คอร์ดเพลง ความธรรมดาที่พิเศษ (simply perfect) MEAN feat. Noth Getsunova

  
Text   
คอร์ดเพลง ความธรรมดาที่พิเศษ (simply perfect) MEAN feat. Noth Getsunova

คอร์ด :

ศิลปิน : MEAN feat. Noth Getsunova

เนื้อร้อง : Noth Getsunova

คอร์ดในเพลง : G,D/F#,Em,Bm,C,Am


Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em Bm |
INTRO | C Bm | Am D |

G 
  ไม่ต้อ
D/F# 
งมีดาวเต็มท้องฟ้า
Em 
  ไม่ต้อง
Bm 
รอสายรุ้งทอดลงมา
C 
  แค่คืนวั
Bm 
นธรรมดา 
 
มีเราแบ
Am 
บนี้ก็สุข
D 
ใจ

G 
  ไม่ต้องบินไ
D/F# 
ปไกลจนถึงไหน
Em 
  ไม่ต้อง
Bm 
อยู่เลิศหรู 
 
อย่างผู้ใด
C 
  แค่ได้เป็น
Bm 
ตัวเราเอง 
 
ปกติอย่า
Am 
งนี้ฉัน
D 
ก็พอ

 
เพราะเ
C 
ธอ 
 
ที่ทำช่วงเว
Bm 
ลาให้มีค่า
 
เพราะเ
C 
ธอ ที่เปลี่ยนทุกๆ  
D 
วัน

 
เป็นวันที่วิเ
G 
ศษ 
 
 
D/F# 
โดยไม่ต้องมีสา
Em 
เหตุ
Bm 
แค่มีเราเท่านั้นเ
C 
อง 
 
ทุก
Bm 
อย่างก็สวย
Am 
งาม
 
ความธรรม
D 
ดาที่พิเ
G 
ศษ 
 
โดยมี
D/F# 
เธอเป็นผู้
Em 
เสก
Bm 
ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นไ
C 
หนมา
Bm 
เติม
 
ทุก
Am 
อย่างก็เลิศ
AmM7 
เลอ 
 
เส
D 
มอ
 
ขอเพียงแค่มีเธอ
 

INSTRU | G D/F# | Em Bm |
INSTRU | C Bm | Am D |

G 
  เพียงมี
D/F# 
แววตาเธอคู่นั้น
Em 
  กับรอยยิ้ม
Bm 
ที่มอบให้กับฉัน
C 
  ไม่ได้หวัง 
 
ไม่ได้
Bm 
ฝันเกินกว่า
 
  แค่
Am 
เราเคียง
D 
คู่กัน

G 
  จะเผชิญ
D/F# 
อะไร 
 
จากที่ไหน
Em 
  อุปสรรคสู
Bm 
งชัน 
 
สักเท่าไหร่
C 
  หากมีเรา
Bm 
อยู่ด้วยกันตรงนี้
 
  
Am 
เท่านั้นไม่หวั่นไ
D 
หว

 
เพราะเ
C 
ธอ 
 
ที่ทำช่วงเว
D 
ลาให้มีค่า
 
เพราะเ
C 
ธอ ที่เปลี่ยนทุกๆ  
D 
วัน

 
เป็นวันที่วิเ
G 
ศษ 
 
 
D/F# 
โดยไม่ต้องมีสา
Em 
เหตุ
Bm 
แค่มีเราเท่านั้นเ
C 
อง 
 
ทุก
Bm 
อย่างก็สวย
Am 
งาม
 
ความธรรม
D 
ดาที่พิเ
G 
ศษ 
 
โดยมี
D/F# 
เธอเป็นผู้
Em 
เสก
Bm 
ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นไ
C 
หน 
 
มา
Bm 
เติม
 
ทุก
Am 
อย่างก็เลิศ
AmM7 
เลอ 
 
เส
D 
มอ
 
ขอเพียงแค่มีเธอ
 

INSTRU | G D/F# | Em Bm |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em Bm |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
เป็นวันที่วิเ
G 
ศษ 
 
 
D/F# 
โดยไม่ต้องมีสา
Em 
เหตุ
Bm 
แค่มีเราเท่านั้นเ
C 
อง 
 
ทุก
Bm 
อย่างก็สวย
Am 
งาม
 
ความธรรม
D 
ดาที่พิเ
G 
ศษ 
 
โดยมี
D/F# 
เธอเป็นผู้
Em 
เสก
Bm 
ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นไ
C 
หน 
 
มา
Bm 
เติม
 
ทุก
Am 
อย่างก็เลิศ
AmM7 
เลอ 
 
เส
D 
มอ
 
ขอเพียงแค่มีเ
G 
ธอ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความธรรมดาที่พิเศษ


ไม่ต้องมีดาวเต็มท้องฟ้า
ไม่ต้องรอสายรุ้งทอดลงมา
แค่คืนวันธรรมดา มีเราแบบนี้ก็สุขใจ

ไม่ต้องบินไปไกลจนถึงไหน
ไม่ต้องอยู่เลิศหรู อย่างผู้ใด
แค่ได้เป็นตัวเราเอง ปกติอย่างนี้ฉันก็พอ

เพราะเธอ ที่ทำช่วงเวลาให้มีค่า
เพราะเธอ ที่เปลี่ยนทุกๆ วัน

เป็นวันที่วิเศษ โดยไม่ต้องมีสาเหตุ
แค่มีเราเท่านั้นเอง ทุกอย่างก็สวยงาม
ความธรรมดาที่พิเศษ โดยมีเธอเป็นผู้เสก
ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นไหนมาเติม
ทุกอย่างก็เลิศเลอ เสมอ
ขอเพียงแค่มีเธอ

( ดนตรี )

เพียงมีแววตาเธอคู่นั้น
กับรอยยิ้มที่มอบให้กับฉัน
ไม่ได้หวัง ไม่ได้ฝันเกินกว่า
แค่เราเคียงคู่กัน

จะเผชิญอะไร จากที่ไหน
อุปสรรคสูงชัน สักเท่าไหร่
หากมีเราอยู่ด้วยกันตรงนี้
เท่านั้นไม่หวั่นไหว

เพราะเธอ ที่ทำช่วงเวลาให้มีค่า
เพราะเธอ ที่เปลี่ยนทุกๆ วัน

เป็นวันที่วิเศษ โดยไม่ต้องมีสาเหตุ
แค่มีเราเท่านั้นเอง ทุกอย่างก็สวยงาม
ความธรรมดาที่พิเศษ โดยมีเธอเป็นผู้เสก
ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นไหน มาเติม
ทุกอย่างก็เลิศเลอ เสมอ
ขอเพียงแค่มีเธอ

( ดนตรี )

เป็นวันที่วิเศษ โดยไม่ต้องมีสาเหตุ
แค่มีเราเท่านั้นเอง ทุกอย่างก็สวยงาม
ความธรรมดาที่พิเศษ โดยมีเธอเป็นผู้เสก
ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นไหน มาเติม
ทุกอย่างก็เลิศเลอ เสมอ
ขอเพียงแค่มีเธอ…

มิวสิควิดีโอ ความธรรมดาที่พิเศษ (simply perfect) MEAN feat. Noth Getsunova

เพลง : ความธรรมดาที่พิเศษ (simply perfect)
ศิลปิน : MEAN feat. Noth Getsunova
เรียบเรียง : Guntapich Yavirach & Dano
ติดต่องาน : 093-192-9669, 093-192-9669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend