คอร์ดเพลง ไม่ใช่คนเจ้าชู้ – วงกลม

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ใช่คนเจ้าชู้ วงกลม

คอร์ดเพลง ไม่ใช่คนเจ้าชู้ - วงกลม

เพลง :

ศิลปิน : วงกลม

เนื้อร้อง/ทำนอง : ศักดิ์สุนาท สุทธิชน

คอร์ดทั้งหมด : A,E/G#,D,F#m,C#m,Bm


INTRO | A | E/G# | D | E |

 
ไม่ใ
A 
ช่เจ้าชาย 
 
เลิศหรูเหมือนในล
C#m 
ะคร
Bm 
ไม่ได้ดีพร้อม 
 
แค่
E 
คนเดินดินทั่วไ
A 
 
มีแต่ใ
D 
จให้เ
E 
ธอ 
 
ให้แค่
C#m 
เธอไม่เคยใ
F#m 
ห้ใคร
 
โปรด
D 
จงรู้ไว้ 
 
เพราะใจฉันมีอันเ
E 
ดียว

 
ก็แค่ช
A 
ายเซอร์ๆ 
 
แอบมีความเท่ห์
C#m 
นิดหน่อย
 
อาจ
Bm 
ดูเจ้าชู้ 
 
แต่
E 
มันไม่ใช่เรื่อ
A 
งจริง
 
อย่าไป
D 
ฟังใครพูด
E 
กัน
 
เรื่องพัน
C#m 
นั้นฉันฟังจ
F#m 
นชิน
 
ขอ
D 
พูดจากใจจริงๆ 
 
โปรดฟังเอาไ
E 
ว้

 
ฉันไม่ใช่คนเจ้า
A 
ชู้
 
ฉันไ
C#m 
ม่ใช่คนหลา
F#m 
ยใจ
 
ต่อให้เ
E 
จอสาวๆมากม
D 
าย 
 
 
C#m 
 
ไม่เคยสั
Bm 
กครั้งเลยค
E 
นดี
 
ก็แฟนเราส
A 
วย
 
เธอน่า
C#m 
รักเธอช่างแส
F#m 
นดี
 
สวยกว่าใ
E 
ครในปฐ
D 
พี 
 
 
C#m 
 
ให้นอ
Bm 
กใจเธอค
E 
นนี้ 
 
ฉันทำไม่ลง

INSTRU | A | E/G# | D | E |
INSTRU | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | A E | F#m Em | D | E |

 
ก็แค่ช
A 
ายเซอร์ๆ 
 
แอบมีความเท่ห์
C#m 
นิดหน่อย
 
อาจ
Bm 
ดูเจ้าชู้ 
 
แต่
E 
มันไม่ใช่เรื่อ
A 
งจริง
 
อย่าไป
D 
ฟังใครพูด
E 
กัน
 
เรื่องพัน
C#m 
นั้นฉันฟังจ
F#m 
นชิน
 
ขอ
D 
พูดจากใจจริงๆ 
 
โปรดฟังเอาไ
E 
ว้

 
ฉันไม่ใช่คนเจ้า
A 
ชู้
 
ฉันไ
C#m 
ม่ใช่คนหลา
F#m 
ยใจ
 
ต่อให้เ
E 
จอสาวๆมากม
D 
าย 
 
 
C#m 
 
ไม่เคยสั
Bm 
กครั้งเลยค
E 
นดี
 
ก็แฟนเราส
A 
วย
 
เธอน่า
C#m 
รักเธอช่างแส
F#m 
นดี
 
สวยกว่าใ
E 
ครในปฐ
D 
พี 
 
 
C#m 
 
ให้นอ
Bm 
กใจเธอค
E 
นนี้ 
 
ฉันทำไม่ลง

 
ฉันไม่ใช่คนเจ้า
A 
ชู้
 
ฉันไ
C#m 
ม่ใช่คนหลา
F#m 
ยใจ
 
ต่อให้เ
E 
จอสาวๆมากม
D 
าย 
 
 
C#m 
 
ไม่เคยสั
Bm 
กครั้งเลยค
E 
นดี
 
ก็แฟนเราส
A 
วย
 
เธอน่า
C#m 
รักเธอช่างแส
F#m 
นดี
 
สวยกว่าใ
E 
ครในปฐ
D 
พี 
 
 
C#m 
 
ให้นอ
Bm 
กใจเธอค
E 
นนี้ 
 
ฉันทำไม่
A 
ลง

OUTRO | A | E/G# | D | E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่ใช่คนเจ้าชู้


ไม่ใช่เจ้าชาย เลิศหรูเหมือนในละคร
ไม่ได้ดีพร้อม แค่คนเดินดินทั่วไป
มีแต่ใจให้เธอ ให้แค่เธอไม่เคยให้ใคร
โปรดจงรู้ไว้ เพราะใจฉันมีอันเดียว

ก็แค่ชายเซอร์ๆ แอบมีความเท่ห์นิดหน่อย
อาจดูเจ้าชู้ แต่มันไม่ใช่เรื่องจริง
อย่าไปฟังใครพูดกัน
เรื่องพันนั้นฉันฟังจนชิน
ขอพูดจากใจจริงๆ โปรดฟังเอาไว้

ฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้
ฉันไม่ใช่คนหลายใจ
ต่อให้เจอสาวๆมากมาย
ไม่เคยสักครั้งเลยคนดี
ก็แฟนเราสวย
เธอน่ารักเธอช่างแสนดี
สวยกว่าใครในปฐพี
ให้นอกใจเธอคนนี้ ฉันทำไม่ลง

( ดนตรี )

ก็แค่ชายเซอร์ๆ แอบมีความเท่ห์นิดหน่อย
อาจดูเจ้าชู้ แต่มันไม่ใช่เรื่องจริง
อย่าไปฟังใครพูดกัน
เรื่องพันนั้นฉันฟังจนชิน
ขอพูดจากใจจริงๆ โปรดฟังเอาไว้

ฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้
ฉันไม่ใช่คนหลายใจ
ต่อให้เจอสาวๆมากมาย
ไม่เคยสักครั้งเลยคนดี
ก็แฟนเราสวย
เธอน่ารักเธอช่างแสนดี
สวยกว่าใครในปฐพี
ให้นอกใจเธอคนนี้ ฉันทำไม่ลง

ฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้
ฉันไม่ใช่คนหลายใจ
ต่อให้เจอสาวๆมากมาย
ไม่เคยสักครั้งเลยคนดี
ก็แฟนเราสวย
เธอน่ารักเธอช่างแสนดี
สวยกว่าใครในปฐพี
ให้นอกใจเธอคนนี้ ฉันทำไม่ลง

มิวสิควิดีโอ ไม่ใช่คนเจ้าชู้ วงกลม

เพลง ไม่ใช่คนเจ้าชู้
ศิลปิน : วงกลม
เรียบเรียง : วงกลม
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend