คอร์ดเพลง ความเหงาเข้ามารบกวน Jeep

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ความเหงาเข้ามารบกวน Jeep

คอร์ดเพลง ความเหงาเข้ามารบกวน Jeep

เพลง :

ศิลปิน : Jeep

เนื้อร้อง : พัด (Pat Vorapat)

คอร์ดทั้งหมด : F#m,D,A,E,C#m,E/G#


INTRO | F#m | D | A | E |

 
ยังไม่
F#m 
คุ้นเลย 
 
มันเงียบเห
D 
งาไป
 
ชี
A 
วิตที่ไม่มีเธออยู่ตร
E/G# 
งนี้

 
ต่อให้
F#m 
พบใคร 
 
ออกไป
D 
ที่ไหน
 
ยังไ
A 
งภาพเธอก็ฉายซ้ำ
E/G# 
อยู่ดี

 
ก็คิด
Bm 
ถึงจนอ่อนแอ 
 
แต่ก็
C#m 
ฝืนอารมณ์นี้ไม่ไหว
 
นั่งย้
D 
อนดูรูปเธอ 
 
อยู่อย่าง
A 
นั้น
E/G# 
 
อยากจะ
F#m 
ขอแค่กอดเธอ 
 
แต่ต้อง
B 
รับความจริง
 
ว่า
D 
ฉันทำได้แค่กอดเธอใน
E 
ฝัน

 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามารบ
F#m 
กวน
 
ชวน
E 
ฉันให้มีน้ำ
D 
ตา 
 
ทุก
C#m 
วัน 
 
จน
Bm 
ทนแทบไม่ไ
E 
หว
 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามาทัก
F#m 
ทาย
 
หัวใ
E 
จฉันเหมือนต
D 
าย.
C#m 
..
 
มันตายเล็ก
Bm 
น้อยทุกนา
E 
ที 
 
ที่เธอไ
A 

 
ก็ไม่
F#m 
รู้เธอ 
 
จะคิด
D 
ถึงกัน
 
เหมือน
A 
ที่ฉันกำลังเพ้อถึง
E/G# 
เธอไหม
 
ก็คิด
Bm 
ถึงจนอ่อนแอ 
 
แต่ก็
C#m 
ฝืนอารมณ์นี้ไม่ไหว
 
นั่งย้
D 
อนดูรูปเธอ 
 
อยู่อย่าง
A 
นั้น
E/G# 
 
อยากจะ
F#m 
ขอแค่กอดเธอ 
 
แต่ต้อง
B 
รับความจริง
 
ว่า
D 
ฉันทำได้แค่กอดเธอใน
E 
ฝัน


 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามารบ
F#m 
กวน
 
ชวน
E 
ฉันให้มีน้ำ
D 
ตา 
 
ทุก
C#m 
วัน 
 
จน
Bm 
ทนแทบไม่ไ
E 
หว
 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามาทัก
F#m 
ทาย
 
หัวใ
E 
จฉันเหมือนต
D 
าย.
C#m 
..
 
มันตายเล็ก
Bm 
น้อยทุกนา
E 
ที 
 
ที่เธอไป

F#m 
  บอกทีได้ไ
C#m 
หม
 
  มันมีทางไห
D 
นให้เธอกลับม
A 
าหา
E/G# 
F#m 
  บอกทีได้ไ
C#m 
หม
 
  ต้องแลกสิ่งไ
D 
หนฉันยอม 
 
แค่บอก
E 
มา..

 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามารบ
F#m 
กวน
 
ชวน
E 
ฉันให้มีน้ำ
D 
ตา 
 
ทุก
C#m 
วัน 
 
จน
Bm 
ทนแทบไม่ไ
E 
หว
 
ไม่มีเธอแ
A 
ล้ว 
 
ความ
E/G# 
เหงาเข้ามาทัก
F#m 
ทาย
 
หัวใ
E 
จฉันเหมือนต
D 
าย.
C#m 
..
 
มันตายเล็ก
Bm 
น้อยทุกนา
E 
ที 
 
ที่เธอไป

INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m |

 
มันตายเล็ก
Bm 
น้อยทุกนา
E 
ทีที่เธอไ
A 
ป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความเหงาเข้ามารบกวน


ยังไม่คุ้นเลย มันเงียบเหงาไป
ชีวิตที่ไม่มีเธออยู่ตรงนี้

ต่อให้พบใคร ออกไปที่ไหน
ยังไงภาพเธอก็ฉายซ้ำอยู่ดี

ก็คิดถึงจนอ่อนแอ แต่ก็ฝืนอารมณ์นี้ไม่ไหว
นั่งย้อนดูรูปเธอ อยู่อย่างนั้น
อยากจะขอแค่กอดเธอ แต่ต้องรับความจริง
ว่าฉันทำได้แค่กอดเธอในฝัน

ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามารบกวน
ชวนฉันให้มีน้ำตา ทุกวัน จนทนแทบไม่ไหว
ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามาทักทาย
หัวใจฉันเหมือนตาย…
มันตายเล็กน้อยทุกนาที ที่เธอไป

ก็ไม่รู้เธอ จะคิดถึงกัน
เหมือนที่ฉันกำลังเพ้อถึงเธอไหม

ก็คิดถึงจนอ่อนแอ แต่ก็ฝืนอารมณ์นี้ไม่ไหว
นั่งย้อนดูรูปเธอ อยู่อย่างนั้น
อยากจะขอแค่กอดเธอ แต่ต้องรับความจริง
ว่าฉันทำได้แค่กอดเธอในฝัน

ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามารบกวน
ชวนฉันให้มีน้ำตา ทุกวัน จนทนแทบไม่ไหว
ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามาทักทาย
หัวใจฉันเหมือนตาย…
มันตายเล็กน้อยทุกนาที ที่เธอไป

บอกทีได้ไหม
มันมีทางไหนให้เธอกลับมาหา
บอกทีได้ไหม
ต้องแลกสิ่งไหนฉันยอม แค่บอกมา..

ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามารบกวน
ชวนฉันให้มีน้ำตา ทุกวัน จนทนแทบไม่ไหว
ไม่มีเธอแล้ว ความเหงาเข้ามาทักทาย
หัวใจฉันเหมือนตาย…
มันตายเล็กน้อยทุกนาที ที่เธอไป

( ดนตรี )

มันตายเล็กน้อยทุกนาทีที่เธอไป..

มิวสิควิดีโอ ความเหงาเข้ามารบกวน Jeep

เพลง ความเหงาเข้ามารบกวน
ศิลปิน : Jeep
Compose : Guntapich Yavirach,
พัด (Pat Vorapat), JEEP
ติดต่องานโชว์ : 095-649-5544,
081-234-5966, 061-162-2295
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend