คอร์ดเพลง คอนเสิร์ต POLYCAT

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง คอนเสิร์ต POLYCAT

คอร์ดเพลง คอนเสิร์ต POLYCAT

เพลง :

ศิลปิน : POLYCAT

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : G,A,B7,Bm


INTRO | G |
INTRO | G A | B7 Bm | ( 2 Times )

Em 
  ในตอนที่เ
A 
ขาขอเสียงคนไม่มีใคร
F#m 
  ไม่ยอมให้ค
Bm 
วามร่วมมือกับเขาเพราะในใจ
Em 
  ไม่อยากยอม
A 
รับว่าเสียเธอ 
 
ไป
Dmaj7 
แล้ว

Em 
  เคยบอกว่าไ
A 
ว้เรามาดูวงนี้ด้วยกัน
F#m 
  กาปฏิ
Bm 
ทินรอคอนเสิร์ตเริ่มเมื่อถึงวัน
Em 
  จะใส่เสื้อเ
A 
ชิ้ตที่เหมือนกัน 
 
อย่าง
Dmaj7 
ตัวนี้..

 
เมื่อวงเริ่มร้
G 
องว่ารักเ
A 
ธอ 
 
(Oh..)
 
มันยิ่ง
B7 
รักเธอมากกว่าเดิม
 
เมื่อวงเริ่มร้
G 
องคิดถึงเ
A 
ธอ 
 
(Oh..)
 
มันยิ่งคิด
B7 
ถึงมากเหลือเกิน 
 
(Oh..)
G 
ถ้ายังมีเธอ In  
A 
my 
 
arms
 
จะตะโ
Bm 
กนบอกรักให้ดังกว่า
A/C# 
กีตาร์เลยคอ
D 
ยดู
G 
แต่ตอนนี้เธอไ
Bm 
ม่อยู่ 
 
 
G 
  ตอนที่วงเริ่มแสดง

Em 
  จะไม่ยืนชิด
F#m 
เคียงกับใคร
G 
  I’ll keep my distance
Em 
  เพราะฉันจะ
F#m 
เว้นที่ข้
G 
างๆ 
 
ให้จินตนาการ
Em 
  โบกมือไปพ
F#m 
ร้อมกัน 
 
 
Bm 
ในใจมันพ
A 
ร้อมจำ
 
  ว่าเธออ
G 
ยู่ตรงนี้ 
 
กระโ
F#m 
ดดตรงนี้
 
  
E7 
ไม่ได้หนีไปไ
A 
หนรักยังอยู่

INSTRU | G A | B7 Bm ( 2 Times )

Em 
  ตะโกนร้องโ
A 
น้ตเพี้ยนๆ 
 
ไปโดยไม่สนใคร
F#m 
  ไม่ห่วงว่าเ
Bm 
คยซ้อมมาอย่างดีเลิศเพียงใด
Em 
  ยังไงคนซ้
A 
อมมาด้วยกัน 
 
ก็ไ
Dmaj7 
ม่อยู่ฟัง

Em 
  แต่ยังเตรียมขวด
A 
น้ำเล็กๆ 
 
พร้อมหวังว่าถ้ามี
F#m 
  คนดีคน
Bm 
นั้นดูวงที่เธอชอบพอดี
Em 
  จะดับกระห
A 
ายโดยยื่นมัน 
 
ไปใ
Dmaj7 
ห้เธอ

 
เมื่อวงเริ่มร้
G 
องว่ารักเ
A 
ธอ 
 
(Oh..)
 
มันยิ่ง
B7 
รักเธอมากกว่าเดิม
 
เมื่อวงเริ่มร้
G 
องคิดถึงเ
A 
ธอ 
 
(Oh..)
 
มันยิ่งคิด
B7 
ถึงมากเหลือเกิน 
 
(Oh..)
G 
ถ้ายังมีเธอ In  
A 
my 
 
arms
 
จะตะโ
Bm 
กนบอกรักให้ดังกว่า
A/C# 
กีตาร์เลยคอ
D 
ยดู
G 
แต่ตอนนี้เธอไ
Bm 
ม่อยู่ 
 
 
G 
  ตอนที่วงเริ่มแสดง

Em 
  จะไม่ยืนชิด
F#m 
เคียงกับใคร
G 
  I’ll keep my distance
Em 
  เพราะฉันจะ
F#m 
เว้นที่ข้
G 
างๆ 
 
ให้จินตนาการ
Em 
  โบกมือไปพ
F#m 
ร้อมกัน 
 
 
Bm 
ในใจมันพ
A 
ร้อมจำ
 
  ว่าเธออ
G 
ยู่ตรงนี้ 
 
กระโ
F#m 
ดดตรงนี้
 
  
E7 
ไม่ได้หนีไปไ
A 
หน..

D 
  จะไม่ยืนชิดเคียงกับใคร
G 
  I’ll keep my distance
D 
  เพราะฉันจะเว้นที่ข้า
G 
งๆ 
 
ให้จินตนาการ
Em 
  โบกมือไปพ
F#m 
ร้อมกัน
Bm 
  ในใจมันพ
A 
ร้อมจำ
 
  ว่าเธออ
G 
ยู่ตรงนี้ 
 
กระโ
F#m 
ดดตรงนี้
 
  
E7 
ไม่ได้หนีไปไ
A 
หน
 
  ว่าเธออ
G 
ยู่กับฉัน 
 
กระโ
F#m 
ดดกับฉัน
 
  
E7 
และฟังเพลงเหล่า
A 
นั้นไปด้วยกัน

INSTRU | G A | B7 Bm | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คอนเสิร์ต


ในตอนที่เขาขอเสียงคนไม่มีใคร
ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเขาเพราะในใจ
ไม่อยากยอมรับว่าเสียเธอไปแล้ว

เคยบอกว่าไว้เรามาดูวงนี้ด้วยกัน
กาปฏิทินรอคอนเสิร์ตเริ่มเมื่อถึงวัน
จะใส่เสื้อชุดที่เหมือนกันอย่างตัวนี้

เมื่อวงเริ่มร้องว่ารักเธอ Oh
มันยิ่งรักเธอมากกว่าเดิม
เมื่อวงเริ่มร้องคิดถึงเธอ Oh
มันยิ่งคิดถึงมากเหลือเกิน Oh

ถ้ายังมีเธอ In my arms
จะตะโกนบอกรักให้ดังกว่ากีตาร์เลยคอยดู
แต่ตอนนี้เธอไม่อยู่
ตอนที่วงเริ่มแสดง

จะไม่ยืนชิดเคียงกับใคร I’ll keep my distance
เพราะฉันจะเว้นที่ข้างๆ ให้จินตนาการ
โบกมือไปพร้อมกัน ในใจมันพร้อมจำ
ว่าเธออยู่ตรงนี้ กระโดดตรงนี้
ไม่ได้หนีไปไหน รักยังอยู่

ตะโกนร้องโน้ตเพี้ยนๆ ไปโดยไม่สนใคร
ไม่ห่วงว่าเคยซ้อมมาอย่างดีเลิศเพียงใด
ยังไงคนซ้อมมาด้วยกันก็ไม่อยู่ฟัง

แต่ยังเตรียมขวดน้ำเล็กๆ พร้อมหวังว่าถ้ามี
คนดีคนนั้นดูวงที่เธอชอบพอดี
จะดับกระหายโดยยื่นมันไปให้เธอ

เมื่อวงเริ่มร้องว่ารักเธอ Oh
มันยิ่งรักเธอมากกว่าเดิม
เมื่อวงเริ่มร้องคิดถึงเธอ Oh
มันยิ่งคิดถึงมากเหลือเกิน Oh

ถ้ายังมีเธอ In my arms
จะตะโกนบอกรักให้ดังกว่ากีตาร์เลยคอยดู
แต่ตอนนี้เธอไม่อยู่
ตอนที่วงเริ่มแสดง

จะไม่ยืนชิดเคียงกับใคร I’ll keep my distance
เพราะฉันจะเว้นที่ข้างๆ ให้จินตนาการ
โบกมือไปพร้อมกัน ในใจมันพร้อมจำ
ว่าเธออยู่ตรงนี้ กระโดดตรงนี้
ไม่ได้หนีไปไหน

จะไม่ยืนชิดเคียงกับใคร I’ll keep my distance
เพราะฉันจะเว้นที่ข้างๆ ให้จินตนาการ
โบกมือไปพร้อมกัน ในใจมันพร้อมจำ
ว่าเธออยู่ตรงนี้ กระโดดตรงนี้ ไม่ได้หนีไปไหน รักยังอยู่

ว่าเธออยู่กับฉัน กระโดดกับฉัน
และฟังเพลงเหล่านั้นไปด้วยกัน

มิวสิควิดีโอ คอนเสิร์ต POLYCAT

เพลง คอนเสิร์ต
ศิลปิน : POLYCAT
SHOW BOOKING 083-260-0666 / 087-099-2441
081-448-0781 / 062-995-6446
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend