คอร์ดเพลง เด็กใต้ป้ายไหร วงพัทลุง พาราฮัท

  
Text   
คอร์ดเพลง เด็กใต้ป้ายไหร วงพัทลุง

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : วงพัทลุง
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | D Bm | Em A | ( 2 Times )
INTRO | D Bm | Em A | D Bm | G A | D A |

D 
เป็นเด็กใต้ 
 
 
F#m 
เกิดเมืองใต้ 
 
รัก
Bm 
สาวใต้
G 
บ้านอยู่ใต้ 
 
A 
หลงภาษาใต้ 
 
นี่
D 
คือตัวตน
 
เกิดเป็น
G 
คนเมืองหนังโ
A 
นราห์ 
 
ยัง
F#m 
คงคอยถ้าหา
Bm 
รักสักคน
 
พอมีมั้งห
Em 
ม้าย 
 
สาวใดอิ
A 
สน 
 
ไอ้คนอย่าง
D 
ฉัน
A 

 
ได้มาเ
D 
จอสาวงาม 
 
 
F#m 
ดินแดนด้ามขวา
Bm 
นทอง
G 
อยากจะขอจับจ
A 
องสี่ห้องหั
D 
วใจ
 
น้องเป็นเด็กใ
G 
ต้ 
 
ป้ายไ
A 
หรคนดี 
 
ช่วย
F#m 
บอกพี่ทีจะไป
Bm 
สู่ขอ
 
พี่จะไปก
Em 
ราบไหว้แม่
A 
พ่อ 
 
แล้วขอน้องแต่งง
D 
าน

 
ตา
Em 
คม ผมยาว ผิวไม่
F#m 
ขาวสักเท่าใด
 
มันช่
G 
างถูกใจ 
 
พี่บ่
D 
าวคนนี้
 
มาร่
Em 
วมสืบสานวัฒน
F#m 
ธรรมประเพณี
 
ของคนใ
G 
ต้เรานี้ 
 
ดีหม้ายละน้
A 
อง

 
บ้านน้องอยู่ไ
G 
หน 
 
บอกไ
A 
ด้หม้าย
F#m 
คนดี
 
น้องเป็นเด็กใ
Bm 
ต้ป้ายนคร
Em 
ศรีฯ เมืองกร
A 
ะบี่หรือที่ไ
D 
หน
 
หรือน้องเป็นสาวชุม
G 
พร 
 
ไซร้บัง
A 
อรน่ารักอย่
F#m 
างนี้
 
หรือน้องเป็น
Bm 
สาวสุราษฎร์ธา
Em 
นี เมืองคน
A 
ดีมีสาวง
D 
าม

 
ถ้าน้องเป็นส
Em 
าวพัทลุง 
 
พี่จะ
F#m 
มุ่งไปหารัก
 
ชอบเ
G 
ธอยิ่งนักสาวเ
D 
มืองสงขลา
 
เมืองต
Em 
รังหรือระนอง 
 
หรือน้อง
F#m 
อยู่พังงา
 
หรือ
G 
ว่า 
 
น้องอยู่ภูเ
A 
ก็ต 
 
เห็นน้องเด็ดเหลือเกิน

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D |

 
ตา
Em 
คม ผมยาว ผิวไม่
F#m 
ขาวสักเท่าใด
 
มันช่
G 
างถูกใจ 
 
พี่บ่
D 
าวคนนี้
 
มาร่
Em 
วมสืบสานวัฒน
F#m 
ธรรมประเพณี
 
ของคนใ
G 
ต้เรานี้ 
 
ดีหม้ายน้
A 
อง..

 
บ้านน้องอยู่ไ
G 
หน 
 
บอกไ
A 
ด้หม้าย
F#m 
คนดี
 
น้องเป็นเด็กใ
Bm 
ต้ป้ายนคร
Em 
ศรีฯ เมืองกร
A 
ะบี่หรือที่ไ
D 
หน
 
หรือน้องเป็นสาวชุม
G 
พร 
 
ไซร้บัง
A 
อรน่ารักอย่
F#m 
างนี้
 
หรือน้องเป็น
Bm 
สาวสุราษฎร์ธา
Em 
นี เมืองคน
A 
ดีมีสาวง
D 
าม

 
ถ้าน้องเป็นส
Em 
าวพัทลุง 
 
พี่จะ
F#m 
มุ่งไปหารัก
 
ชอบเ
G 
ธอยิ่งนักสาวเ
D 
มืองสงขลา
 
เมืองต
Em 
รังหรือระนอง 
 
หรือน้อง
F#m 
อยู่พังงา
 
หรือ
G 
ว่า 
 
น้องอยู่ภูเ
A 
ก็ต..

 
ถ้าน้องเป็นส
Em 
าวพัทลุง 
 
พี่จะ
F#m 
มุ่งไปหารัก
 
ชอบเ
G 
ธอยิ่งนักสาวเ
D 
มืองสงขลา
 
เมืองต
Em 
รังหรือระนอง 
 
หรือน้อง
F#m 
อยู่พังงา
 
หรือ
G 
ว่า 
 
น้องอยู่ภูเ
A 
ก็ต 
 
เห็นน้องเด็ดเหลื
D 
อเกิน

 
Em 
ตูล ยะลา นราฯ ปัตต
A 
านี 
 
ป้ายไหนก็รักน้อง

OUTRO | D Bm | G A | ( 2 Times )
OUTRO | D Bm | G D |
OUTRO | Bm G | D A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เด็กใต้ป้ายไหร


เป็นเด็กใต้ เกิดเมืองใต้ รักสาวใต้
บ้านอยู่ใต้ แหลงภาษาใต้ นี่คือตัวตน
เกิดเป็นคนเมืองหนังโนราห์ ยังคงคอยถ้าหารักสักคน
พอมีมั้งหม้าย สาวใดอิสน ไอ้คนอย่างฉัน

ได้มาเจอสาวงาม ดินแดนด้ามขวานทอง
อยากจะขอจับจองสี่ห้องหัวใจ
น้องเป็นเด็กใต้ ป้ายไหรคนดี ช่วยบอกพี่ทีจะไปสู่ขอ
พี่จะไปกราบไหว้แม่พ่อ แล้วขอน้องแต่งงาน

ตาคม ผมยาว ผิวไม่ขาวสักเท่าใด
มันช่างถูกใจ พี่บ่าวคนนี้
มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของคนใต้เรานี้ ดีหม้ายละน้อง

บ้านน้องอยู่ไหน บอกได้หม้ายคนดี
น้องเป็นเด็กใต้ป้ายนครศรีฯ เมืองกระบี่หรือที่ไหน
หรือน้องเป็นสาวชุมพร ไซร้บังอรน่ารักอย่างนี้
หรือน้องเป็นสาวสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีมีสาวงาม

ถ้าน้องเป็นสาวพัทลุง พี่จะมุ่งไปหารัก
ชอบเธอยิ่งนักสาวเมืองสงขลา
เมืองตรังหรือระนอง หรือน้องอยู่พังงา
หรือว่า น้องอยู่ภูเก็ต เห็นน้องเด็ดเหลือเกิน

( ดนตรี )

ตาคม ผมยาว ผิวไม่ขาวสักเท่าใด
มันช่างถูกใจ พี่บ่าวคนนี้
มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของคนใต้เรานี้ ดีหม้ายน้อง..

บ้านน้องอยู่ไหน บอกได้หม้ายคนดี
น้องเป็นเด็กใต้ป้ายนครศรีฯ เมืองกระบี่หรือที่ไหน
หรือน้องเป็นสาวชุมพร ไซร้บังอรน่ารักอย่างนี้
หรือน้องเป็นสาวสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีมีสาวงาม

ถ้าน้องเป็นสาวพัทลุง พี่จะมุ่งไปหารัก
ชอบเธอยิ่งนักสาวเมืองสงขลา
เมืองตรังหรือระนอง หรือน้องอยู่พังงา
หรือว่า น้องอยู่ภูเก็ต..

ถ้าน้องเป็นสาวพัทลุง พี่จะมุ่งไปหารัก
ชอบเธอยิ่งนักสาวเมืองสงขลา
เมืองตรังหรือระนอง หรือน้องอยู่พังงา
หรือว่า น้องอยู่ภูเก็ต เห็นน้องเด็ดเหลือเกิน

สตูล ยะลา นราฯ ปัตตานี ป้ายไหนก็รักน้อง

มิวสิควิดีโอ เด็กใต้ป้ายไหร วงพัทลุง

เพลง : เด็กใต้ป้ายไหร
ศิลปิน : วงพัทลุง
เรียบเรียง : วงพัทลุง พาราฮัท
ติดต่องานแสดง : 089-994-2583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend