คอร์ดเพลง ลบลืมทุกความรู้สึก วงพีเอ็มบี

  
Text   
คอร์ดเพลง ลบลืมทุกความรู้สึก วงพีเอ็มบี

ศิลปิน : วงพีเอ็มบี
เนื้อร้อง/ทำนอง : วรวุฒิ ช่วยนุรักษ์
คอร์ด : G,D,Em,C,Am,Bm


INTRO | G | D | Em | C D |

G 
  เธอบอกว่าเรารั
D 
กกัน..
Em 
  จนมาถึงวันนี้ตัวเ
C 
ธอก็ต้องไ
D 
ปกับใคร..

G 
  ความเจ็บปวดที่เธอฝากไ
D 
ว้..
Em 
  และก็ถึงวันนี้เป็น
C 
ฉันที่รักเธอ
D 
อยู่..

Em 
ทั้งใจ 
 
ต้องทำยังไงต่อไ
D 
 
เมื่อเธอ
C 
ทิ้งไปแล้ว 
 
ฉันยังทำใจไ
D 
ม่ได้

 
อยากจะ
G 
ลบ..วัน
D/F# 
คืนที่เคย
Em 
รู้สึก
 
ให้เปลี่ยนไ
D 
ปจนไม่
C 
รู้สึก..
 
รัก
Bm 
เธอ.. 
 
ได้
Am 
อีกตั้งแต่วัน
D 
นี้
 
อยากจะ
G 
ลืม 
 
ลืม
D/F# 
คนที่เคย
Em 
ภักดี
 
ออกไ
D 
ปจากใจคน
C 
นี้ 
 
จาก
Bm 
ฉัน
 
ไม่ให้เ
Am 
หลือทุกความทรง
D 
จำ

 
ที่เราเคย
C 
รัก.. 
 
ให้
Bm 
ลืมว่าเคยเสี
Em 
ยใจ
 
และตื่นมา
Am 
พบเช้าวันใหม่
 
ที่ยังสดใ
C 
สเหมือนเ
D 
ดิมอีกครั้ง

INSTRU | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |

Em 
ทั้งใจ 
 
ต้องทำยังไงต่อไ
D 
 
เมื่อเธอ
C 
ทิ้งไปแล้ว 
 
ฉันยังทำใจไ
D 
ม่ได้

 
อยากจะ
G 
ลบ..วัน
D/F# 
คืนที่เคย
Em 
รู้สึก
 
ให้เปลี่ยนไ
D 
ปจนไม่
C 
รู้สึก..
 
รัก
Bm 
เธอ.. 
 
ได้
Am 
อีกตั้งแต่วัน
D 
นี้
 
อยากจะ
G 
ลืม 
 
ลืม
D/F# 
คนที่เคย
Em 
ภักดี
 
ออกไ
D 
ปจากใจคน
C 
นี้ 
 
จาก
Bm 
ฉัน
 
ไม่ให้เ
Am 
หลือทุกความทรง
D 
จำ

 
อยากจะ
G 
ลบ..วัน
D/F# 
คืนที่เคย
Em 
รู้สึก
 
ให้เปลี่ยนไ
D 
ปจนไม่
C 
รู้สึก..
 
รัก
Bm 
เธอ.. 
 
ได้
Am 
อีกตั้งแต่วัน
D 
นี้
 
อยากจะ
G 
ลืม 
 
ลืม
D/F# 
คนที่เคย
Em 
ภักดี
 
ออกไ
D 
ปจากใจคน
C 
นี้ 
 
จาก
Bm 
ฉัน
 
ไม่ให้เ
Am 
หลือทุกความทรง
D 
จำ
 
ที่เราเคยรั
G 
กกัน

 
ไม่ให้เ
Am 
หลือทุกความทรง
D 
จำ
 
ที่เราเคยรั
G 
กกัน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลบลืมทุกความรู้สึก


เธอบอกว่าเรารักกัน..
จนมาถึงวันนี้ตัวเธอก็ต้องไปกับใคร..

ความเจ็บปวดที่เธอฝากไว้..
และก็ถึงวันนี้เป็นฉันที่รักเธออยู่..

ทั้งใจ ต้องทำยังไงต่อไป
เมื่อเธอทิ้งไปแล้ว ฉันยังทำใจไม่ได้

อยากจะลบ..วันคืนที่เคยรู้สึก
ให้เปลี่ยนไปจนไม่รู้สึก..
รักเธอ.. ได้อีกตั้งแต่วันนี้
อยากจะลืม ลืมคนที่เคยภักดี
ออกไปจากใจคนนี้ จากฉัน
ไม่ให้เหลือทุกความทรงจำ

ที่เราเคยรัก.. ให้ลืมว่าเคยเสียใจ
และตื่นมาพบเช้าวันใหม่
ที่ยังสดใสเหมือนเดิมอีกครั้ง

( ดนตรี )

ทั้งใจ ต้องทำยังไงต่อไป
เมื่อเธอทิ้งไปแล้ว ฉันยังทำใจไม่ได้

อยากจะลบ..วันคืนที่เคยรู้สึก
ให้เปลี่ยนไปจนไม่รู้สึก..
รักเธอ.. ได้อีกตั้งแต่วันนี้
อยากจะลืม ลืมคนที่เคยภักดี
ออกไปจากใจคนนี้ จากฉัน
ไม่ให้เหลือทุกความทรงจำ

อยากจะลบ..วันคืนที่เคยรู้สึก
ให้เปลี่ยนไปจนไม่รู้สึก..
รักเธอ.. ได้อีกตั้งแต่วันนี้
อยากจะลืม ลืมคนที่เคยภักดี
ออกไปจากใจคนนี้ จากฉัน
ไม่ให้เหลือทุกความทรงจำ
ที่เราเคยรักกัน

ไม่ให้เหลือทุกความทรงจำ
ที่เราเคยรักกัน..

มิวสิควิดีโอ ลบลืมทุกความรู้สึก วงพีเอ็มบี

เพลง : ลบลืมทุกความรู้สึก
ศิลปิน : วงพีเอ็มบี
เรียบเรียง : กฤติพงค์ หมานมา
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend