คอร์ดเพลง นับหนึ่งบ่ถึงไส เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   
คอร์ดเพลง นับหนึ่งบ่ถึงไส เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ด :

ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย

เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ

คอร์ดในเพลง : C,G,Am,Bm,Em,D


C 
มีแต่จุดเริ่มต้น 
 
แต่บ่มี
G 
ส่นสิหย่างไปฮอด
C 
ระยะห่างตลอด 
 
ดนปานไ
G 
ด๋กะไกลส่ำเก่า
 
เฮ็ด
Am 
ดีนำเจ้ารอดล้มรอดตาย
 
เจ้ากะให้
Bm 
อ้ายเป็นแค่พี่ชายคื
Em 
อเก่า
C 
อ้ายบ่อยากได้ดอกน้องสาว 
 
คือบ่
D 
จื่อไว้แหน่

 
แปดสิบเ
C 
ทือที่บอกใจให้
D 
หนี
 
กะบ่เกิน
Bm 
สามนาทีจัก
Em 
เทือ
C 
ความคึดฮอดมันกะมากอดมาเฟือ
 
หัวใ
D 
จอ้าย

 
ได้แต่นับห
G 
นึ่ง นับหนึ่ง นับ
D/F# 
หนึ่ง
 
แต่มันบ่
Em 
ถึงไส
 
เจ้าคนไ
C 
คบ่เคยเห็นใจ 
 
หลูโตนซ
D 
าติ
 
คำว่า
Em 
ฮักอ้ายบ่เคยพ้อ
 
แต่ความเฉย
Bm 
ชามีมาบ่เคยขาด
C 
งึดเจ้าของขนาด 
 
ที่มัน
D 
ยังดื้อดึง

 
ได้แต่นับห
G 
นึ่ง นับหนึ่ง นับ
D/F# 
หนึ่ง
 
แต่มันบ่
Em 
ถึงไส
 
อยู่หม่องไ
C 
ด๋ความฮักของเจ้าอ้ายไป
D 
บ่ถึง
 
ตื่นขึ้น
Em 
มาแต่ละเซ้า 
 
กะเป็นแค่
Bm 
คนที่เจ้าบ่คิดถึง
 
เป็นไ
C 
ด้แค่คนๆ หนึ่ง ที่เสือกมา
D 
รบกวนชีวิตเจ้า..
 
ขอโทษเด้อที่ฮักเจ้าหลาย
 

INSTRU | Em | D | Em | D |
INSTRU | C | C | D |

C 
โง่กะโง่อยู่ดอก 
 
บ่มีคนบ
G 
อกกะเข้าใจอยู่
C 
บ่แม่นว่าบ่ฮู้ 
 
ยามอ้ายบอก
G 
ฮักเจ้าเสื่องตาใส่
 
ยัง
Am 
หวังลมๆ แล้งๆ เสมอ
 
เจ็บปวดอยู่
Bm 
เด้อแต่มันยังพอ
Em 
ทนได้
 
ฮักไปแ
C 
ล้วกะฮักเบิดใจ 
 
บ่เคยเ
D 
ผื่อหม่องอ่วย

 
แปดสิบเ
C 
ทือที่บอกใจให้
D 
หนี
 
กะบ่เกิน
Bm 
สามนาทีจัก
Em 
เทือ
C 
ความคึดฮอดมันกะมากอดมาเฟือ
 
หัวใ
D 
จอ้าย

 
ได้แต่นับห
G 
นึ่ง นับหนึ่ง นับ
D/F# 
หนึ่ง
 
แต่มันบ่
Em 
ถึงไส
 
เจ้าคนไ
C 
คบ่เคยเห็นใจ 
 
หลูโตนซ
D 
าติ
 
คำว่า
Em 
ฮักอ้ายบ่เคยพ้อ
 
แต่ความเฉย
Bm 
ชามีมาบ่เคยขาด
C 
งึดเจ้าของขนาด 
 
ที่มัน
D 
ยังดื้อดึง

 
ได้แต่นับห
G 
นึ่ง นับหนึ่ง นับ
D/F# 
หนึ่ง
 
แต่มันบ่
Em 
ถึงไส
 
อยู่หม่องไ
C 
ด๋ความฮักของเจ้าอ้ายไป
D 
บ่ถึง
 
ตื่นขึ้น
Em 
มาแต่ละเซ้า 
 
กะเป็นแค่
Bm 
คนที่เจ้าบ่คิดถึง
 
เป็นไ
C 
ด้แค่คนๆ หนึ่ง ที่เสือกมา
D 
รบกวนชีวิตเจ้า..
 
ขอโทษเด้อที่ฮักเจ้าหลาย
 

OUTRO | Em | D | Em | D | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นับหนึ่งบ่ถึงไส


มีแต่จุดเริ่มต้น แต่บ่มีส่นสิหย่างไปฮอด
ระยะห่างตลอด ดนปานได๋กะไกลส่ำเก่า
เฮ็ดดีนำเจ้ารอดล้มรอดตาย
เจ้ากะให้อ้ายเป็นแค่พี่ชายคือเก่า
อ้ายบ่อยากได้ดอกน้องสาว คือบ่จื่อไว้แหน่

แปดสิบเทือที่บอกใจให้หนี
กะบ่เกินสามนาทีจักเทือ
ความคึดฮอดมันกะมากอดมาเฟือ
หัวใจอ้าย

ได้แต่นับหนึ่ง นับหนึ่ง นับหนึ่ง
แต่มันบ่ถึงไส
เจ้าคนไคบ่เคยเห็นใจ หลูโตนซาติ
คำว่าฮักอ้ายบ่เคยพ้อ
แต่ความเฉยชามีมาบ่เคยขาด
งึดเจ้าของขนาด ที่มันยังดื้อดึง

ได้แต่นับหนึ่ง นับหนึ่ง นับหนึ่ง
แต่มันบ่ถึงไส
อยู่หม่องได๋ความฮักของเจ้าอ้ายไปบ่ถึง
ตื่นขึ้นมาแต่ละเซ้า กะเป็นแค่คนที่เจ้าบ่คิดถึง
เป็นได้แค่คนๆ หนึ่ง ที่เสือกมารบกวนชีวิตเจ้า..
ขอโทษเด้อที่ฮักเจ้าหลาย

( ดนตรี )

โง่กะโง่อยู่ดอก บ่มีคนบอกกะเข้าใจอยู่
บ่แม่นว่าบ่ฮู้ ยามอ้ายบอกฮักเจ้าเสื่องตาใส่
ยังหวังลมๆ แล้งๆ เสมอ
เจ็บปวดอยู่เด้อแต่มันยังพอทนได้
ฮักไปแล้วกะฮักเบิดใจ บ่เคยเผื่อหม่องอ่วย

แปดสิบเทือที่บอกใจให้หนี
กะบ่เกินสามนาทีจักเทือ
ความคึดฮอดมันกะมากอดมาเฟือ
หัวใจอ้าย

ได้แต่นับหนึ่ง นับหนึ่ง นับหนึ่ง
แต่มันบ่ถึงไส
เจ้าคนไคบ่เคยเห็นใจ หลูโตนซาติ
คำว่าฮักอ้ายบ่เคยพ้อ
แต่ความเฉยชามีมาบ่เคยขาด
งึดเจ้าของขนาด ที่มันยังดื้อดึง

ได้แต่นับหนึ่ง นับหนึ่ง นับหนึ่ง
แต่มันบ่ถึงไส
อยู่หม่องได๋ความฮักของเจ้าอ้ายไปบ่ถึง
ตื่นขึ้นมาแต่ละเซ้า กะเป็นแค่คนที่เจ้าบ่คิดถึง
เป็นได้แค่คนๆ หนึ่ง ที่เสือกมารบกวนชีวิตเจ้า..
ขอโทษเด้อที่ฮักเจ้าหลาย

มิวสิควิดีโอ นับหนึ่งบ่ถึงไส เบนซ์ เมืองเลย

เพลง : นับหนึ่งบ่ถึงไส
ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย
เรียบเรียง : พนา ณ วงค์วรรณ์
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend