คอร์ดเพลง คองถ่า อาร์ท ณัฐฐ์ฐนนท์ พันธุ์ไทย

  
Text   
คอร์ดเพลง คองถ่า อาร์ท ณัฐฐ์ฐนนท์ พันธุ์ไทย

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : อาร์ท ณัฐฐ์ฐนนท์ พันธุ์ไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.มิกซ์ ถิรวิทย์
คอร์ด : C,Dm,Em,F,G,Am


INTRO | C | Em | F | G | G |

C 
ดึกก้อนหัวใจขึ้นฟ้า 
 
ใส่
Em 
พญาแถน
 
สิผูกส
F 
ายแนมจ่อง 
 
ฮ้องเอิ้นเจ้า
G 
มา
 
คั่นบ่ให้
C 
หา 
 
คั่นบ่ใ
Em 
ห้ฮ่วมหอ
Am 
งึดแท้น้อ 
 
 
Em 
พอได้อ้าง
F 
วาสนา 
 
 
Em 
เคิงๆกลางๆ
 
ถึงสิ
Dm 
ฮักปานใด๋กะหย่างไ
F 
ปจาก
G 
กันอ
C 
ยู่ดี

 
เมฆดำ
Dm 
ลอยขึ้นฟ้านภาเป
G 
ลี่ยนเป็นค่ำ
 
คือจั่ง
F 
คนใจดำ 
 
ที่
Em 
เคยฮักถิ่ม
 
เบิดเว
Dm 
ลาอาทิตย์ส่อง 
 
 
Em 
ลงหม่องนี้
 
เจ้าจึงห
F 
นีไปหม่องใหม่ 
 
เหลือไว้แค่
G 
น้ำตา

 
เจ็บแป๋ต
C 
ายเมื่อเจ้าไป
 
ได้แค่
Em 
แนมส่งทาง 
 
หวัง
F 
ว่าเจ้าสิไป
G 
ดี
 
ย้อนความ
Am 
ฮักที่
Em 
มี 
 
ให้เ
F 
จ้าอ้ายจั่งทรม
G 
าน
 
เจ็บแป๋ต
C 
าย 
 
มื้อ
Em 
นี้
 
ทุกลมหายใ
F 
จอ้ายสั่นสะท้
G 
าน
 
ยัง
Am 
หวังว่าเจ้า 
 
สิ
Em 
คิดฮอดกัน
 
อ้ายยังค
F 
องถ่ามื้อต่าว
G 
คืนของเจ้าเด้
C 
อหล่า

INSTRU | C Em | F G |
INSTRU | Am Em | F G |
INSTRU | C Em | F G |
INSTRU | Am Em | F G | G |

 
เมฆดำ
Dm 
ลอยขึ้นฟ้านภาเป
G 
ลี่ยนเป็นค่ำ
 
คือจั่ง
F 
คนใจดำ 
 
ที่
Em 
เคยฮักถิ่ม
 
เบิดเว
Dm 
ลาอาทิตย์ส่อง 
 
 
Em 
ลงหม่องนี้
 
เจ้าจึงห
F 
นีไปหม่องใหม่ 
 
เหลือไว้แค่
G 
น้ำตา

 
เจ็บแป๋ต
C 
ายเมื่อเจ้าไป
 
ได้แค่
Em 
แนมส่งทาง 
 
หวัง
F 
ว่าเจ้าสิไป
G 
ดี
 
ย้อนความ
Am 
ฮักที่
Em 
มี 
 
ให้เ
F 
จ้าอ้ายจั่งทรม
G 
าน
 
เจ็บแป๋ต
C 
าย 
 
มื้อ
Em 
นี้
 
ทุกลมหายใ
F 
จอ้ายสั่นสะท้
G 
าน
 
ยัง
Am 
หวังว่าเจ้า 
 
สิ
Em 
คิดฮอดกัน
 
อ้ายยังค
F 
องถ่ามื้อต่าว
G 
คืนของเจ้าเด้
C 
อหล่า

 
เจ็บแป๋ต
C 
ายเมื่อเจ้าไป
 
ได้แค่
Em 
แนมส่งทาง 
 
หวัง
F 
ว่าเจ้าสิไป
G 
ดี
 
ย้อนความ
Am 
ฮักที่
Em 
มี 
 
ให้เ
F 
จ้าอ้ายจั่งทรม
G 
าน
 
เจ็บแป๋ต
C 
าย 
 
มื้อ
Em 
นี้
 
ทุกลมหายใ
F 
จอ้ายสั่นสะท้
G 
าน
 
ยัง
Am 
หวังว่าเจ้า 
 
สิ
Em 
คิดฮอดกัน
 
อ้ายยังค
F 
องถ่ามื้อต่าว
G 
คืนของเจ้าเด้
C 
อหล่า

OUTRO | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คองถ่า


ดึกก้อนหัวใจขึ้นฟ้า ใส่พญาแถน
สิผูกสายแนมจ่อง ฮ้องเอิ้นเจ้ามา
คั่นบ่ให้หา คั่นบ่ให้ฮ่วมหอ
งึดแท้น้อ พอได้อ้าง
วาสนา เคิงๆกลางๆ
ถึงสิฮักปานใด๋กะหย่างไปจากกันอยู่ดี

เมฆดำลอยขึ้นฟ้านภาเปลี่ยนเป็นค่ำ
คือจั่งคนใจดำ ที่เคยฮักถิ่ม
เบิดเวลาอาทิตย์ส่อง ลงหม่องนี้
เจ้าจึงหนีไปหม่องใหม่ เหลือไว้แค่น้ำตา

เจ็บแป๋ตายเมื่อเจ้าไป
ได้แค่แนมส่งทาง หวังว่าเจ้าสิไปดี
ย้อนความฮักที่มี ให้เจ้าอ้ายจั่งทรมาน
เจ็บแป๋ตาย มื้อนี้
ทุกลมหายใจอ้ายสั่นสะท้าน
ยังหวังว่าเจ้า สิคิดฮอดกัน
อ้ายยังคองถ่ามื้อต่าวคืนของเจ้าเด้อหล่า

( ดนตรี )

เมฆดำลอยขึ้นฟ้านภาเปลี่ยนเป็นค่ำ
คือจั่งคนใจดำ ที่เคยฮักถิ่ม
เบิดเวลาอาทิตย์ส่อง ลงหม่องนี้
เจ้าจึงหนีไปหม่องใหม่ เหลือไว้แค่น้ำตา

เจ็บแป๋ตายเมื่อเจ้าไป
ได้แค่แนมส่งทาง หวังว่าเจ้าสิไปดี
ย้อนความฮักที่มี ให้เจ้าอ้ายจั่งทรมาน
เจ็บแป๋ตาย มื้อนี้
ทุกลมหายใจอ้ายสั่นสะท้าน
ยังหวังว่าเจ้า สิคิดฮอดกัน
อ้ายยังคองถ่ามื้อต่าวคืนของเจ้าเด้อหล่า

เจ็บแป๋ตายเมื่อเจ้าไป
ได้แค่แนมส่งทาง หวังว่าเจ้าสิไปดี
ย้อนความฮักที่มี ให้เจ้าอ้ายจั่งทรมาน
เจ็บแป๋ตาย มื้อนี้
ทุกลมหายใจอ้ายสั่นสะท้าน
ยังหวังว่าเจ้า สิคิดฮอดกัน
อ้ายยังคองถ่ามื้อต่าวคืนของเจ้าเด้อหล่า

มิวสิควิดีโอ คองถ่า อาร์ท ณัฐฐ์ฐนนท์ พันธุ์ไทย

เพลง : คองถ่า
ศิลปิน : อาร์ท ณัฐฐ์ฐนนท์ พันธุ์ไทย
เรียบเรียง : วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
ติดต่องานแสดง : 091-828-0924
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend