คอร์ดเพลง เธอไม่เคยรัก – แม็ค วงเส้นทาง

  
Text   

คอร์ดเพลง : เธอไม่เคยรัก แม็ค วงเส้นทาง

คอร์ดเพลง เธอไม่เคยรัก - แม็ค วงเส้นทาง

เพลง :

ศิลปิน : แม็ค วงเส้นทาง

เนื้อร้อง/ทำนอง : ทาม วงเนคไท

คอร์ดทั้งหมด : E,B,A,F#m,C#m,G#m


INTRO | E | B | A | B |

E 
  ฉันก็พอจะรู้ว่าเธอจะไ
B 
A 
  ไม่มีวันไหนที่ 
 
เธอคิดถึ
E 
งกัน
E 
  ภาพในวันนั้นยังคงจด
B 
จำ
 
  ทุกก
A 
ารกระทำตอก
B 
ย้ำให้จำฝังใ
E 

 
วันเว
F#m 
ลาของเราสองคน 
 
อด
G#m 
ทนมาตั้งเท่าไร
A 
คนที่มันหมดใจก็ไร้ความห
B 
มาย

 
ฉันรู้ว่าเธอไม่เค
A 
ยรัก 
 
B 
ธอหมดรักมาสั
G#m 
กพัก
C#m 
รักที่เธอทำ
F#m 
พัง 
 
สัก
B 
วันให้เธอเจอกั
E 
บตัว
 
E7 
ลัวต้องทนกับควา
A 
มเหงา
 
ถ้าเ
B 
ขา 
 
ดู
G#m 
แลเธอดีกว่า
C#m 
มีฉัน
 
คำ
F#m 
ตอบนั้น คำๆ  
B 
นั้นที่ฉันนั้
E 
นกลัว

INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E G# |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m | B |

 
วันเว
F#m 
ลาของเราสองคน 
 
อด
G#m 
ทนมาตั้งเท่าไร
A 
คนที่มันหมดใจก็ไร้ความห
B 
มาย

 
ฉันรู้ว่าเธอไม่เค
A 
ยรัก 
 
B 
ธอหมดรักมาสั
G#m 
กพัก
C#m 
รักที่เธอทำ
F#m 
พัง 
 
สัก
B 
วันให้เธอเจอกั
E 
บตัว
 
E7 
ลัวต้องทนกับควา
A 
มเหงา
 
ถ้าเ
B 
ขา 
 
ดู
G#m 
แลเธอดีกว่า
C#m 
มีฉัน
 
คำ
F#m 
ตอบนั้นคำๆ 
 
 
B 
นั้นที่ฉันนั้
E 
นกลัว

 
ฉันรู้ว่าเธอไม่เค
A 
ยรัก 
 
B 
ธอหมดรักมาสั
G#m 
กพัก
C#m 
รักที่เธอทำ
F#m 
พัง 
 
สัก
B 
วันให้เธอเจอกั
E 
บตัว
 
E7 
ลัวต้องทนกับควา
A 
มเหงา
 
ถ้าเ
B 
ขา 
 
ดู
G#m 
แลเธอดีกว่า
C#m 
มีฉัน..
 
คำ
F#m 
ตอบนั้น คำๆ  
B 
นั้นที่ฉันนั้
E 
นกลัว

 
คำ
F#m 
บอกลาสัก
B 
วัน.. 
 
เธอคงต้อ
A 
งเจ็บ
Am 
 
E 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอไม่เคยรัก


ฉันก็พอจะรู้ว่าเธอจะไป
ไม่มีวันไหนที่ เธอคิดถึงกัน
ภาพในวันนั้นยังคงจดจำ
ทุกการกระทำตอกย้ำให้จำฝังใจ

วันเวลาของเราสองคน อดทนมาตั้งเท่าไร
คนที่มันหมดใจก็ไร้ความหมาย

ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยรัก เธอหมดรักมาสักพัก
รักที่เธอทำพัง สักวันให้เธอเจอกับตัว
กลัวต้องทนกับความเหงา
ถ้าเขา ดูแลเธอดีกว่ามีฉัน
คำตอบนั้น คำๆ นั้นที่ฉันนั้นกลัว

( ดนตรี )

วันเวลาของเราสองคน อดทนมาตั้งเท่าไร
คนที่มันหมดใจก็ไร้ความหมาย

ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยรัก เธอหมดรักมาสักพัก
รักที่เธอทำพัง สักวันให้เธอเจอกับตัว
กลัวต้องทนกับความเหงา
ถ้าเขา ดูแลเธอดีกว่ามีฉัน
คำตอบนั้นคำๆ นั้นที่ฉันนั้นกลัว

ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยรัก เธอหมดรักมาสักพัก
รักที่เธอทำพัง สักวันให้เธอเจอกับตัว
กลัวต้องทนกับความเหงา
ถ้าเขา ดูแลเธอดีกว่ามีฉัน..
คำตอบนั้น คำๆ นั้นที่ฉันนั้นกลัว

คำบอกลาสักวัน.. เธอคงต้องเจ็บ

มิวสิควิดีโอ เธอไม่เคยรัก แม็ค วงเส้นทาง

เพลง เธอไม่เคยรัก
ศิลปิน : แม็ค วงเส้นทาง
เรียบเรียง : สุวัตร วงค์นคร
ติดต่องาน : 063-785-6654
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend