คอร์ดเพลง เซาเจ็บเด้อใจ ต้าร์ ตจว.

  
Text   
คอร์ดเพลง เซาเจ็บเด้อใจ ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง : จตุพล กองษร
คอร์ด : E,F#m,G#m,A,B,C#m,D


INTRO | E B | A | E B | A |

 
เมื่อ
E 
ฮักมันพังเพ ..  
B 
ถึกเทเกือบแม่
A 
นตาย
 
หัวใ
E 
จปาน
B 
ถึกฆ้อนทุบจน
C#m 
มุน
 
ควบ
A 
คุมตัวเองบ่ไ
B 
ด้ 
 
ปล่อยใ
G#m 
จไปตามโลก
C#m 
หมุน
 
วุ่น
F#m 
วน 
 
สับสนในใ
B 

 
ได้
E 
แต่นั่งเบิ่งฟ้า 
 
B 
ป็นบ้าฟูมฟ
A 
าย
 
ฮ้องไ
E 
ห่ 
 
อยากไ
B 
ด้ฮักกลั
C#m 
บคืน
 
แต่ใ
A 
จมันไร้ร
B 
าก 
 
น้ำ
G#m 
ตารดมัน
C#m 
บ่ฟื้น
 
ต้อง
F#m 
ฝืนลุก
B 
ยืนด้วยตั
E 
วเรา 
 
 
B 

 
เซาเจ็บเด้
E 
อใจ
B 
   
 
เซาไหลเด้อ
C#m 
น้ำตา 
 
 
B 
 
เซาแนเซา
A 
บ้า 
 
อย่าหัว
B 
ซาคนบ่ฮั
E 
กเฮา 
 
 
B 
 
เซาทุกข์เด้
E 
อใจ
B 
   
 
เซาไห่
C#m 
นำเขา 
 
 
B 
 
หลูโตนใ
A 
จเฮา 
 
ที่เอาแต่เจ็
B 
บผู้เดียว
 
เขาบ่เคยคิดสิเหลีย
E 
วแล 
 
 
B 

 
คนแ
E 
คร์เฮายังมี 
 
 
B 
คนหวังดีเฮ
A 
ากะหลาย
 
หาเอ
E 
าใหม่ 
 
อย่าไ
B 
ปจม
C#m 
ปลัก
 
ถึงเ
A 
ฮาบ่มีไ
B 
ผ๋ 
 
กะอยู่คน
G#m 
เดียว
C#m 
สักพัก
 
แต่
F#m 
ก่อนเฮากะบ่เ
B 
คย 
 
ฮักเ
E 
ขา

INSTRU | E B | A | E B | C#m |
INSTRU | A B | G#m C#m | A | B |

 
ได้
E 
แต่นั่งเบิ่งฟ้า 
 
B 
ป็นบ้าฟูมฟ
A 
าย
 
ฮ้องไ
E 
ห่ 
 
อยากไ
B 
ด้ฮักกลั
C#m 
บคืน
 
แต่ใ
A 
จมันไร้ร
B 
าก 
 
น้ำ
G#m 
ตารดมัน
C#m 
บ่ฟื้น
 
ต้อง
F#m 
ฝืนลุก
B 
ยืนด้วยตั
E 
วเรา 
 
B 
อยย..

 
เซาเจ็บเด้
E 
อใจ
B 
   
 
เซาไหลเด้อ
C#m 
น้ำตา 
 
 
B 
 
เซาแนเซา
A 
บ้า 
 
อย่าหัว
B 
ซาคนบ่ฮั
E 
กเฮา 
 
 
B 
 
เซาทุกข์เด้
E 
อใจ
B 
   
 
เซาไห่
C#m 
นำเขา 
 
 
B 
 
หลูโตนใ
A 
จเฮา 
 
ที่เอาแต่เจ็
B 
บผู้เดียว
 
C# 
อ้ยย…

 
เซาเจ็บเด้
F# 
อใจ
C# 
   
 
เซาไหล
D#m 
เด้อน้ำตา  
C# 
 
เซาแนเซา
B 
บ้า 
 
อย่าหัว
C# 
ซาคนบ่ฮั
F# 
กเฮา 
 
 
C# 
 
เซาทุกข์เด้
F# 
ใจ
C# 
  เซาไห่
D#m 
นำเขา 
 
 
C# 
 
หลูโตนใ
B 
จเฮา 
 
ที่เอาแต่เจ็
C# 
บผู้เดียว
 
เขาบ่เคยคิดสิเหลียวแล  
 

OUTRO | F#m | C# | B C# | F# |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เซาเจ็บเด้อใจ


เมื่อฮักมันพังเพ ถึกเทเกือบแม่นตาย
หัวใจปานถึกฆ้อนทุบจนมุน
ควบคุมตัวเองบ่ได้ ปล่อยใจไปตามโลกหมุน
วุ่นวนสับสนในใจ

ได้แต่นั่งเบิ่งฟ้า เป็นบ้าฟูมฟาย
ฮ้องไห่อยากได้ฮักกลับคืน
แต่ใจมันไร้ราก น้ำตารดมันบ่ฟื้น
ต้องฝืนลุกยืนด้วยตัวเรา

เซาเจ็บเด้อใจ เซาไหลเด้อน้ำตา
เซาแนเซาบ้า อย่าหัวซาคนบ่ฮักเฮา
เซาทุกข์เด้อใจ เซาไห่นำเขา
หลูโตนใจเฮา ที่เอาแต่เจ็บผู้เดียว
เขาบ่เคยคิดสิเหลียวแล

คนแคร์เฮายังมี คนหวังดีเฮากะหลาย
หาเอาใหม่ อย่าไปจมปลัก
ถึงเฮาบ่มีไผ๋ กะอยู่คนเดียวสักพัก
แต่ก่อนเฮากะบ่เคย ฮักเขา

( ดนตรี )

ได้แต่นั่งเบิ่งฟ้า เป็นบ้าฟูมฟาย
ฮ้องไห่อยากได้ฮักกลับคืน
แต่ใจมันไร้ราก น้ำตารดมันบ่ฟื้น
ต้องฝืนลุกยืนด้วยตัวเรา โอยย..

เซาเจ็บเด้อใจ เซาไหลเด้อน้ำตา
เซาแนเซาบ้า อย่าหัวซาคนบ่ฮักเฮา
เซาทุกข์เด้อใจ เซาไห่นำเขา
หลูโตนใจเฮา ที่เอาแต่เจ็บผู้เดียว
โอ้ยย…

เซาเจ็บเด้อใจ เซาไหลเด้อน้ำตา
เซาแนเซาบ้า อย่าหัวซาคนบ่ฮักเฮา
เซาทุกข์เด้อใจ เซาไห่นำเขา
หลูโตนใจเฮา ที่เอาแต่เจ็บผู้เดียว
เขาบ่เคยคิดสิเหลียวแล

มิวสิควิดีโอ เซาเจ็บเด้อใจ ต้าร์ ตจว.

เพลง : เซาเจ็บเด้อใจ
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดง : 095-6014978
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend