คอร์ดเพลง เจ็บกว่าเก่า กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ็บกว่าเก่า กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
คอร์ด : Am,G,F,C,Em


INTRO | Am | G | F | C E |
INTRO | Am | G | F | G |

Am 
แม่นผู้ใด๋หละเว้า 
 
กิน
Em 
เหล้าแล้วมันสิลืม
F 
ลืมความหลังครั้งก่
G 
อน
Am 
แม่นผู้ใด๋หละเว้า 
 
ผู้
Em 
เฒ่าทางใด๋ละสอน
 
กินเห
F 
ล้าแล้วสิเซาเ
G 
จ็บ..

Am 
คงบ่แม่นความจริง 
 
เพราะ
Em 
สิ่งที่เฮาได้เจอ
 
แฮง
F 
กิน แฮงเมา แฮงทรม
G 
าน
Am 
แฮงเจ็บคักกว่าเก่า
 
ย้อนเมาแล้ว
Em 
คิดเห็นภาพวันวาน..
 
ตอนที่เฮาฮัก
F 
กัน.. 
 
G 
อ.. ฮะโอ่ ฮะโอ ฮะโอ..

 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บย้อนคิดฮอด
Am 
เขา
 
แฮงเมาผัดแฮงเศ
F 
ร้า 
 
เหงาในหัวใ
G 
 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บจนน้ำตาไ
Am 
หล
 
สิเมาจนตับแข็งต
F 
าย 
 
มันกะเจ็บคือเ
G 
ก่า

 
คิดฮอดมื้อแต่
Am 
ก่อน..ตอนยังมีสอง
Em 
เฮา
 
บ่มีทางที่เห
F 
ล้าสิลบเลือนลงไ
G 
ด้
 
ไผว่าเมาแล้ว
Am 
ลืม 
 
อย่าสิเชื่อเขา
Em 
หลาย
 
แม่นสิเมาส่ำใ
F 
ด๋ 
 
มันกะฮักคือเ
G 
ก่า..
 
มันแฮงเจ็
C 
บกว่าเก่า..

INSTRU | Am Em | F G | ( 3 Times ) | Am |

Am 
คงบ่แม่นความจริง 
 
เพราะ
Em 
สิ่งที่เฮาได้เจอ
 
แฮง
F 
กิน แฮงเมา แฮงทรม
G 
าน
Am 
แฮงเจ็บคักกว่าเก่า
 
ย้อนเมาแล้ว
Em 
คิดเห็นภาพวันวาน
 
ตอนที่เฮาฮัก
F 
กัน.. 
 
G 
ว.. ฮุโว ฮุโว ฮุโว..

 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บย้อนคิดฮอด
Am 
เขา
 
แฮงเมาผัดแฮงเศ
F 
ร้า 
 
เหงาในหัวใ
G 
 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บจนน้ำตาไ
Am 
หล
 
แม่นสิเมาจนตับแข็งต
F 
าย 
 
มันกะเจ็บคือเ
G 
ก่า

 
คิดฮอดมื้อแต่
Am 
ก่อน..ตอนยังมีสอง
Em 
เฮา
 
บ่มีทางที่เห
F 
ล้าสิลบเลือนลงไ
G 
ด้
 
ไผว่าเมาแล้ว
Am 
ลืม 
 
อย่าสิเชื่อเขา
Em 
หลาย
 
แม่นสิเมาส่ำใ
F 
ด๋ 
 
มันกะฮักคือเ
G 
ก่า.. 
 
โฮ…

 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บย้อนคิดฮอด
Am 
เขา
 
แฮงเมาผัดแฮงเศ
F 
ร้า 
 
เหงาในหัวใ
G 
 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บจนน้ำตาไ
Am 
หล
 
สิเมาจนตับแข็งต
F 
าย 
 
มันกะเจ็บคือเ
G 
ก่า

 
คิดฮอดมื้อแต่
Am 
ก่อน..ตอนยังมีสอง
Em 
เฮา
 
บ่มีทางที่เห
F 
ล้าสิลบเลือนลงไ
G 
ด้
 
ไผว่าเมาแล้ว
Am 
ลืม 
 
อย่าสิเชื่อเขา
Em 
หลาย
 
แม่นสิเมาส่ำใ
F 
ด๋ 
 
มันกะฮักคือเ
G 
ก่า..
 
แฮงเมาแฮงเจ็
C 
บกว่าเก่า

OUTRO | Am Em | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ็บกว่าเก่า


แม่นผู้ใด๋หละเว้า กินเหล้าแล้วมันสิลืม
ลืมความหลังครั้งก่อน
แม่นผู้ใด๋หละเว้า ผู้เฒ่าทางใด๋ละสอน
กินเหล้าแล้วสิเซาเจ็บ..

คงบ่แม่นความจริง เพราะสิ่งที่เฮาได้เจอ
แฮงกิน แฮงเมา แฮงทรมาน
แฮงเจ็บคักกว่าเก่า
ย้อนเมาแล้วคิดเห็นภาพวันวาน..
ตอนที่เฮาฮักกัน.. โอ.. ฮะโอ่ ฮะโอ ฮะโอ..

แฮงเมาผัดแฮงเจ็บ เจ็บย้อนคิดฮอดเขา
แฮงเมาผัดแฮงเศร้า เหงาในหัวใจ
แฮงเมาผัดแฮงเจ็บ เจ็บจนน้ำตาไหล
สิเมาจนตับแข็งตาย มันกะเจ็บคือเก่า

คิดฮอดมื้อแต่ก่อน..ตอนยังมีสองเฮา
บ่มีทางที่เหล้าสิลบเลือนลงได้
ไผว่าเมาแล้วลืม อย่าสิเชื่อเขาหลาย
แม่นสิเมาส่ำใด๋ มันกะฮักคือเก่า..
มันแฮงเจ็บกว่าเก่า..

( ดนตรี )

คงบ่แม่นความจริง เพราะสิ่งที่เฮาได้เจอ
แฮงกิน แฮงเมา แฮงทรมาน
แฮงเจ็บคักกว่าเก่า
ย้อนเมาแล้วคิดเห็นภาพวันวาน
ตอนที่เฮาฮักกัน.. โว.. ฮุโว ฮุโว ฮุโว..

แฮงเมาผัดแฮงเจ็บ เจ็บย้อนคิดฮอดเขา
แฮงเมาผัดแฮงเศร้า เหงาในหัวใจ
แฮงเมาผัดแฮงเจ็บ เจ็บจนน้ำตาไหล
แม่นสิเมาจนตับแข็งตาย มันกะเจ็บคือเก่า

คิดฮอดมื้อแต่ก่อน..ตอนยังมีสองเฮา
บ่มีทางที่เหล้าสิลบเลือนลงได้
ไผว่าเมาแล้วลืม อย่าสิเชื่อเขาหลาย
แม่นสิเมาส่ำใด๋ มันกะฮักคือเก่า.. โฮ…

แฮงเมาผัดแฮงเจ็บ เจ็บย้อนคิดฮอดเขา
แฮงเมาผัดแฮงเศร้า เหงาในหัวใจ
แฮงเมาผัดแฮงเจ็บ เจ็บจนน้ำตาไหล
สิเมาจนตับแข็งตาย มันกะเจ็บคือเก่า

คิดฮอดมื้อแต่ก่อน..ตอนยังมีสองเฮา
บ่มีทางที่เหล้าสิลบเลือนลงได้
ไผว่าเมาแล้วลืม อย่าสิเชื่อเขาหลาย
แม่นสิเมาส่ำใด๋ มันกะฮักคือเก่า..
แฮงเมาแฮงเจ็บกว่าเก่า

มิวสิควิดีโอ เจ็บกว่าเก่า กระต่าย พรรณนิภา

เพลง : เจ็บกว่าเก่า
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา
เรียบเรียง : พิศวัสต์ ตาวงศ์ (ลัสติค อาร์ท)
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend