คอร์ดเพลง แชทป่าช้า – เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : แชทป่าช้า เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง แชทป่าช้า - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา

คอร์ดทั้งหมด : D,Bm,G,A,Em,F#m


 
นี่มันห้องแ
D 
ชท 
 
หรือว่าอยู่ป่
Bm 
าช้า
 
เงียบจนกลัวผี
G 
มาถึงขั้นว่ามิด
A 
ซีรี
 
โพสต์โสดกี่ค
D 
รั้ง 
 
ยังไม่เป็นผลสั
Bm 
กที
 
แชทยังเรียบร้อย
G 
ดีไม่มีไม่เด้งไม่โ
A 
ดน

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | Em A | D | A |

Bm 
กะฮู้ว่าโสด 
 
กะจั่งแมนล
A 
งโทษคัก
G 
สิบ่ให้ไผทักมาจีบเลย
D 
บ้อเทว
A 
ดา
Bm 
วันจันทร์กะแล้ว 
 
อังคารกะแ
A 
ล้วกะยังว่า
G 
วันพุธผ่านมา 
 
เข้าพฤ
D 
หัสกะ
A 
บ่มี

Em 
เติมเน็ตอัพ Face Mes
Bm 
sage อัพ Line IG
 
ออน
G 
ไว้ตลอด 24 กะยัง
Em 
บ่มีผู้ได๋ทั
A 
กหา

 
นี่มันห้องแ
D 
ชท 
 
หรือว่าอยู่ป่
Bm 
าช้า
 
เงียบจนกลัวผี
G 
มาถึงขั้นว่ามิด
A 
ซีรี
 
โพสต์โสดกี่ค
D 
รั้ง 
 
ยังไม่เป็นผลสั
Bm 
กที
 
แชทยังเรียบร้อย
G 
ดีไม่มีไม่เด้งไม่โ
A 
ดน

 
ว่าสิเฮ็ด
G 
บุญแจกข้าวไป
A 
หา
 
Line Messe
F#m 
nger Direct ดูสั
Bm 
กหน
 
เผื่อว่าผ
Em 
ลบุญจะช่วยส่ง
A 
ผล
 
ให้แชทลูกเ
G 
กิดให้ดังให้เปรี้ยงให้โ
A 
ดน
 
ให้มีคนทั
D 
กมา
A 

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | Em A | D | A |

 
Bm 
  กะอยากมีคู่ 
 
อยากมีอยู่
A 
เด้ความฮัก
G 
  สิบ่ให้ไผทักมาจีบเลย
A 
บ้อเทวดา
Bm 
  วันศุกร์กะแล้ว 
 
วันเสาร์กะแ
A 
ล้วกะยังวา
G 
  อาทิตย์แล้วหนา 
 
บ่หลูโตน
D 
กันแนซั
A 
นตี๊

Em 
เติมเน็ตอัพ Face Mes
Bm 
sage อัพ Line IG
 
ออน
G 
ไว้ตลอด 24 กะยัง
Em 
บ่มีผู้ได๋ทั
A 
กหา

 
นี่มันห้องแ
D 
ชท 
 
หรือว่าอยู่ป่
Bm 
าช้า
 
เงียบจนกลัวผี
G 
มาถึงขั้นว่ามิด
A 
ซีรี
 
โพสต์โสดกี่ค
D 
รั้ง 
 
ยังไม่เป็นผลสั
Bm 
กที
 
แชทยังเรียบร้อย
G 
ดีไม่มีไม่เด้งไม่โ
A 
ดน

 
ว่าสิเฮ็ด
G 
บุญแจกข้าวไป
A 
หา
 
Line Messe
F#m 
nger Direct ดูสั
Bm 
กหน
 
เผื่อว่าผ
Em 
ลบุญจะช่วยส่ง
A 
ผล
 
ให้แชทลูกเ
G 
กิดให้ดังให้เปรี้ยงให้โ
A 
ดน
 
ให้มีคนทั
D 
กมา

Em 
สาธุเด้อ 
 
ท่านเจ้าที่และเจ้าทาง
F#m 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 
ทั้งคุณผีคุณสาง
G 
ซอยไปบอก 
 
คนที่ใจยังว่าง
D 
ว่าผู้ข้าบ่อยากขึ้นคานค้าง
Em 
ทางหัวใจ 
 
ออนไลน์ไว้กะโดนแล้ว
F#m 
ชาติหน้าตอนบ่ายบ่ายบ่อยากถ่าแม่มันแล้ว
 
อยากสิ
G 
มีผู้บ่าว.. 
 
ซาตินี้ฮั
A 
นนา

 
นี่มันห้องแ
D 
ชท 
 
หรือว่าอยู่ป่
Bm 
าช้า
 
เงียบจนกลัวผี
G 
มาถึงขั้นว่ามิด
A 
ซีรี
 
โพสต์โสดกี่ค
D 
รั้ง 
 
ยังไม่เป็นผลสั
Bm 
กที
 
แชทยังเรียบร้อย
G 
ดีไม่มีไม่เด้งไม่โ
A 
ดน

 
ว่าสิเฮ็ด
G 
บุญแจกข้าวไป
A 
หา
 
Line Messe
F#m 
nger Direct ดูสั
Bm 
กหน
 
เผื่อว่าผ
Em 
ลบุญจะช่วยส่ง
A 
ผล
 
ให้แชทลูกเ
G 
กิดให้ดังให้เปรี้ยงให้โ
A 
ดน
 
ให้มีคนทั
D 
กมา

 
ให้แชทลูกเ
G 
กิดให้ดังให้เปรี้ยงให้โ
A 
ดน
 
ไม่ให้แชทในป่าช้า..
 

OUTRO | D | Bm | G | A |
OUTRO | D | Bm | Em A | D | A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แชทป่าช้า


นี่มันห้องแชท หรือว่าอยู่ป่าช้า
เงียบจนกลัวผีมาถึงขั้นว่ามิดซีรี
โพสต์โสดกี่ครั้ง ยังไม่เป็นผลสักที
แชทยังเรียบร้อยดีไม่มีไม่เด้งไม่โดน

( ดนตรี )

กะฮู้ว่าโสด กะจั่งแมนลงโทษคัก
สิบ่ให้ไผทักมาจีบเลยบ้อเทวดา
วันจันทร์กะแล้ว อังคารกะแล้วกะยังว่า
วันพุธผ่านมา เข้าพฤหัสกะบ่มี

เติมเน็ตอัพ Face Message อัพ Line IG
ออนไว้ตลอด 24 กะยังบ่มีผู้ได๋ทักหา

นี่มันห้องแชท หรือว่าอยู่ป่าช้า
เงียบจนกลัวผีมาถึงขั้นว่ามิดซีรี
โพสต์โสดกี่ครั้ง ยังไม่เป็นผลสักที
แชทยังเรียบร้อยดีไม่มีไม่เด้งไม่โดน

ว่าสิเฮ็ดบุญแจกข้าวไปหา
Line MesseF#mnger Direct ดูสักหน
เผื่อว่าผลบุญจะช่วยส่งผล
ให้แชทลูกเกิดให้ดังให้เปรี้ยงให้โดน
ให้มีคนทักมา

( ดนตรี )

กะอยากมีคู่ อยากมีอยู่เด้ความฮัก
สิบ่ให้ไผทักมาจีบเลยบ้อเทวดา
วันศุกร์กะแล้ว วันเสาร์กะแล้วกะยังวา
อาทิตย์แล้วหนา บ่หลูโตนกันแนซันตี๊

เติมเน็ตอัพ Face Message อัพ Line IG
ออนไว้ตลอด 24 กะยังบ่มีผู้ได๋ทักหา

นี่มันห้องแชท หรือว่าอยู่ป่าช้า
เงียบจนกลัวผีมาถึงขั้นว่ามิดซีรี
โพสต์โสดกี่ครั้ง ยังไม่เป็นผลสักที
แชทยังเรียบร้อยดีไม่มีไม่เด้งไม่โดน

ว่าสิเฮ็ดบุญแจกข้าวไปหา
Line Messenger Direct ดูสักหน
เผื่อว่าผลบุญจะช่วยส่งผล
ให้แชทลูกเกิดให้ดังให้เปรี้ยงให้โดน
ให้มีคนทักมา

สาธุเด้อ ท่านเจ้าที่และเจ้าทาง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งคุณผีคุณสาง
ซอยไปบอก คนที่ใจยังว่าง
ว่าผู้ข้าบ่อยากขึ้นคานค้าง
ทางหัวใจ ออนไลน์ไว้กะโดนแล้ว
ชาติหน้าตอนบ่ายบ่ายบ่อยากถ่าแม่มันแล้ว
อยากสิมีผู้บ่าว.. ซาตินี้ฮันนา

นี่มันห้องแชท หรือว่าอยู่ป่าช้า
เงียบจนกลัวผีมาถึงขั้นว่ามิดซีรี
โพสต์โสดกี่ครั้ง ยังไม่เป็นผลสักที
แชทยังเรียบร้อยดีไม่มีไม่เด้งไม่โดน

ว่าสิเฮ็ดบุญแจกข้าวไปหา
Line Messenger Direct ดูสักหน
เผื่อว่าผลบุญจะช่วยส่งผล
ให้แชทลูกเกิดให้ดังให้เปรี้ยงให้โดน
ให้มีคนทักมา

ให้แชทลูกเกิดให้ดังให้เปรี้ยงให้โดน
ไม่ให้แชทในป่าช้า..

มิวสิควิดีโอ แชทป่าช้า เบลล์ นิภาดา

เพลง แชทป่าช้า
ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend