คอร์ดเพลง แพ้ความอ่อนแอ Silly Fools

  
Text   

คอร์ดเพลง : แพ้ความอ่อนแอ Silly fools

คอร์ดเพลง แพ้ความอ่อนแอ - Silly fools

เพลง :

ศิลปิน : Silly fools

เนื้อร้อง : กฤษณะ ปานดอนลาน / กระเส่าคิงส์

คอร์ดทั้งหมด : Eb,Cm,Ab,Bb,Gm,Fm


INTRO | Eb | Eb | Cm | Cm |
INTRO | Ab | Ab | Bb | Bb |

 
ไปอยู่ตรง
Eb 
นั้นเธอเป็นอย่างไร
 
และวั
Cm 
นนี้เธอทำอะไร
 
อยากจะ
Ab 
เห็นว่าเธอมีความสุข
 
จะได้รู้ว่าฉันนั้นทำถูก ที่ปล่อย
Bb 
มือของเธอ

 
ไปอยู่กับ
Eb 
เขามันดีใช่ไหม
 
แหละนิ
Cm 
สัยเขาเป็นยังไง
 
ต่างจาก
Ab 
ฉันเหลือเกินทุกอย่าง
 
รู้ว่ามันไม่เคยสว่าง ทางที่เ
Bb 
ธอแยกไป

 
ก็เ
Cm 
พราะฉันนั้นยัง
Gm 
ฝังอยู่
Ab 
จมในวันเก่าๆ 
 
ของ
Eb 
หัวใจ
Cm 
สมองฉันแม้เจียนจะใ
Gm 
กล้ตาย
 
ก็
Ab 
ยังคงเตือนว่าอย่าห่วง
Bb 
เธอ

 
แต่กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..
 
ที่
Gm 
มันไม่ยอมจะปล่อ
Ab 
ยมือ
 
กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..
Gm 
ใจไม่ยอมจะปล่อ
Ab 
ยเธอ 
 
ให้หลุดลอยไป

INSTRU | Eb | Eb |

 
ตัด
Eb 
พ้อตัวเองเสมอ 
 
กับ
Cm 
เรื่องเดิมๆ 
 
อย่างนั้น
 
ที่ผ่านมาแ
Ab 
ล้วฉันคือความสุข
 
ไม่ต้องห่วงฉันก็แค่ความสุข เก่าอันเ
Bb 
ดิมของเธอ

 
ก็เ
Cm 
พราะฉันนั้นยัง
Gm 
ฝังอยู่
Ab 
จมในวันเก่าๆ 
 
ของ
Eb 
หัวใจ
Cm 
สมองฉันแม้เจียนจะใ
Gm 
กล้ตาย
 
ก็
Ab 
ยังคงเตือนว่าอย่าห่วง
Bb 
เธอ

 
แต่กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..
 
ที่
Gm 
มันไม่ยอมจะปล่อ
Ab 
ยมือ
 
กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..
Gm 
ใจไม่ยอมจะปล่อ
Ab 
ยเธอ

 
แต่กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..
 
ที่
Gm 
มันไม่ยอมจะปล่อ
Ab 
ยมือ
 
กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..
 
พ่าย
Gm 
แพ้ให้ความอ่อนแอไม่
Ab 
อดทน

 
แหละนี่คือ
Fm 
คน..
 
เหตุ
Gm 
ผลไม่มีในใจฉัน
Cm 
หรอก
 
อิจ
Bb 
ฉาเกินไปจนลืมที่
Fm 
บอก
 
ว่าเธอกับ
Gm 
ฉันมันคนละทาง
 
ห่วงกับ
Ab 
หึงมันเส้นบางๆ บางๆ เท่านั้น
 
บางๆ เท่า
Bb 
นั้น..

INSTRU | Fm | Gm | Cm | Bb |
INSTRU | Ab | Fm | Gm | Ab | Ab | Bb | Bb |

 
แต่กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง,,
 
ที่
Gm 
มันไม่ยอมจะปล่อ
Ab 
ยมือ
 
กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..
Gm 
ใจไม่ยอมจะปล่อ
Ab 
ยเธอ

 
แต่กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..
 
ที่
Gm 
มันไม่ยอมจะปล่อ
Ab 
ยมือ
 
กลับเป็นใจ
Eb 
ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..
Gm 
ใจไม่ยอมจะปล่อ
Ab 
ยเธอ 
 
ให้หลุดลอยไป

Eb 
(ฉัน.. 
 
 
Cm 
เอง..  
Gm 
คนที่มันทำร้า
Ab 
ยเธอ)
 
ให้หลุดลอยไป..
 
Eb 
(หัว.. 
 
 
Cm 
ใจ..  
Gm 
พอสักทีวัน
Ab 
นี้เธอ)
 
ให้หลุดลอ
Eb 
ยไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แพ้ความอ่อนแอ


ไปอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไร
และวันนี้เธอทำอะไร
อยากจะเห็นว่าเธอมีความสุข
จะได้รู้ว่าฉันนั้นทำถูก ที่ปล่อยมือของเธอ

ไปอยู่กับเขามันดีใช่ไหม
แหละนิสัยเขาเป็นยังไง
ต่างจากฉันเหลือเกินทุกอย่าง
รู้ว่ามันไม่เคยสว่าง ทางที่เธอแยกไป

ก็เพราะฉันนั้นยังฝังอยู่
จมในวันเก่าๆ ของหัวใจ
สมองฉันแม้เจียนจะใกล้ตาย
ก็ยังคงเตือนว่าอย่าห่วงเธอ

แต่กลับเป็นใจฉัน.. เอง..
ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน.. เอง..
ใจไม่ยอมจะปล่อยเธอ ให้หลุดลอยไป

( ดนตรี )

ตัดพ้อตัวเองเสมอ กับเรื่องเดิมๆ อย่างนั้น
ที่ผ่านมาแล้วฉันคือความสุข
ไม่ต้องห่วงฉันก็แค่ความสุข เก่าอันเดิมของเธอ

ก็เพราะฉันนั้นยังฝังอยู่
จมในวันเก่าๆ ของหัวใจ
สมองฉันแม้เจียนจะใกล้ตาย
ก็ยังคงเตือนว่าอย่าห่วงเธอ

แต่กลับเป็นใจฉัน.. เอง..
ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน.. เอง..
ใจไม่ยอมจะปล่อยเธอ

แต่กลับเป็นใจฉัน.. เอง..
ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน.. เอง..
พ่ายแพ้ให้ความอ่อนแอไม่อดทน

แหละนี่คือคน..
เหตุผลไม่มีในใจฉันหรอก
อิจฉาเกินไปจนลืมที่บอก
ว่าเธอกับฉันมันคนละทาง
ห่วงกับหึงมันเส้นบางๆ บางๆ เท่านั้น
บางๆ เท่านั้น..

( ดนตรี )

แต่กลับเป็นใจฉัน.. เอง,,
ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน.. เอง..
ใจไม่ยอมจะปล่อยเธอ

แต่กลับเป็นใจฉัน.. เอง..
ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ
กลับเป็นใจฉัน.. เอง..
ใจไม่ยอมจะปล่อยเธอ ให้หลุดลอยไป

(ฉัน.. เอง.. คนที่มันทำร้ายเธอ)
ให้หลุดลอยไป..
(หัว.. ใจ.. พอสักทีวันนี้เธอ)
ให้หลุดลอยไป..

มิวสิควิดีโอ แพ้ความอ่อนแอ Silly fools

เพลง แพ้ความอ่อนแอ
ศิลปิน : Silly fools
Melody/Arranger – จักริน จูประเสริฐ
ติดต่องานจ้าง 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend