คอร์ดเพลง เพลงรักเพลงแรก – Nap a Lean

  
Text   

คอร์ดเพลง : เพลงรักเพลงแรก Nap a Lean

คอร์ดเพลง เพลงรักเพลงแรก - Nap a Lean

เพลง :

ศิลปิน : Nap a Lean

เนื้อร้อง : กฤษติกร พรสาธิต

คอร์ดทั้งหมด : Amaj7,Dmaj7,Bm,C#m,F#m


Tune to Eb
INTRO | Amaj7 | Amaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 |
INTRO | Amaj7 | Amaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 |

Amaj7 
ด้วยเหตุผลที่ฉันไม่เคยเจอ
Dmaj7 
ใคร
 
มอบความรักให้หัวใจที่ว่
Amaj7 
างเปล่า
 
ทำให้ฉันไม่เคยซึ้งในความ
Dmaj7 
หมาย
 
จากเพลงรักที่ฉันเคยไ
C#m 
ด้ฟัง
 
และเมื่
F#m 
อฉันได้พบเธอ 
 
คร
Dmaj7 
าวนี้
 
ความเงีย
Amaj7 
บเหงาที่หัวใจว่า
F#m 
งเปล่า
 
ถูกเธอ
C#m 
เติมด้วยเรื่องราวของความ
Dmaj7 
หวาน
 
จากความรั
E 
กของเธอ

Amaj7 
เพราะเธอ 
 
ทำให้ฉันพบ
F#m 
ท่วงทำนองเพลงที่ฉั
C#m 
นเองไม่เคยเจอ
Dmaj7 
บทเพลงรัก 
 
เพล
C#m 
งแรกจากเธอ
 
ที่
Bm 
เป็นคนบรรเลงให้ชี
E 
วิตฉันสดใส
Amaj7 
เพราะเธอ 
 
 
G#m7b5 
ทำให้ชีวิต
C#7 
F#m 
ที่เคยเดียวดายเลือนหา
C#m 
ยไปเมื่อมีเธอ
 
อยาก
Dmaj7 
ขอบคุณ 
 
เพล
C#m 
งรักจากเธอ
 
เธอเ
Bm 
ปลี่ยนคืนและวัน
 
ให้ชี
E 
วิตฉันไพเราะเหมือนกับเสียงเพลง

INSTRU | Amaj7 | Amaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 |
INSTRU | Amaj7 | Amaj7 | Dmaj7 | Dmaj7 |

C#m 
และ 
 
เพล
F#m 
งรักที่ได้ฟัง 
 
Dmaj7 
อนนี้
 
คงไม่
Amaj7 
เพราะถ้าฉันยังไม่
F#m 
ได้พบเธอ
 
อยาก
C#m 
จะมอบบทเพลงนี้ให้กับ
Dmaj7 
เธอ
 
ด้วยความ
E 
รักที่ฉันมี

Amaj7 
เพราะเธอ 
 
ทำให้ฉันพบ
F#m 
ท่วงทำนองเพลงที่ฉั
C#m 
นเองไม่เคยเจอ
Dmaj7 
บทเพลงรัก 
 
เพล
C#m 
งแรกจากเธอ
 
ที่
Bm 
เป็นคนบรรเลงให้ชี
E 
วิตฉันสดใส
Amaj7 
เพราะเธอ 
 
 
G#m7b5 
ทำให้ชีวิต
C#7 
F#m 
ที่เคยเดียวดายเลือนหา
C#m 
ยไปเมื่อมีเธอ
 
อยาก
Dmaj7 
ขอบคุณ 
 
เพล
C#m 
งรักจากเธอ
 
เธอเ
Bm 
ปลี่ยนคืนและวัน
 
ให้ชี
E 
วิตฉันไพเราะเหมือนกับเสียงเพลง

F#m 
ที่เราบรร
E 
เลงอยู่ในหัวใจ
 
อยากจะ
F#m 
ร้องเพลงๆนี้ไปด้วยกันไม่ว่านานเเค่ไ
E 
หน

Amaj7 
เพราะเธอ 
 
ทำให้ฉันพบ
F#m 
ท่วงทำนองเพลงที่ฉั
C#m 
นเองไม่เคยเจอ
Dmaj7 
บทเพลงรัก 
 
เพล
C#m 
งแรกจากเธอ
 
ที่
Bm 
เป็นคนบรรเลงให้ชี
E 
วิตฉันสดใส
Amaj7 
เพราะเธอ 
 
 
G#m7b5 
ทำให้ชีวิต
C#7 
F#m 
ที่เคยเดียวดายเลือนหา
C#m 
ยไปเมื่อมีเธอ
 
อยาก
Dmaj7 
ขอบคุณ 
 
เพล
C#m 
งรักจากเธอ
 
เธอเ
Bm 
ปลี่ยนคืนและวัน
 
ให้ชี
E 
วิตฉันไพเราะเหมือนกับเสียงเพลง

INSTRU | Amaj7 | E/G# | F#m | C#m |

Dmaj7 
บทเพลงรัก 
 
เพล
C#m 
งแรกจากเธอ
 
ที่
Bm 
เป็นคนบรรเลงให้ชี
E 
วิตฉันสดใส
Amaj7 
เพราะ 
 
 
G#m7b5 
เธอ… 
 
 
C#m 
 
F#m 
 
C#m 
 
อยา
Dmaj7 
กขอบคุณ 
 
เพล
C#m 
งรักจากเธอ
 
ที่เปลี่ย
Bm 
นคืนและวันให้ชี
E 
วิตฉันไพเราะ
 
เหมือนกับเสียงเ
Amaj7 
พลง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพลงรักเพลงแรก


ด้วยเหตุผลที่ฉันไม่เคยเจอใคร
มอบความรักให้หัวใจที่ว่างเปล่า
ทำให้ฉันไม่เคยซึ้งในความหมาย
จากเพลงรักที่ฉันเคยได้ฟัง
และเมื่อฉันได้พบเธอคราวนี้
ความเงียบเหงาที่หัวใจว่างเปล่า
ถูกเธอเติมด้วยเรื่องราวของความหวาน
จากความรักของเธอ

เพราะเธอ ทำให้ฉันพบ
ท่วงทำนองเพลงที่ฉันเองไม่เคยเจอ
บทเพลงรัก เพลงแรกจากเธอ
ที่เป็นคนบรรเลงให้ชีวิตฉันสดใส
เพราะเธอทำให้ชีวิต
ที่เคยเดียวดายเลือนหายไปเมื่อมีเธอ
อยากขอบคุณ เพลงรักจากเธอ
เธอเปลี่ยนคืนและวันให้ชีวิตฉันไพเราะเหมือนกับเสียงเพลง

และเพลงรักที่ได้ฟัง ตอนนี้
คงไม่เพราะถ้าฉันยังไม่ได้พบเธอ
อยากจะมอบบทเพลงนี้ให้กับเธอ
ด้วยความรักที่ฉันมี

เพราะเธอทำให้ฉันพบ
ท่วงทำนองเพลงที่ฉันเองไม่เคยเจอ
บทเพลงรัก เพลงแรกจากเธอ
ที่เป็นคนบรรเลงให้ชีวิตฉันสดใส

เพราะเธอ ทำให้ชีวิต
ที่เคยเดียวดายเลือนหายไปเมื่อมีเธอ
อยากขอบคุณ เพลงรักจากเธอ
ที่เปลี่ยนคืนและวันให้ชีวิตฉันไพเราะเหมือนกับเสียงเพลง

ที่เราบรรเลงอยู่ในหัวใจ
อยากจะร้องเพลงๆนี้ไปด้วยกันไม่ว่านานเเค่ไหน

เพราะเธอทำให้ฉันพบ
ท่วงทำนองเพลงที่ฉันเองไม่เคยเจอ
บทเพลงรัก เพลงแรกจากเธอ
ที่เป็นคนบรรเลงให้ชีวิตฉันสดใส
เพราะเธอ ทำให้ชีวิต
ที่เคยเดียวดายเลือนหายไปเมื่อมีเธอ
อยากขอบคุณ เพลงรักจากเธอ
ที่เปลี่ยนคืนและวันให้ชีวิตฉันไพเราะเหมือนกับเสียงเพลง

บทเพลงรัก เพลงแรกจากเธอ
ที่เป็นคนบรรเลงให้ชีวิตฉันสดใส
เพราะเธอ
อยากขอบคุณ เพลงรักจากเธอ
ที่เปลี่ยนคืนและวันให้ชีวิตฉันไพเราะ
เหมือนกับเสียงเพลง

มิวสิควิดีโอ เพลงรักเพลงแรก Nap a Lean

เพลง เพลงรักเพลงแรก
ศิลปิน : Nap a Lean
ทำนอง : ตุลย์ เหมือนสร้อย
เรียบเรียง : Nap a Lean
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend