คอร์ดเพลง บักอี้ฮี้ บุญกอง วิเศษ

  
Text   
คอร์ดเพลง บักอี้ฮี้ บุญกอง วิเศษ

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : บุญกอง วิเศษ
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุญกอง วิเศษ
คอร์ด : G,Am,Bm,C,D,Em


Capo #1
INTRO | Em | G | Am | Em |
INTRO | Em | G | Am D | Em |

 
อ้ายนั่งก้ม
Em 
หน้าเมื่อเจ้าถาม
D 
ว่าป๋าเมีย
Em 
จั่งได๋
 
มันเจ็บไปฮอดหั
Am 
วใจ 
 
ปานมีไ
G 
ฟมาเผาไห
Bm 
ม้พี่
 
กะคนเมีย
Em 
ป๋า 
 
สิให้ตอบบอกจังไ
Am 
ด๋ดี
 
ย่านแต่เจ้าบ่เว้าอี
G 
หลี 
 
แค่เพียงถาม
D 
ล้อให้พอใ
Em 
จเสีย

 
เรื่องมีอยู่
Em 
ว่า 
 
ก่อนนั้น
D 
นะ 
 
อ้ายเสพบัก
Em 
อี้ฮี้
 
เพื่อนฝูงนั่นแหละตั
Am 
วดี 
 
กะเลย
G 
ฮู้ถึงหูลูก
Bm 
เมีย
 
พ่อเฒ่าแม่
Em 
เฒ่า 
 
เพิ่นบ่เอากะเลยไล่อ้าย
Am 
หนี
 
กลับมาอยู่ตามเกิดตาม
G 
มี
 
เฮ็ดนาเลี้ยงไ
D 
ก่ไปตามประ
Em 
สา

 
คนซังน้ำ
Am 
หน้า 
 
กะย้อน
D 
ว่าอ้ายเสพบัก
Em 
อี้ฮี้
 
เป็นคนชั่วอยู่ตั้งหลาย
C 
ปี 
 
บ่มีสาวใ
D 
ด๋เว้าปลอบใ
Bm 
จพี่
 
เป็นคนผู้
Em 
ฮ่าย 
 
ผู้สาวหย่างกายเขาว่าแม่
Am 
นผี
 
ถึงแม่นสิเฮ็ดตัว
D 
ดี 
 
ปรับปรุงเจ้าของเขายังมองว่า
Bm 
บ้า

 
แม่นอยู่บ่
Em 
หล่า 
 
ที่เจ้าถาม
D 
ว่า 
 
อยากมีเมีย
Em 
ไป
 
อ้ายสิฮักเจ้าสุดหัว
Am 
ใจ 
 
บ่ให้เจ้าไ
G 
ด้นั่งนองน้ำ
Bm 
ตา
 
ย่านแต่มาตั๋ว
Em 
ล่อ 
 
หลอกให้ฮักแล้วก็ถิ่มหนี
Am 
ป๋า
 
ให้คนอื่นเขาสมน้ำ
Em 
หน้า 
 
ว่าบักขี้
D 
ยาส่ำพอ
Em 
มันชั่ว

INSTRU | C D | Em | C D | Bm |
INSTRU | Em | Am | D Bm | Em |

 
คนซังน้ำ
Am 
หน้า 
 
กะย้อน
D 
ว่าอ้ายเสพบัก
Em 
อี้ฮี้
 
เป็นคนชั่วอยู่ตั้งหลาย
C 
ปี 
 
บ่มีสาวใ
D 
ด๋เว้าปลอบใ
Bm 
จพี่
 
เป็นคนผู้
Em 
ฮ่าย 
 
ผู้สาวหย่างกายเขาว่าแม่
Am 
นผี
 
ถึงแม่นสิเฮ็ดตัว
D 
ดี 
 
ปรับปรุงเจ้าของเขายังมองว่า
Bm 
บ้า

 
แม่นอยู่บ่
Em 
หล่า 
 
ที่เจ้าถาม
D 
ว่า 
 
อยากมีเมีย
Em 
ไป
 
อ้ายสิฮักเจ้าสุดหัว
Am 
ใจ 
 
บ่ให้เจ้าไ
G 
ด้นั่งนองน้ำ
Bm 
ตา
 
ย่านแต่มาตั๋ว
Em 
ล่อ 
 
หลอกให้ฮักแล้วก็ถิ่มหนี
Am 
ป๋า
 
ให้คนอื่นเขาสมน้ำ
Em 
หน้า 
 
ว่าบักขี้
D 
ยาส่ำพอ
Em 
มันชั่ว

 
ให้คนอื่นเขาสมน้ำห
C 
น้า 
 
ว่าบักขี้
D 
ยาส่ำพอเ
Em 
มียถิ่ม

OUTRO | C D | Em | C D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บักอี้ฮี้


อ้ายนั่งก้มหน้าเมื่อเจ้าถามว่าป๋าเมียจั่งได๋
มันเจ็บไปฮอดหัวใจ ปานมีไฟมาเผาไหม้พี่
กะคนเมียป๋า สิให้ตอบบอกจังได๋ดี
ย่านแต่เจ้าบ่เว้าอีหลี แค่เพียงถามล้อให้พอใจเสีย

เรื่องมีอยู่ว่า ก่อนนั้นนะ อ้ายเสพบักอี้ฮี้
เพื่อนฝูงนั่นแหละตัวดี กะเลยฮู้ถึงหูลูกเมีย
พ่อเฒ่าแม่เฒ่า เพิ่นบ่เอากะเลยไล่อ้ายหนี
กลับมาอยู่ตามเกิดตามมี
เฮ็ดนาเลี้ยงไก่ไปตามประสา

คนซังน้ำหน้า กะย้อนว่าอ้ายเสพบักอี้ฮี้
เป็นคนชั่วอยู่ตั้งหลายปี บ่มีสาวใด๋เว้าปลอบใจพี่
เป็นคนผู้ฮ่าย ผู้สาวหย่างกายเขาว่าแม่นผี
ถึงแม่นสิเฮ็ดตัวดี ปรับปรุงเจ้าของเขายังมองว่าบ้า

แม่นอยู่บ่หล่า ที่เจ้าถามว่า อยากมีเมียไป
อ้ายสิฮักเจ้าสุดหัวใจ บ่ให้เจ้าได้นั่งนองน้ำตา
ย่านแต่มาตั๋วล่อ หลอกให้ฮักแล้วก็ถิ่มหนีป๋า
ให้คนอื่นเขาสมน้ำหน้า ว่าบักขี้ยาส่ำพอมันชั่ว

( ดนตรี )

คนซังน้ำหน้า กะย้อนว่าอ้ายเสพบักอี้ฮี้
เป็นคนชั่วอยู่ตั้งหลายปี บ่มีสาวใด๋เว้าปลอบใจพี่
เป็นคนผู้ฮ่าย ผู้สาวหย่างกายเขาว่าแม่นผี
ถึงแม่นสิเฮ็ดตัวดี ปรับปรุงเจ้าของเขายังมองว่าบ้า

แม่นอยู่บ่หล่า ที่เจ้าถามว่า อยากมีเมียไป
อ้ายสิฮักเจ้าสุดหัวใจ บ่ให้เจ้าได้นั่งนองน้ำตา
ย่านแต่มาตั๋วล่อ หลอกให้ฮักแล้วก็ถิ่มหนีป๋า
ให้คนอื่นเขาสมน้ำหน้า ว่าบักขี้ยาส่ำพอมันชั่ว

ให้คนอื่นเขาสมน้ำหน้า ว่าบักขี้ยาส่ำพอเมียถิ่ม

มิวสิควิดีโอ บักอี้ฮี้ บุญกอง วิเศษ

เพลง : บักอี้ฮี้
ศิลปิน : บุญกอง วิเศษ
เรียบเรียง : อรุณมิณ ชินณวงศ์, ชัยพร ศรีจันท
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend