คอร์ดเพลง สองลังยังบ่ลืม – กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

คอร์ดเพลง : สองลังยังบ่ลืม กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง สองลังยังบ่ลืม - กระต่าย พรรณนิภา

ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อร้อง/ทำนอง : บ่าว ไทเลย

คอร์ดทั้งหมด : Am,F,G,Em,E


Tune to Eb
INTRO | Am | F | G | Am |
INTRO | Am | F | G | Am |

 
อีหั
Am 
วใจ 
 
ละมึงเป็นห่ามันหยัง
 
มึงคือบ่
F 
ฟังความกูแหน่วะ
 
มึงจำบ่ไ
G 
ด้สั้นตี้ 
 
เขาถิ่มมึงจั่งหมา
 
ยังเป็น
Am 
บ้าคึดนำเขากุงึดหลาย

 
ตอกเข้า
Am 
ไปเป็นหยังดีกรี
 
เซาคิดฮอด
F 
บักที่มันเฮ็ดมึงเกือบตาย
 
บ่แ
G 
ม่นเทื่อเดียว 
 
อย่าว่ากูเว้าขี้ฮ้าย
 
หลายเถื่อแล้ว
Am 
ได๋ที่เขาเหยียบใจมึงจังๆ

 
F 
อ้ว.. 
 
G 
อ้ย 
 
กุเห็นแต่ฮ้องไห้ยับ
Am 
ย่าง
 
F 
อ้ว.. 
 
G 
อ้ย 
 
สิไปเสียดายมันเฮ็ดห
E 
ยัง

 
คั่นเบิ่ดสอง
F 
ลังนี่มึงยังบ่
G 
ลืม
 
กุสิเซ็น
Em 
ตื่มไว้ให้ฮอดมึง
Am 
อาบ
 
กุขอ
F 
แค่ให้มึงฟ้าวลบลืมภ
G 
าพ
 
บักห่ากินหัวคน
C 
นั้นแล้วเอามันไป
E 
ฝัง
 
สาดลง
F 
ไปให้มันเต็มฮู
G 
คอ
 
ให้เหล้าไหล
Em 
ต่อ
 
ไปฮาดไปเผาความ
Am 
หลัง
 
บ่ต้องย
F 
้านเหล้ามีเป็นโก
G 
ดัง
 
กูเซ็น
F 
ได้มึงสิกินอีกจัก
G 
ลัง
 
ว่าแต่มึงลืมเขา..
 

INSTRU | Am | F G | ( 2 Times )

 
ตอกเข้า
Am 
ไปเป็นหยังดีกรี
 
เซาคิดฮอด
F 
บักที่มันเฮ็ดมึงเกือบตาย
 
บ่แ
G 
ม่นเทื่อเดียว 
 
อย่าว่ากูเว้าขี้ฮ้าย
 
หลายเถื่อแล้ว
Am 
ได๋ที่เขาเหยียบใจมึงจังๆ

 
F 
อ้ว.. 
 
G 
อ้ย 
 
กุเห็นแต่ฮ้องไห้ยับ
Am 
ย่าง
 
F 
อ้ว.. 
 
G 
อ้ย 
 
สิไปเสียดายมันเฮ็ดห
E 
ยัง

 
คั่นเบิ่ดสอง
F 
ลังนี่มึงยังบ่
G 
ลืม
 
กุสิเซ็น
Em 
ตื่มไว้ให้ฮอดมึง
Am 
อาบ
 
กุขอ
F 
แค่ให้มึงฟ้าวลบลืมภ
G 
าพ
 
บักห่ากินหัวคน
C 
นั้นแล้วเอามันไป
E 
ฝัง
 
สาดลง
F 
ไปให้มันเต็มฮู
G 
คอ
 
ให้เหล้าไหล
Em 
ต่อ
 
ไปฮาดไปเผาความ
Am 
หลัง
 
บ่ต้องย
F 
้านเหล้ามีเป็นโก
G 
ดัง
 
กูเซ็น
F 
ได้มึงสิกินอีกจัก
G 
ลัง
 
ว่าแต่มึงลืมเขา..
 

INSTRU | F G | Em Am |
INSTRU | F G | C E |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
คั่นเบิ่ดสอง
F 
ลังนี่มึงยังบ่
G 
ลืม
 
กุสิเซ็น
Em 
ตื่มไว้ให้ฮอดมึง
Am 
อาบ
 
กุขอ
F 
แค่ให้มึงฟ้าวลบลืมภ
G 
าพ
 
บักห่ากินหัวคน
C 
นั้นแล้วเอามันไป
E 
ฝัง
 
สาดลง
F 
ไปให้มันเต็มฮู
G 
คอ
 
ให้เหล้าไหล
Em 
ต่อ
 
ไปฮาดไปเผาความ
Am 
หลัง
 
บ่ต้องย
F 
้านเหล้ามีเป็นโก
G 
ดัง
 
กูเซ็น
F 
ได้มึงสิกินอีกจัก
G 
ลัง

 
คั่นเบิ่ดสอง
F 
ลังนี่มึงยังบ่
G 
ลืม
 
กุสิเซ็น
Em 
ตื่มไว้ให้ฮอดมึง
Am 
อาบ
 
กุขอ
F 
แค่ให้มึงฟ้าวลบลืมภ
G 
าพ
 
บักห่ากินหัวคน
C 
นั้นแล้วเอามันไป
E 
ฝัง
 
สาดลง
F 
ไปให้มันเต็มฮู
G 
คอ
 
ให้เหล้าไหล
Em 
ต่อ
 
ไปฮาดไปเผาความ
Am 
หลัง
 
บ่ต้องย
F 
้านเหล้ามีเป็นโก
G 
ดัง
 
กูเซ็น
F 
ได้มึงสิกินอีกจัก
G 
ลัง
 
ว่าแต่มึงลืม
Am 
เขา..

 
บ่ต้องย้
F 
านเหล้ามีเป็นโก
G 
ดัง
 
กูเซ็น
F 
ได้มึงสิกินอีกจัก
G 
ลัง.. 
 
โฮ..
 
ว่าแต่มึงลืม
Am 
เขา.. 
 
 
F 
 
G 
 
ว่าแต่มึงลืม
Am 
เขา..
F 
 
G 
 
Am 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สองลังยังบ่ลืม


อีหัวใจ ละมึงเป็นห่ามันหยัง
มึงคือบ่ฟังความกูแหน่วะ
มึงจำบ่ได้สั้นตี้ เขาถิ่มมึงจั่งหมา
ยังเป็นบ้าคึดนำเขากุงึดหลาย

ตอกเข้าไปเป็นหยังดีกรี
เซาคิดฮอดบักที่มันเฮ็ดมึงเกือบตาย
บ่แม่นเทื่อเดียว อย่าว่ากูเว้าขี้ฮ้าย
หลายเถื่อแล้วได๋ที่เขาเหยียบใจมึงจังๆ

โอ้ว.. โอ้ย กุเห็นแต่ฮ้องไห้ยับย่าง
โอ้ว.. โอ้ย สิไปเสียดายมันเฮ็ดหยัง

คั่นเบิ่ดสองลังนี่มึงยังบ่ลืม
กุสิเซ็นตื่มไว้ให้ฮอดมึงอาบ
กุขอแค่ให้มึงฟ้าวลบลืมภาพ
บักห่ากินหัวคนนั้นแล้วเอามันไปฝัง
สาดลงไปให้มันเต็มฮูคอ
ให้เหล้าไหลต่อ
ไปฮาดไปเผาความหลัง
บ่ต้องย้านเหล้ามีเป็นโกดัง
กูเซ็นได้มึงสิกินอีกจักลัง
ว่าแต่มึงลืมเขา..

( ดนตรี )

ตอกเข้าไปเป็นหยังดีกรี
เซาคิดฮอดบักที่มันเฮ็ดมึงเกือบตาย
บ่แม่นเทื่อเดียว อย่าว่ากูเว้าขี้ฮ้าย
หลายเถื่อแล้วได๋ที่เขาเหยียบใจมึงจังๆ

โอ้ว.. โอ้ย กุเห็นแต่ฮ้องไห้ยับย่าง
โอ้ว.. โอ้ย สิไปเสียดายมันเฮ็ดหยัง

คั่นเบิ่ดสองลังนี่มึงยังบ่ลืม
กุสิเซ็นตื่มไว้ให้ฮอดมึงอาบ
กุขอแค่ให้มึงฟ้าวลบลืมภาพ
บักห่ากินหัวคนนั้นแล้วเอามันไปฝัง
สาดลงไปให้มันเต็มฮูคอ
ให้เหล้าไหลต่อ
ไปฮาดไปเผาความหลัง
บ่ต้องย้านเหล้ามีเป็นโกดัง
กูเซ็นได้มึงสิกินอีกจักลัง
ว่าแต่มึงลืมเขา..

( ดนตรี )

คั่นเบิ่ดสองลังนี่มึงยังบ่ลืม
กุสิเซ็นตื่มไว้ให้ฮอดมึงอาบ
กุขอแค่ให้มึงฟ้าวลบลืมภาพ
บักห่ากินหัวคนนั้นแล้วเอามันไปฝัง
สาดลงไปให้มันเต็มฮูคอ
ให้เหล้าไหลต่อ
ไปฮาดไปเผาความหลัง
บ่ต้องย้านเหล้ามีเป็นโกดัง
กูเซ็นได้มึงสิกินอีกจักลัง

คั่นเบิ่ดสองลังนี่มึงยังบ่ลืม
กุสิเซ็นตื่มไว้ให้ฮอดมึงอาบ
กุขอแค่ให้มึงฟ้าวลบลืมภาพ
บักห่ากินหัวคนนั้นแล้วเอามันไปฝัง
สาดลงไปให้มันเต็มฮูคอ
ให้เหล้าไหลต่อ
ไปฮาดไปเผาความหลัง
บ่ต้องย้านเหล้ามีเป็นโกดัง
กูเซ็นได้มึงสิกินอีกจักลัง
ว่าแต่มึงลืมเขา..

บ่ต้องย้านเหล้ามีเป็นโกดัง
กูเซ็นได้มึงสิกินอีกจักลัง.. โฮ..
ว่าแต่มึงลืมเขา..
ว่าแต่มึงลืมเขา..

มิวสิควิดีโอเพลง สองลังยังบ่ลืม กระต่าย พรรณนิภา

เพลง สองลังยังบ่ลืม
ศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend