คอร์ดเพลง ลำลา – ก้อย ชาลินี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ลำลา ก้อย ชาลินี

คอร์ดเพลง ลำลา - ก้อย ชาลินี

เพลง :

ศิลปิน : ก้อย ชาลินี

เนื้อร้อง/ทำนอง : บิว สรรชัย

คอร์ดทั้งหมด : C,Am,F,G,Dm,Em


Tune to Eb
INTRO | C Am | F G |
INTRO | C Am | F G C |

 
กะเ
C 
จ็บอยู่เด้ 
 
ในวันที่
Am 
เจ้าจากไป 
 
 
Dm 
ทำใจยังบ่ไ
G 
ด้
 
อยาก
C 
ลืมอยู่เด้ 
 
แต่ว่ายัง
Am 
เจ็บแฮงหลาย 
 
 
Dm 
เจ็บแป๋ต
G 
าย
 
แต่กะไ
C 
คขึ้นแน่อยู่ 
 
จั่ง
Am 
กล้ามาพ้อ 
 
 
Dm 
เจ้าผู้เคยเป็นหั
G 
วใจ
 
ถ้าถ
C 
ามว่ายังฮักบ่ 
 
คง
Am 
ตอบว่าฮักหลาย 
 
 
Dm 
บ่อาจลืม 
 
 
G 
ฮือ..

 
ที่
Dm 
มามื้อนี้ 
 
บ่แม่นว่า
Em 
คิดฮอด 
 
เลยอยา
Am 
กเห็น
 
แค่สิ
Dm 
มายินดี.
G 
.. 
 
นำเจ้าผู้แฟ
C 
นเก่า
 
และอยากสิ
Dm 
ขอลำแหน่จักกลอน
 
ลำอวย
Em 
พรให้เจ้ากั
Am 
บเขา 
 
เป็นคู่ค
F 
องไปฮอดเฒ่า
 
กับเผิ่นผู้เ
G 
ป็น..แฟนใหม่ 
 
โอ้ละน้อ..

 
ล่ะแม่น
C 
ว่า 
 
พี่ชาย
Am 
เอ๋ย 
 
ผู้เคยซ้
F 
อน 
 
ฮ่วมฮักฮ่วม
G 
ฝัน
 
น้องขอให้
Em 
เจ้า 
 
สุขขีนำ
Am 
กัน 
 
ไปฮอด
Dm 
ฝั่งที่เจ้าอยากเ
G 
ห็น
 
น้องผู้ซู้เ
C 
ก่าขอไปตาม
Am 
ทาง 
 
สิบ่ฮ้องไ
F 
ห้ถ้าบ่จำเ
G 
ป็น
 
แม่นดินสิห
C 
ล่ม 
 
หรือฟ้าสิ
Am 
ปิ้น 
 
ให้สองเจ้าฮั
Dm 
กกัน
 
ฮั
G 
กกัน 
 
จนสิ้นลมหายใจ

INSTRU | C Am | Dm G | Em Am | Dm G |
INSTRU | Em Am | Em Am | F | G | C |

 
ที่
Dm 
มามื้อนี้ 
 
บ่แม่นว่า
Em 
คิดฮอด 
 
เลยอยา
Am 
กเห็น
 
แค่สิ
Dm 
มายินดี.
G 
.. 
 
นำเจ้าผู้แฟ
C 
นเก่า
 
และอยากสิ
Dm 
ขอลำแหน่จักกลอน
 
ลำอวย
Em 
พรให้เจ้ากั
Am 
บเขา 
 
เป็นคู่ค
F 
องไปฮอดเฒ่า
 
กับเผิ่นผู้เ
G 
ป็น..แฟนใหม่ 
 
โอ้ละน้อ..

 
ล่ะแม่น
C 
ว่า 
 
พี่ชาย
Am 
เอ๋ย 
 
ผู้เคยซ้
F 
อน 
 
ฮ่วมฮักฮ่วม
G 
ฝัน
 
น้องขอให้
Em 
เจ้า 
 
สุขขีนำ
Am 
กัน 
 
ไปฮอด
Dm 
ฝั่งที่เจ้าอยากเ
G 
ห็น
 
น้องผู้ซู้เ
C 
ก่าขอไปตาม
Am 
ทาง 
 
สิบ่ฮ้องไ
F 
ห้ถ้าบ่จำเ
G 
ป็น
 
แม่นดินสิห
C 
ล่ม 
 
หรือฟ้าสิ
Am 
ปิ้น 
 
ให้สองเจ้าฮั
Dm 
กกัน
 
ฮั
G 
กกัน 
 
โอโฮะโฮ..

 
ล่ะแม่น
C 
ว่า 
 
แก้มป่ายห
Am 
ล่าย 
 
ผู้แก้มป่ายหล่าย
 
ฟังเด้อเ
F 
จ้าผู้นันทนาทเนื้อน้อยห
G 
นุ่มนางสาว
 
น้
C 
องผู้แต่กี้ 
 
ผู้เคย
Am 
คองเคยเฝ้า 
 
มาลำซ้
F 
วนส่งเจ้าสมประ
G 
สงค์
 
อันว่าความ
C 
ทุกข์ 
 
ปล่อยมันแ
Am 
ล่นมากุ้ม 
 
กุมหัวใ
F 
จน้อง
 
ส่วนโ
G 
ตอ้าย 
 
ให้มีสุ
C 
ขกับแฟนใหม่

OUTRO | C Am | Dm G | C Am | F G C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลำลา


กะเจ็บอยู่เด้ ในวันที่เจ้าจากไป ทำใจยังบ่ได้
อยากลืมอยู่เด้ แต่ว่ายังเจ็บแฮงหลาย เจ็บแป๋ตาย
แต่กะไคขึ้นแน่อยู่ จั่งกล้ามาพ้อ เจ้าผู้เคยเป็นหัวใจ
ถ้าถามว่ายังฮักบ่ คงตอบว่าฮักหลาย บ่อาจลืม ฮือ..

ที่มามื้อนี้ บ่แม่นว่าคิดฮอด เลยอยากเห็น
แค่สิมายินดี… นำเจ้าผู้แฟนเก่า
และอยากสิขอลำแหน่จักกลอน
ลำอวยพรให้เจ้ากับเขา เป็นคู่คองไปฮอดเฒ่า
กับเผิ่นผู้เป็น..แฟนใหม่ โอ้ละน้อ..

ล่ะแม่นว่า พี่ชายเอ๋ย ผู้เคยซ้อน ฮ่วมฮักฮ่วมฝัน
น้องขอให้เจ้า สุขขีนำกัน ไปฮอดฝั่งที่เจ้าอยากเห็น
น้องผู้ซู้เก่าขอไปตามทาง สิบ่ฮ้องไห้ถ้าบ่จำเป็น
แม่นดินสิหล่ม หรือฟ้าสิปิ้น ให้สองเจ้าฮักกัน
ฮักกัน จนสิ้นลมหายใจ

( ดนตรี )

ที่มามื้อนี้ บ่แม่นว่าคิดฮอด เลยอยากเห็น
แค่สิมายินดี… นำเจ้าผู้แฟนเก่า
และอยากสิขอลำแหน่จักกลอน
ลำอวยพรให้เจ้ากับเขา เป็นคู่คองไปฮอดเฒ่า
กับเผิ่นผู้เป็น..แฟนใหม่ โอ้ละน้อ..

ล่ะแม่นว่า พี่ชายเอ๋ย ผู้เคยซ้อน ฮ่วมฮักฮ่วมฝัน
น้องขอให้เจ้า สุขขีนำกัน ไปฮอดฝั่งที่เจ้าอยากเห็น
น้องผู้ซู้เก่าขอไปตามทาง สิบ่ฮ้องไห้ถ้าบ่จำเป็น
แม่นดินสิหล่ม หรือฟ้าสิปิ้น ให้สองเจ้าฮักกัน
ฮักกัน โอโฮะโฮ..

ล่ะแม่นว่า แก้มป่ายหล่าย ผู้แก้มป่ายหล่าย
ฟังเด้อเจ้าผู้นันทนาทเนื้อน้อยหนุ่มนางสาว
น้องผู้แต่กี้ ผู้เคยคองเคยเฝ้า มาลำซ้วนส่งเจ้าสมประสงค์
อันว่าความทุกข์ ปล่อยมันแล่นมากุ้ม กุมหัวใจน้อง
ส่วนโตอ้าย ให้มีสุขกับแฟนใหม่

มิวสิควิดีโอ ลำลา ก้อย ชาลินี

เพลง ลำลา
ศิลปิน : ก้อย ชาลินี
เรียบเรียง : นัท พอใจ

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend