คอร์ดเพลง Can I เติมเต็ม You ได้มั้ย สิงโต นำโชค

  
Text   
คอร์ดเพลง Can I เติมเต็ม You ได้มั้ย สิงโต นำโชค

ศิลปิน : สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง/ทำนอง : สิงโต นำโชค
คอร์ด : G,Am,C,D,


 
I  
G 
am 
 
บ่ใช่
Am 
แฟน 
 
เต็มใจขอทำแ
D 
ทน
 
Can I เติมเต็ม you ได้
G 
มั้ย?

INSTRU | C | C | G | G | ( 2 Times )

 
วันนี้ผมมีความรัก
C 
มาฝาก 
 
รักที่มาจากหั
G 
วใจ
 
รักที่ทำให้โลกส
Am 
ดใส 
 
รักที่ทำให้ใ
D 
จเบิกบาน
 
รักตรงนี้ไม่จำ
C 
กัดห้อง
 
เชิญคุณจองได้เลยไม่เค
G 
ยอั้น
 
จะสร้างรอยยิ้มให้คุณทุก
Am 
วัน 
 
ทุกวัน
 
มี
D 
กันและกันไปตลอ
G 
ดทาง

 
จะคอยเติมความ
C 
รักให้กัน 
 
ทุกวัน
 
ทุกวัน จนเต็มหั
G 
วใจ
 
จะคอยเติมรอย
C 
ยิ้ม ให้คุณ ตรงนี้
 
โอ้เบบี้ดีต่
G 
อใจ
 
เติมความรักทุก
Am 
วัน 
 
เติมด้วยกันด้วย
D 
กัน
 
เติมเต็มทุกวันให้มันสุ
G 
ขใจ

INSTRU | C | C | G | G ( 2 Times )

 
รักตรงนี้เป็นให้ทุ
C 
กอย่าง
 
นี้คือตรงกลางของค
G 
วามห่วงใย
 
จะคอยดูแลให้คุณยิ้
Am 
มได้
 
D 
นักเบาเมื่อไหร่ให้คิดถึ
G 
งกัน

 
จะคอยเติมความ
C 
รักให้กัน 
 
ทุกวัน
 
ทุกวัน จนเต็มหั
G 
วใจ
 
จะคอยเติมรอย
C 
ยิ้มให้คุณ 
 
ตรงนี้
 
โอ้เบบี้ดีต่
G 
อใจ
 
เติมความรักทุก
Am 
วัน 
 
เติมด้วยกันด้วย
D 
กัน
 
เติมเต็มทุกวันให้มันสุ
G 
ขใจ

INSTRU | C | C | G | G | ( 2 Times )

 
อีคอยเทอม ความ
C 
รักทุกวัน 
 
ทุกวัน
 
ทุกวันให้มันหร่อ
G 
ยอย่างแรง
 
จะคอยเติม ฮอย
C 
ยิ้ม หื้อตั๋ว มีแฮง
 
แฮงแฮง จ๊าด
G 
นักจ๊าดหลาย
 
I am บ่ใช่
Am 
แฟน 
 
เต็มใจขอทำแ
D 
ทน
 
Can I เติมเต็ม you ได้
G 
มั้ย?

 
จะคอยเติมความ
C 
รักทุกวัน 
 
ทุกวัน
 
ทุกวัน ให้มันเ
G 
ต็มหัวใจ
 
จะคอยเติมรอย
C 
ยิ้ม
 
ให้คุณ ตรงนี้ โอ้เบบี้ดีต่
G 
อใจ
 
I am บ่ใช่
Am 
แฟน 
 
เต็มใจขอทำแ
D 
ทน
 
Can I เติมเต็ม you ได้
G 
มั้ย?

 
อาจจะไม่ใช่
Am 
แฟน 
 
แต่เต็มใจขอทำแ
D 
ทน
 
Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?
 

OUTRO | C | C | G | G | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Can I เติมเต็ม You ได้มั้ย


I am บ่ใช่แฟน เต็มใจขอทำแทน
Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?

INSTRU | C | C | G | G | ( 2 Times )

วันนี้ผมมีความรักมาฝาก รักที่มาจากหัวใจ
รักที่ทำให้โลกสดใส รักที่ทำให้ใจเบิกบาน
รักตรงนี้ไม่จำกัดห้อง
เชิญคุณจองได้เลยไม่เคยอั้น
จะสร้างรอยยิ้มให้คุณทุกวัน ทุกวัน
มีกันและกันไปตลอดทาง

จะคอยเติมความรักให้กัน ทุกวัน
ทุกวัน จนเต็มหัวใจ
จะคอยเติมรอยยิ้ม ให้คุณ ตรงนี้
โอ้เบบี้ดีต่อใจ
เติมความรักทุกวัน เติมด้วยกันด้วยกัน
เติมเต็มทุกวันให้มันสุขใจ

( ดนตรี )

รักตรงนี้เป็นให้ทุกอย่าง
นี้คือตรงกลางของความห่วงใย
จะคอยดูแลให้คุณยิ้มได้
หนักเบาเมื่อไหร่ให้คิดถึงกัน

จะคอยเติมความรักให้กัน ทุกวัน
ทุกวัน จนเต็มหัวใจ
จะคอยเติมรอยยิ้มให้คุณ ตรงนี้
โอ้เบบี้ดีต่อใจ
เติมความรักทุกวัน เติมด้วยกันด้วยกัน
เติมเต็มทุกวันให้มันสุขใจ

( ดนตรี )

อีคอยเทอม ความรักทุกวัน ทุกวัน
ทุกวันให้มันหร่อยอย่างแรง
จะคอยเติม ฮอยยิ้ม หื้อตั๋ว มีแฮง
แฮงแฮง จ๊าดนักจ๊าดหลาย
I am บ่ใช่แฟน เต็มใจขอทำแทน
Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?

จะคอยเติมความรักทุกวัน ทุกวัน
ทุกวัน ให้มันเต็มหัวใจ
จะคอยเติมรอยยิ้ม
ให้คุณ ตรงนี้ โอ้เบบี้ดีต่อใจ
I am บ่ใช่แฟน เต็มใจขอทำแทน
Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?

อาจจะไม่ใช่แฟน แต่เต็มใจขอทำแทน
Can I เติมเต็ม you ได้มั้ย?

มิวสิควิดีโอ Can I เติมเต็ม You ได้มั้ย สิงโต นำโชค

เพลง : Can I เติมเต็ม You ได้มั้ย
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend