คอร์ดเพลง ว่าซั่น (Wasan) สิงโต นำโชค

  
Text   
คอร์ดเพลง ว่าซั่น สิงโต นำโชค

คอร์ด :

ศิลปิน : สิงโต นำโชค

เนื้อร้อง/ทำนอง : สิงโต นำโชค

คอร์ดในเพลง : Dmaj7,Bm,Em,A


Tune to Eb
INTRO | Dmaj7 Bm | Em A | ( 2 Times )

 
ก่อน
Dmaj7 
เคยสัญญาอ้า
Bm 
ยไว้
 
ว่าสิฮักกันไ
Em 
ปจนตายจนเ
A 
ฒ่า 
 
ว่าซั่น
 
บ่
Dmaj7 
มีแนวได๋ดอก 
 
สิ
Bm 
มาพรากเฮา
 
จั๋งไ
Em 
ด๋กะสิบ่ถิ่ม
A 
กัน

 
แต่
G 
มามื้อนี้ 
 
น้
A 
องมีคนใหม่
 
บอกจะไ
F#m 
ปกับเขา 
 
ว่า
Bm 
ซั่น
 
เธอ
Em 
บอกว่าหมด 
 
Pas
A 
sion 
 
กับอ้าย
Dmaj7 
คนเดิม

 
บอกกับ
Em 
อ้าย 
 
ว่ามักเขาหลา
F#m 
ยอีหลี
 
G 
นดี 
 
น้ำ
G#dim 
ตาพี่ไหล
A 
ผ่าหน่วย

 
เธอบอกอย่าง
Dmaj7 
นั้น 
 
เธอบอกอย่า
Bm 
งนี้
 
มาว่าเขา
Em 
ดีอีหลี 
 
ว่า
A 
ซั่น
 
อ้ายงึดอี
Dmaj7 
หลี 
 
เฮ็ดให้ป่า
Bm 
นนี้
 
ยังว่า
Em 
บ่ดี เมื่อยฟรี ว่า
A 
ซั่น

 
เขาดีหม่อง
F#m 
ได๋ 
 
โตอ้ายข้อ
Bm 
งใจ
 
หรือว่าของใ
Em 
หญ่ กว่าอ้าย ว่า
A 
ซั่น
 
ให้เว้าจัง
F#m 
ได๋ 
 
กะไปคื
Bm 
อเก่า
 
กะย้อนมัก
Em 
เขา 
 
เว้าไ
A 
ว้.. 
 
ว่าซั่น

INTRO | Dmaj7 Bm | Em A |

 
หัว
Dmaj7 
ใจอ้ายมุ่นอุ้
Bm 
ยปุ้ย
 
แม่แก้มปุ่ย
Em 
ลุ่ย 
 
ขอให้โช
A 
คดี
 
อวย
Dmaj7 
พรที่รักขอ
Bm 
งพี่
 
ไปดี้ ไป
Em 
ดี 
 
ไม่ต้องห่ว
A 
งฉัน

 
ในเ
G 
มื่อมื้อนี้ 
 
น้
A 
องมีคนใหม่
 
ตัดสิน
F#m 
ใจไปกับเขา 
 
ว่า
Bm 
ซั่น
 
มื้อไ
Em 
ด๋เขาเบิด 
 
Pas
A 
sion 
 
โตอ้ายยัง
Dmaj7 
คอย

 
บอกกับ
Em 
อ้าย 
 
ว่ามักเขาหลา
F#m 
ยอีหลี
 
G 
นดี 
 
น้ำ
G#dim 
ตาพี่ไหล
A 
ผ่าหน่วย

 
เธอบอกอย่าง
Dmaj7 
นั้น 
 
เธอบอกอย่า
Bm 
งนี้
 
มาว่าเขา
Em 
ดีอีหลี 
 
ว่า
A 
ซั่น
 
อ้ายงึดอี
Dmaj7 
หลี 
 
เฮ็ดให้ป่า
Bm 
นนี้
 
ยังว่า
Em 
บ่ดี เมื่อยฟรี ว่า
A 
ซั่น

 
เขาดีหม่อง
F#m 
ได๋ 
 
โตอ้ายข้อ
Bm 
งใจ
 
หรือว่าของใ
Em 
หญ่ กว่าอ้าย ว่า
A 
ซั่น
 
ให้เว้าจัง
F#m 
ได๋ 
 
กะไปคื
Bm 
อเก่า
 
กะย้อนมัก
Em 
เขา 
 
เว้าไ
A 
ว้.. 
 
ว่าซั่น

INSTRU | Dmaj7 Bm | Em A | ( 2 Times )
INSTRU | F#m Bm | Em A | ( 2 Times )

 
ซางว่าไปจัง
Dmaj7 
ซั่น 
 
ว่าไปจั
Bm 
งซี่
 
มาว่าเข
Em 
าดี อีหลี ว่า
A 
ซั่น
 
อ้ายงึดอี
Dmaj7 
หลี 
 
เฮ็ดให้ป่า
Bm 
นนี้
 
ยังว่า
Em 
บ่ดี เมื่อยฟรี ว่า
A 
ซั่น

 
เขาดีหม่อง
F#m 
ได๋ 
 
โตอ้ายข้อ
Bm 
งใจ
 
หรือว่าของใ
Em 
หญ่ กว่าอ้าย ว่า
A 
ซั่น
 
ให้เว้าจัง
F#m 
ได๋ 
 
กะไปคื
Bm 
อเก่า
 
กะย้อนมัก
Em 
เขา 
 
เว้าไ
A 
ว้.. 
 
ว่าซั่น..

OUTRO | Dmaj7 Bm | Em A | ( 2 Times )
OUTRO ( โอ้ยห่าขั่วคนเอ้ย.. โอ้ยหน้อ ว่าซั่น ..)

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ว่าซั่น


ก่อนเคยสัญญาอ้ายไว้
ว่าสิฮักกันไปจนตายจนเฒ่า ว่าซั่น
บ่มีแนวได๋ดอก สิมาพรากเฮา
จั๋งได๋กะสิบ่ถิ่มกัน

แต่มามื้อนี้ น้องมีคนใหม่
บอกจะไปกับเขา ว่าซั่น
เธอบอกว่าหมด Passion กับอ้ายคนเดิม

บอกกับอ้าย ว่ามักเขาหลายอีหลี
คนดี น้ำiตาพี่ไหลผ่าหน่วย

เธอบอกอย่างนั้น เธอบอกอย่างนี้
มาว่าเขาดีอีหลี ว่าซั่น
อ้ายงึดอีหลี เฮ็ดให้ป่านนี้
ยังว่าบ่ดี เมื่อยฟรี ว่าซั่น

เขาดีหม่องได๋ โตอ้ายข้องใจ
หรือว่าของใหญ่ กว่าอ้าย ว่าซั่น
ให้เว้าจังได๋ กะไปคือเก่า
กะย้อนมักเขา เว้าไว้.. ว่าซั่น

( ดนตรี )

หัวใจอ้ายมุ่นอุ้ยปุ้ย
แม่แก้มปุ่ยลุ่ย ขอให้โชคดี
อวยพรที่รักของพี่
ไปดี้ ไปดี ไม่ต้องห่วงฉัน

ในเมื่อมื้อนี้ น้องมีคนใหม่
ตัดสินใจไปกับเขา ว่าซั่น
มื้อได๋เขาเบิด Passion โตอ้ายยังคอย

บอกกับอ้าย ว่ามักเขาหลายอีหลี
คนดี น้ำตาพี่ไหลผ่าหน่วย

เธอบอกอย่างนั้น เธอบอกอย่างนี้
มาว่าเขาดีอีหลี ว่าซั่น
อ้ายงึดอีหลี เฮ็ดให้ป่านนี้
ยังว่าบ่ดี เมื่อยฟรี ว่าซั่น

เขาดีหม่องได๋ โตอ้ายข้องใจ
หรือว่าของใหญ่ กว่าอ้าย ว่าซั่น
ให้เว้าจังได๋ กะไปคือเก่า
กะย้อนมักเขา เว้าไว้.. ว่าซั่น

( ดนตรี )

ซางว่าไปจังซั่น ว่าไปจังซี่
มาว่าเขาดี อีหลี ว่าซั่น
อ้ายงึดอีหลี เฮ็ดให้ป่านนี้
ยังว่าบ่ดี เมื่อยฟรี ว่าซั่น

เขาดีหม่องได๋ โตอ้ายข้องใจ
หรือว่าของใหญ่ กว่าอ้าย ว่าซั่น
ให้เว้าจังได๋ กะไปคือเก่า
กะย้อนมักเขา เว้าไว้.. ว่าซั่น..

( โอ้ยห่าขั่วคนเอ้ย.. โอ้ยหน้อ ว่าซั่น ..)

มิวสิควิดีโอ ว่าซั่น สิงโต นำโชค

เพลง : WASAN (ว่าซั่น)
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
เรียบเรียง : Pokpong Jitdee, Numchok Thanatram
ติดต่องานแสดง : 063-232-4935
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend