คอร์ดเพลง บืนตาย เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง บืนตาย เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง บืนตาย เบนซ์ เมืองเลย

เพลง :

ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดทั้งหมด : Am,G,F,C


INTRO | Am G | F | Am G | F |

Am 
จบบ่สวย 
 
คนอ่
G 
วยแม่นอ้าย
 
ที่ต้องก
F 
ลายไปเป็นคนเจ็บ
Am 
ส่ำถืกกรงเ
G 
ล็บเจ้าข่วนหัวใ
F 
จจนกลายเป็นแผล

Am 
คำว่าแคร์บ่เห
G 
ลือคือเก่า 
 
สิเอาห
F 
ยังไปสู้เขาหนอ
Am 
แฮ่งฮัก 
 
มันกะแฮ่
G 
งท้อ 
 
 
F 
คนเบิ่ดใจ..

Am 
เป็นได้แค่คน
G 
บ่มีค่า 
 
สู้
F 
มาบ่มีความหมาย
 
เจ้า
Am 
ตอบสนองความ
G 
ฮักของอ้าย 
 
ด้วย
F 
คำว่าพอ
Am 
แล้วให้เขาไปเ
G 
บิ่ดทุกอย่าง 
 
บนเส้นท
F 
างที่เฮาเคยก่อ
 
คักแท้
Am 
หนอ.
G 
.. 
 
สาใจ
F 
อีหลี..

Am 
  สิกลั้นใจ
G 
ลืมคน
F 
ที่เฮ็ดให้น้ำตาใหล
 
  แม่นสิ
Am 
เจ็บ 
 
แม่นสิป
G 
วดหัวใจ
 
  กะสิ
F 
ทน..ให้ไ
G 
หว..

 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
คน
G/B 
นอกหัวใจ
 
บ่ควรสิ
F 
อยู่ในพื้นที่ของเขา
Am 
เขาฮักกัน 
 
บ่แม่นเ
G 
รื่องของเฮา
 
เป็นคนเ
F 
ก่าบ่มีประโชน์
 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
ไป
G/B 
ตายไกล 
 
 
สิบ่ใ
F 
ห้ยากนำดอกหนา
Am 
บ่โทษฟ้า 
 
 
G 
บ่โทษฝน 
 
ที่
F 
คนเปลี่ยนใจ..
G 
 
สิหาหม่องตายเอง..
 

INSTRU | Am G | F | Am G | F | G |

Am 
เป็นได้แค่คน
G 
บ่มีค่า 
 
สู้
F 
มาบ่มีความหมาย
 
เจ้า
Am 
ตอบสนองความ
G 
ฮักของอ้าย 
 
ด้วย
F 
คำว่าพอ
Am 
แล้วให้เขาไปเ
G 
บิ่ดทุกอย่าง 
 
บนเส้นท
F 
างที่เฮาเคยก่อ
 
คักแท้
Am 
หนอ.
G 
.. 
 
สาใจ
F 
อีหลี..

Am 
  สิกลั้นใจ
G 
ลืมคน
F 
ที่เฮ็ดให้น้ำตาใหล
 
  แม่นสิ
Am 
เจ็บ 
 
แม่นสิป
G 
วดหัวใจ
 
  กะสิ
F 
ทน..ให้ไ
G 
หว..

 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
คน
G/B 
นอกหัวใจ
 
บ่ควรสิ
F 
อยู่ในพื้นที่ของเขา
Am 
เขาฮักกัน 
 
บ่แม่นเ
G 
รื่องของเฮา
 
เป็นคนเ
F 
ก่าบ่มีประโชน์
 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
ไป
G/B 
ตายไกล 
 
 
สิบ่ใ
F 
ห้ยากนำดอกหนา
Am 
บ่โทษฟ้า 
 
 
G 
บ่โทษฝน 
 
ที่
F 
คนเปลี่ยนใจ..

 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
คน
G/B 
นอกหัวใจ
 
บ่ควรสิ
F 
อยู่ในพื้นที่ของเขา
Am 
เขาฮักกัน 
 
บ่แม่นเ
G 
รื่องของเฮา
 
แค่คนเ
F 
ก่าบ่มีประโชน์
 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
ไป
G/B 
ตายไกล 
 
 
สิบ่ใ
F 
ห้ยากนำดอกหนา
Am 
บ่โทษฟ้า 
 
 
G 
บ่โทษฝน 
 
ที่
F 
คนเปลี่ยนใจ..
 
สิหาหม่องตายเอง..
 

INSTRU | Am G | F | ( 2 Times )
 
สิหาหม่องตายเอง..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บืนตาย


จบบ่สวย คนอ่วยแม่นอ้าย
ที่ต้องกลายไปเป็นคนเจ็บ
ส่ำถืกกรงเล็บเจ้าข่วนหัวใจจนกลายเป็นแผล

คำว่าแคร์บ่เหลือคือเก่า สิเอาหยังไปสู้เขาหนอ
แฮ่งฮัก มันกะแฮ่งท้อ คนเบิ่ดใจ..

เป็นได้แค่คนบ่มีค่า สู้มาบ่มีความหมาย
เจ้าตอบสนองความฮักของอ้าย ด้วยคำว่าพอ
แล้วให้เขาไปเบิ่ดทุกอย่าง บนเส้นทางที่เฮาเคยก่อ
คักแท้หนอ… สาใจอีหลี..

สิกลั้นใจลืมคนที่เฮ็ดให้น้ำตาใหล
แม่นสิเจ็บ แม่นสิปวดหัวใจ
กะสิทน..ให้ไหว..

เจ็บปานใด๋สิบืนตาย คนนอกหัวใจ
บ่ควรสิอยู่ในพื้นที่ของเขา
เขาฮักกัน บ่แม่นเรื่องของเฮา
เป็นคนเก่าบ่มีประโชน์
เจ็บปานใด๋สิบืนตาย ไปตายไกล ๆ
สิบ่ให้ยากนำดอกหนา
บ่โทษฟ้า บ่โทษฝน ที่คนเปลี่ยนใจ..
สิหาหม่องตายเอง..

( ดนตรี )

เป็นได้แค่คนบ่มีค่า สู้มาบ่มีความหมาย
เจ้าตอบสนองความฮักของอ้าย ด้วยคำว่าพอ
แล้วให้เขาไปเบิ่ดทุกอย่าง บนเส้นทางที่เฮาเคยก่อ
คักแท้หนอ… สาใจอีหลี..

สิกลั้นใจลืมคนที่เฮ็ดให้น้ำตาใหล
แม่นสิเจ็บ แม่นสิปวดหัวใจ
กะสิทน..ให้ไหว..

เจ็บปานใด๋สิบืนตาย คนนอกหัวใจ
บ่ควรสิอยู่ในพื้นที่ของเขา
เขาฮักกัน บ่แม่นเรื่องของเฮา
เป็นคนเก่าบ่มีประโชน์
เจ็บปานใด๋สิบืนตาย ไปตายไกล ๆ
สิบ่ให้ยากนำดอกหนา
บ่โทษฟ้า บ่โทษฝน ที่คนเปลี่ยนใจ..

เจ็บปานใด๋สิบืนตาย คนนอกหัวใจ
บ่ควรสิอยู่ในพื้นที่ของเขา
เขาฮักกัน บ่แม่นเรื่องของเฮา
แค่คนเก่าบ่มีประโชน์
เจ็บปานใด๋สิบืนตาย ไปตายไกล ๆ
สิบ่ให้ยากนำดอกหนา
บ่โทษฟ้า บ่โทษฝน ที่คนเปลี่ยนใจ..
สิหาหม่องตายเอง..

( ดนตรี )

สิหาหม่องตายเอง..

มิวสิควิดีโอ บืนตาย เบนซ์ เมืองเลย

เพลง บืนตาย
ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend