G | Dm | G | C |

 
จะเอ่ยเ
F 
ป็นวาจาล้า
Fm 
นคำ 
 
ก็คงไม่เข้า
C 
ใจ
 
ต้องใ
F 
ช้หัวใ
G 
จสัมผัส
C 
มัน

 
ไหนลอง
Am 
จ้องตา 
 
แล้วตอบ
Em 
มาว่าฉัน
 
สำ
F 
คัญ 
 
กับเธอขนาดไ
G 
หน

 
มากกว่าเ
Am 
พื่อน 
 
มากกว่าแ
C 
ฟน
 
และคงไม่มีใครแ
F 
ทนที่เ
G 
ธอดีกว่า
C 
นี้

 
อาจไม่ใช่แค่เ
Am 
พื่อน 
 
อาจไม่ใช่แค่แ
C 
ฟน
 
แต่จะเดินจูงแ
F 
ขนทุกค
G 
ราวที่เธอ
C 
ล้า

 
ทุกช่วงเวลาชี
Am 
วิตมีเธอคอยเข้าใจปัญ
Em 
หา
 
จึงไม่ต้องการคำใ
Dm 
ดมาแทน
G 
ที่คำว่าเ
C 
รา 
 
 
G 

 
มากกว่าเ
Am 
พื่อน 
 
มากกว่าแ
C 
ฟน
 
และคงไม่มีใครแ
F 
ทนที่เ
G 
ธอดีกว่า
C 
นี้

 
อาจไม่ใช่แค่เ
Am 
พื่อน 
 
อาจไม่ใช่แค่แ
C 
ฟน
 
แต่จะเดินจูงแ
F 
ขนทุกค
G 
ราวที่เธอ
C 
ล้า

 
ทุกช่วงเวลาชี
Am 
วิตมีเธอคอยเข้าใจปัญ
Em 
หา
 
จึงไม่ต้องการคำใ
Dm 
ดมาแทน
G 
ที่คำว่าเ
C 
รา 
 
 
G 

 
จะให้รักแบบไ
C 
หน 
 
ก็ให้เข้าใจว่า
Am 
รัก
 
รักที่มีแต่
F 
รัก.
G 
..และห่วงใ
C 

 
ก็เธอเป็นแบบนี้ไ
Am 
งก็เลยรักเธอรู้ไ
Em 
หม
 
นั้น
Dm 
ไง 
 
สุดท้
G 
ายเธอก็รั
C 
กกัน

 
นั้น
F 
ไง 
 
สุดท้
G 
าย.. 
 
เราก็รั
C 
กกัน..


เธอถามว่าฉันรักเธอไหม
ตอบเป็นคำพูดไปก็คงไม่ใช่อยู่ดี

สักน้อยหนึ่ง ก็รักกันบ้างสิ
นิดนึงก็ยังดี ตอบมาว่ารักบ้างไหม

จะเอ่ยเป็นวาจาล้านคำ ก็คงไม่เข้าใจ
ต้องใช้หัวใจสัมผัสมัน

ไหนลองจ้องตา แล้วตอบมาว่าฉัน
สำคัญ กับเธอขนาดไหน

มากกว่าเพื่อน มากกว่าแฟน
และคงไม่มีใครแทนที่เธอดีกว่านี้

อาจไม่ใช่แค่เพื่อน อาจไม่ใช่แค่แฟน
แต่จะเดินจูงแขนทุกคราวที่เธอล้า

ทุกช่วงเวลาชีวิตมีเธอคอยเข้าใจปัญหา
จึงไม่ต้องการคำใดมาแทนที่คำว่าเรา

จะให้รักแบบไหน ก็ให้เข้าใจว่ารัก
รักที่มีแต่รัก…และห่วงใย

ก็เธอเป็นแบบนี้ไงก็เลยรักเธอรู้ไหม
นั้นไง สุดท้ายเธอก็รักกัน

( ดนตรี )

จะเอ่ยเป็นวาจาล้านคำ ก็คงไม่เข้าใจ
ต้องใช้หัวใจสัมผัสมัน

ไหนลองจ้องตา แล้วตอบมาว่าฉัน
สำคัญ กับเธอขนาดไหน

มากกว่าเพื่อน มากกว่าแฟน
และคงไม่มีใครแทนที่เธอดีกว่านี้

อาจไม่ใช่แค่เพื่อน อาจไม่ใช่แค่แฟน
แต่จะเดินจูงแขนทุกคราวที่เธอล้า

ทุกช่วงเวลาชีวิตมีเธอคอยเข้าใจปัญหา
จึงไม่ต้องการคำใดมาแทนที่คำว่าเรา

มากกว่าเพื่อน มากกว่าแฟน
และคงไม่มีใครแทนที่เธอดีกว่านี้

อาจไม่ใช่แค่เพื่อน อาจไม่ใช่แค่แฟน
แต่จะเดินจูงแขนทุกคราวที่เธอล้า

ทุกช่วงเวลาชีวิตมีเธอคอยเข้าใจปัญหา
จึงไม่ต้องการคำใดมาแทนที่คำว่าเรา

จะให้รักแบบไหน ก็ให้เข้าใจว่ารัก
รักที่มีแต่รัก…และห่วงใย

ก็เธอเป็นแบบนี้ไงก็เลยรักเธอรู้ไหม
นั้นไง สุดท้ายเธอก็รักกัน

นั้นไง สุดท้าย.. เราก็รักกัน..

มิวสิควิดีโอ มากกว่าเพื่อน ปอ จิรวรรณ feat. โอ๋ โก๋ดง

เพลง : มากกว่าเพื่อน
ศิลปิน : ปอ จิรวรรณ feat. โอ๋ โก๋ดง
เรียบเรียง : เอ ณภัทร
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend