หน้าแรก » จินตหรา พูนลาภ » คอร์ดเพลง ใจสั่งมาหรือว่าเขาทิ้ง – จินตหรา พูนลาภ ft. ยูกิ เพ็ญผกา

คอร์ดเพลง ใจสั่งมาหรือว่าเขาทิ้ง – จินตหรา พูนลาภ ft. ยูกิ เพ็ญผกา

คอร์ดเพลง : ใจสั่งมาหรือว่าเขาทิ้ง จินตหรา พูนลาภ ft. ยูกิ เพ็ญผกา

คอร์ดเพลง ใจสั่งมาหรือว่าเขาทิ้ง - จินตหรา พูนลาภ ft. ยูกิ เพ็ญผกา

เพลง :

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ ft. ยูกิ เพ็ญผกา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ประเสริฐ ยอดสง่า

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Em,D,Dm,G


Tune to Eb
INTRO | Am | C | Em | Am |
INTRO | Am D | Em D | Dm G | Am |

 
ถามแนเด้อ
Am 
อ้าย 
 
ว่ามาด้วยใ
จหรือไผ
Am 
ถิ่มมา
 
ท่าทีที่เห็นด้วยตา ตอบโจทย์ใจ
ว่า 
 
อ้ายมาเพื่อหาทา
Em 
งไป
 
คงถืกเขาคน
นั้น 
 
ส่งคืนทุกความห่ว
Am 
งใย
 
บ่มีหม่องสิปัวหั
Dm 
วใจ 
 
ที่พึ่งสุดท้
าย 
 
คือน้อ
งแม่นบ่

INSTRU | Dm Em | Am |
INSTRU | Am | Em | C G | Am |
INSTRU | G Em | Am | Em | Am | Am |

 
คือเฮ็ดหน้างอมาข
Am 
อความฮัก
 
เพราะเคยฮู้จักน้องจึงเดาได้
 
 
อ้ายบ่ได้มาจ
ริง 
 
เต็ม
Am 
ที่ก็แค่พั
Dm 
กใจ
 
นิสัยของคนจัง
Em 
อ้าย 
 
ฮักไ
Dm 
ผบ่เค
ยจีรัง

Am 
เบิ่งท่าทางอ้ายคงโด
Em 
นดี
 
อาการเหมือนโดน
Dm 
ย่ำยี 
 
มีแ
ผลในใจตก
Am 
ค้าง
 
ฝืนต่อบ่
Am 
ได้ 
 
จะกลับคืนไปก็ไม่มี
Dm 
ทาง
 
หอบเศษใจฮักฮ้างฮ้
าง 
 
มาข
อฮักจ
ริงซั่นบ้อ
Em 

Am 
  เทียวตั๋วล่อ 
 
นิสัยชีกอเลาะเรื่อยไปทั่ว
 
  เทียวตั๋วล่อ นิสัยชีกอเลาะเรื่อยไปทั่ว
 
 
  ความชัวร์จากอ้าย บ่มีแท้แน่นอน
 
 
  หวานออดอ้อนสั่นใส่ผู้สาว
 
 
  ฟังคำเขาเว้าม่วนว่ามา ว่าอ้ายหาทางซ้น
 
 
  หลังจากคนที่เขากับอ้าย คงถูกทำร้าย ย่อนอ้ายตั๋วต่อ
 
 
  เขาเลยถิ่มซั่นบ้อ จังงอโค้งต่าวมา
 

Am 
  สบตา 
 
เฝ้าหาความจริงจากอ้าย
 
  ล่า
Dm 
สุดคนที่
Am 
รู้ใจ 
 
อยู่กับอ้ายคือเขาคน
Em 
นั้น
 
  น้องพอรู้
Dm 
ข่าว 
 
ว่าอ้ายกับ
Am 
เขาเกิดรอยร้าว
Dm 
ราน
 
  คำว่าแฟน
กัน 
 
สั่นค
Dm 
ลอนทุกนา
Em 
ทีใจ

 
ฝืนไปต่อบ่
Am 
ได้ ซั่นบ้ออ้าย เลยหอบหัวใจคืนมา
 
บ่ต้องเอาน้ำตา มาอ้าง เพื่อหาทางเริ่ม
Em 
ใหม่
 
น้องเข้าใจ
Am 
แล้ว 
 
ว่าชาติเสือต้องไว้
Dm 
ลาย
 
คือกันกับอ้
าย 
 
ความจริงใจ
บ่มี

Am 
  ในตอนนี้ 
 
อย่าหาวิธีตั๋วน้องให้เชื่อ
  ในตอนนี้ อย่าหาวิธีตั๋วน้องให้เชื่อ
 
  น้องฮู้เมื่อตั้งแต่ดนแล้ว ว่าทางอ้ายหล่วงหลาย  
Em 

มาด้วยใจหรือไผถิ่
Am 
มมา 
 
Dm 
อบคำถามน้ำตาไ
Em 
ด้บ่
 
ว่ามาเพื่อ
Am 
รัก 
 
หรืออ้ายตั้งใจมาเพื่อตั๋ว
ล่อ
 
ยืนยันกับน้องได้บ่ ว่าอ้ายบ่ไ
ด้ถูกเ
ขาทิ้งมา 
 
 
Am 

Am 
  หลักฐานของสายตาอ้าย
 
  หลักฐานของสายตาอ้าย
 
 
  ส่อแววหัวใจของอ้ายบ่เที่ยง
 
 
  น้องสุ่มเสี่ยงต่อการถืกต้ม
 
 
  ถ้าหลงคารมคำคมจังอ้าย
 
 
  ว่ามาด้วยใจหรือจริงแท้
 
 
  ว่ามาด้วยใจหรือจริงแท้
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจสั่งมาหรือว่าเขาทิ้ง


ถามแนเด้ออ้าย ว่ามาด้วยใจหรือไผถิ่มมา
ท่าทีที่เห็นด้วยตา ตอบโจทย์ใจว่า อ้ายมาเพื่อหาทางไป
คงถืกเขาคนนั้น ส่งคืนทุกความห่วงใย
บ่มีหม่องสิปัวหัวใจ ที่พึ่งสุดท้าย คือน้องแม่นบ่

( ดนตรี )

คือเฮ็ดหน้างอมาขอความฮัก
เพราะเคยฮู้จักน้องจึงเดาได้
อ้ายบ่ได้มาจริง เต็มที่ก็แค่พักใจ
นิสัยของคนจังอ้าย ฮักไผบ่เคยจีรัง

เบิ่งท่าทางอ้ายคงโดนดี
อาการเหมือนโดนย่ำยี มีแผลในใจตกค้าง
ฝืนต่อบ่ได้ จะกลับคืนไปก็ไม่มีทาง
หอบเศษใจฮักฮ้างฮ้าง มาขอฮักจริงซั่นบ้อ

เทียวตั๋วล่อ นิสัยชีกอเลาะเรื่อยไปทั่ว
เทียวตั๋วล่อ นิสัยชีกอเลาะเรื่อยไปทั่ว
ความชัวร์จากอ้าย บ่มีแท้แน่นอน
หวานออดอ้อนสั่นใส่ผู้สาว
ฟังคำเขาเว้าม่วนว่ามา ว่าอ้ายหาทางซ้น
หลังจากคนที่เขากับอ้าย คงถูกทำร้าย ย่อนอ้ายตั๋วต่อ
เขาเลยถิ่มซั่นบ้อ จังงอโค้งต่าวมา

สบตา เฝ้าหาความจริงจากอ้าย
ล่าสุดคนที่รู้ใจ อยู่กับอ้ายคือเขาคนนั้น
น้องพอรู้ข่าว ว่าอ้ายกับเขาเกิดรอยร้าวราน
คำว่าแฟนกัน สั่นคลอนทุกนาทีใจ

ฝืนไปต่อบ่ได้ ซั่นบ้ออ้าย เลยหอบหัวใจคืนมา
บ่ต้องเอาน้ำตา มาอ้าง เพื่อหาทางเริ่มใหม่
น้องเข้าใจแล้ว ว่าชาติเสือต้องไว้ลาย
คือกันกับอ้าย ความจริงใจบ่มี

ในตอนนี้ อย่าหาวิธีตั๋วน้องให้เชื่อ
ในตอนนี้ อย่าหาวิธีตั๋วน้องให้เชื่อ
น้องฮู้เมื่อตั้งแต่ดนแล้ว ว่าทางอ้ายหล่วงหลาย

มาด้วยใจหรือไผถิ่มมา ตอบคำถามน้ำตาได้บ่
ว่ามาเพื่อรัก หรืออ้ายตั้งใจมาเพื่อตั๋วล่อ
ยืนยันกับน้องได้บ่ ว่าอ้ายบ่ได้ถูกเขาทิ้งมา

หลักฐานของสายตาอ้าย
หลักฐานของสายตาอ้าย
ส่อแววหัวใจของอ้ายบ่เที่ยง
น้องสุ่มเสี่ยงต่อการถืกต้ม
ถ้าหลงคารมคำคมจังอ้าย
ว่ามาด้วยใจหรือจริงแท้
ว่ามาด้วยใจหรือจริงแท้

มิวสิควิดีโอ ใจสั่งมาหรือว่าเขาทิ้ง จินตหรา พูนลาภ ft. ยูกิ เพ็ญผกา

เพลง ใจสั่งมาหรือว่าเขาทิ้ง
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ ft. ยูกิ เพ็ญผกา
เรียบเรียง :วิทย์ เด็กบ้านนอก
คอนเสิร์ต Tel. 081-252-9344

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา