คอร์ดเพลง ขอโทษสวรรค์ – จินตหรา พูนลาภ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขอโทษสวรรค์ จินตหรา พูนลาภ

คอร์ดเพลง ขอโทษสวรรค์ - จินตหรา พูนลาภ

เพลง :

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ

เนื้อร้อง/ทำนอง : สายมน โนนเพชร

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Dm,Em,G


Tune to Eb
INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | C | Am | Am Dm | G |
INTRO | C Dm | Em Am | Em G | C |

 
อ้ายขี่มอ
C 
ไซค์ 
 
มารับน้องไปดู
Am 
หนัง
 
ไปได้ครึ่งทาง ก็
Dm 
มีรถวิ่งม
Am 
าชน
 
สองเราโดนห
C 
ามส่งโรง
Dm 
บาลทั้งสอ
Em 
งคน
 
น้อง
Am 
เจ็บกายเกินจะ
Em 
ทน
 
แต่ยังอุ่น
Dm 
ใจอ้ายคอยสบ
C 
ตา

 
นอนโทษสว
C 
รรค์ 
 
คอยแกล้งสัมพันธ์เฮ
Am 
าสอง
 
อ้ายเทียวจีบน้อง ก็
Dm 
โดนคนจ้องนิ
Am 
นทา
 
ว่าอ้ายเจ้า
C 
ชู้ 
 
ว่าน้อง
Dm 
หลงอ้ายบ่ลื
Em 
มตา
 
บ่
Am 
สนคำคนอิ
Em 
จฉา
 
สวรรค์เลย
G 
พารถตามมา
C 
ชน

 
บ่นให้ส
Am 
วรรค์ 
 
ไม่
G 
ทันจะข้า
Am 
มคืน
 
เตียงอ้ายมีสาวม
Dm 
ายืน 
 
ถามอาการด้วยความกั
G 
งวล
 
แล้วก้มกอด
Am 
อ้าย 
 
บ่อายสายตา
Dm 
ผู้คน
 
น้องเลยฮ้อ
Am 
งไห่ 
 
ภาพบาดใจเกินจ
Dm 
ะทน
 
จนพยาบาลกั
Em 
งวล 
 
คิดว่าน้องทนเจ็บแผล
G 
บ่ไหว

 
น้ำตายังไ
C 
หล 
 
ตอนขอหมอออกโร
Am 
งบาล
 
เจ็บเหลือจะทาน เมื่
Dm 
อมีแผลสดกลา
Am 
งใจ
 
ขอโทษสว
C 
รรค์ที่ลู
Dm 
กนั้นได้เห็นผิ
Em 
ดไป
 
หา
Am 
รถบ่ชนม
Em 
อไซค์
 
ลูกอาจเสีย
G 
ใจกว่านี้หลา
C 
ยเท่า

INSTRU | Am | Am | Dm | G |
INSTRU | Am | Dm | Em G | C | C |

 
บ่นให้ส
Am 
วรรค์ 
 
ไม่
G 
ทันจะข้า
Am 
มคืน
 
เตียงอ้ายมีสาวม
Dm 
ายืน 
 
ถามอาการด้วยความกั
G 
งวล
 
แล้วก้มกอด
Am 
อ้าย 
 
บ่อายสายตา
Dm 
ผู้คน
 
น้องเลยฮ้อ
Am 
งไห่ 
 
ภาพบาดใจเกินจ
Dm 
ะทน
 
จนพยาบาลกั
Em 
งวล 
 
คิดว่าน้องทนเจ็บแผล
G 
บ่ไหว

 
น้ำตายังไ
C 
หล 
 
ตอนขอหมอออกโร
Am 
งบาล
 
เจ็บเหลือจะทาน เมื่
Dm 
อมีแผลสดกลา
Am 
งใจ
 
ขอโทษสว
C 
รรค์ที่ลู
Dm 
กนั้นได้เห็นผิ
Em 
ดไป
 
หา
Am 
รถบ่ชนม
Em 
อไซค์
 
ลูกอาจเสีย
G 
ใจกว่านี้หลา
C 
ยเท่า

 
ขอบคุณสว
C 
รรค์ที่บั
Dm 
นดาลให้ลูกเข้
Em 
าใจ
 
หา
Am 
กรถบ่ชนมอ
Em 
ไซค์ 
 
ลูกอาจเสี
G 
ยใจไปชั่ว
C 
ชีวี

OUTRO | C | Am | Am Dm | G |
OUTRO | C Dm | Em Am | Em G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอโทษสวรรค์


อ้ายขี่มอไซค์ มารับน้องไปดูหนัง
ไปได้ครึ่งทางก็มีรถวิ่งมาชน
สองเราโดนหามส่งโรงบาลทั้งสองคน
น้องเจ็บกายเกินจะทน แต่ยังอุ่นใจอ้ายคอยสบตา

นอนโทษสวรรค์ คอยแกล้งสัมพันธ์เฮาสอง
อ้ายเทียวจีบน้องก็โดนคนจ้องนินทา
ว่าอ้ายเจ้าชู้ ว่าน้องหลงอ้ายบ่ลืมตา
บ่สนคำคนอิจฉา สวรรค์เลยพารถตามมาชน

บ่นให้สวรรค์ ไม่ทันจะข้ามคืน
เตียงอ้ายมีสาวมายืน ถามอาการด้วยความกังวล
แล้วก้มกอดอ้าย บ่อายสายตาผู้คน
น้องเลยฮ้องไห่ ภาพบาดใจเกินจะทน
จนพยาบาลกังวล คิดว่าน้องทนเจ็บแผลบ่ไหว

น้ำตายังไหล ตอนขอหมอออกโรงบาล
เจ็บเหลือจะทาน เมื่อมีแผลสดกลางใจ
ขอโทษสวรรค์ที่ลูกนั้นได้เห็นผิดไป
หากรถบ่ชนมอไซค์ ลูกอาจเสียใจกว่านี้หลายเท่า

บ่นให้สวรรค์ ไม่ทันจะข้ามคืน
เตียงอ้ายมีสาวมายืน ถามอาการด้วยความกังวล
แล้วก้มกอดอ้าย บ่อายสายตาผู้คน
น้องเลยฮ้องไห่ ภาพบาดใจเกินจะทน
จนพยาบาลกังวล คิดว่าน้องทนเจ็บแผลบ่ไหว

น้ำตายังไหล ตอนขอหมอออกโรงบาล
เจ็บเหลือจะทาน เมื่อมีแผลสดกลางใจ
ขอโทษสวรรค์ที่ลูกนั้นได้เห็นผิดไป
หากรถบ่ชนมอไซค์ ลูกอาจเสียใจกว่านี้หลายเท่า

ขอบคุณสวรรค์ที่บันดาลให้ลูกเข้าใจ
หากรถบ่ชนมอไซค์ ลูกอาจเสียใจไปชั่วชีวี

มิวสิควิดีโอ ขอโทษสวรรค์ จินตหรา พูนลาภ

เพลง ขอโทษสวรรค์
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
คอนเสิร์ต Tel. 081-252-9344
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend