หน้าแรก » Silly Fools » คอร์ดเพลง นางฟ้า – Silly Fools

คอร์ดเพลง นางฟ้า – Silly Fools


สบตา 
 
เธอ
สบตาฉัน
 
หัว
Em 
ใจฉันสั่นสะท้าน
 
ไม่เคยเห็นใ
ครเหมือนเธอ
งดงาม 
 
เธอ
งามดังฝัน
 
เธอ
Em 
พลิ้วและไหวดุจดอกไม้งาม
 
ที่ห
อมรัญจวญหัวใจ

 
ฉันจึงต้องแ
อบ  
ทำ  
Bm 
ใจ
ทั้งที่อ
ยาก 
 
จะ
กอด 
 
Bm 
ธอ 
 
ไว้
 
พบรักเข้ากับน
างฟ้า 
 
 
 
ที่ฉันได้ผ่าน
พบมา 
 
 
 
รักเข้ากับน
Bm 
างฟ้า
 
ที่ไ
กลเกินจะไขว่ค
ว้า 
 
มาไ
Em 
ด้
 
พบรักเข้ากับน
างฟ้า 
 
 
 
ที่ฉันได้ผ่าน
พบมา 
 
 
 
รักเข้ากับน
Bm 
างฟ้า
 
ที่ไ
กลเกินจะไขว่ค
ว้ามา.. 
 
Em 
ป็นของฉัน

INSTRU | D | G | D | G |

ใกล้ชิด 
 
อีก
ไม่ไหว
 
หัว
Em 
ใจฉันเจียนละลาย 
 
ความง
ามที่มีมากมาย

 
ฉันจึงต้องแ
อบ  
ทำ  
Bm 
ใจ
ทั้งที่อ
ยาก 
 
จะ
กอด 
 
Bm 
ธอ 
 
ไว้C
 
พบรักเข้ากับน
างฟ้า 
 
 
 
ที่ฉันได้ผ่าน
พบมา 
 
 
 
รักเข้ากับน
Bm 
างฟ้า
 
ที่ไ
กลเกินจะไขว่ค
ว้า 
 
มาไ
Em 
ด้
 
พบรักเข้ากับน
างฟ้า 
 
 
 
ที่ฉันได้ผ่าน
พบมา 
 
 
 
รักเข้ากับน
Bm 
างฟ้า
 
ที่ไ
กลเกินจะไขว่ค
ว้ามา.. 
 
Em 
ป็นของฉัน

 
รักเข้ากับน
างฟ้า 
 
 
 
ที่ฉันได้ผ่าน
พบมา
 
รักเข้ากับน
Bm 
างฟ้า
 
ที่ไ
กลเกินจะไขว่ค
ว้า 
 
มาไ
Em 
ด้
 
พบรักเข้ากับน
างฟ้า 
 
 
 
ที่ฉันได้ผ่าน
พบมา
 
รักเข้ากับน
Bm 
างฟ้า
 
ที่ไ
กลเกินจะไขว่ค
ว้า มา เ
Em 
ป็นของฉัน

INSTRU | D | G | D | G |
INSTRU | Bm | A | G | Em |
INSTRU | D | G | D | G |
INSTRU | Bm | A | G | G |
INSTRU | A | Bm | C#m | D E |

 
พบรักเข้ากับน
างฟ้า 
 
 
 
ที่ฉันได้ผ่าน
พบมา 
 
 
 
รักเข้ากับน
Bm 
างฟ้า
 
ที่ไ
กลเกินจะไขว่ค
ว้า 
 
มาไ
Em 
ด้

 
พบรักเข้ากับน
างฟ้า 
 
 
 
ที่ฉันได้ผ่าน
พบมา 
 
 
 
รักเข้ากับน
Bm 
างฟ้า
 
ที่ไ
กลเกินจะไขว่ค
ว้า 
 
มา
เป็นของ
ฉัน 
 
เป็นของ
ฉัน 
 
เป็นของ
ฉัน

OUTRO | D | G | D | G | D |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง นางฟ้า (คอร์ด)
ศิลปิน Silly fools
 โฆษณา