คอร์ดเพลง ปิดเทอมหัวใจ – ช็อปเปอร์ เจษฎากร

  
Text   

INTRO | F | C Dm | Bb | C |

 
อยากจั
F 
บมือ 
 
แต่เ
C 
ฮาต้องเบิ
Dm 
ดหวัง
 
เมื่
Bb 
อฟ้าบ่เปิดทาง 
 
ให้
C 
ใจของฉันฮักเธอ
 
เธอคือ
Bb 
ฮักที่ใจตาม
C 
หา
 
เธอคือ
Am 
คนที่ฉันอยา
Dm 
กเจอ
 
ฟ้
Gm 
าเอ๋ย 
 
ได้โปรดเห็
C 
นใจ
 
ฮอ
Bb 
ยยิ้มที่เคยใ
C 
ห้กัน 
 
เมื่
Am 
อนั้นบ่เคยจา
Dm 
งหาย
 
ถึ
Bb 
งเธอสิเป็นขอ
C 
งไผ 
 
สิมาห้ามหัวใจ
 
คงบ่ได้เพราะฮักไ
F 
ปแล้ว

 
* บ่มีผู้ใด๋ได้รั
C 
บฟัง 
 
ผิ
Am 
ดหวังก็ตั้งแ
Dm 
ต่เริ่ม
 
อยากพาหัวใจปิ
Bb 
ดเทอมเซ
C 
าฮักคนบ่สนใจ
 
บ่มีความหมายอี
Bb 
กแล้ว 
 
ถึงฮักของฉันยิ่
Bbm 
งใหญ่
 
แม่นใจส
Gm 
ลาย 
 
แม่
C 
นตายก็ยังฮั
F 
กเธอ
C 

 
** อยา
F 
กหยุดเวลาเอาไว้ 
 
นา
C 
นไปหัวใจก็ยิ่งเจ็บ
 
เมื่
Bb 
อเธอเลือกเขาจับมือแล้วเดินจา
C 
กฉัน
Bb 
ขอให้เธอโช
C 
คดี 
 
 
Am 
ให้มีกันแล
Dm 
ะกัน
 
สุ
Bb 
ดท้ายฉันต้องผิ
C 
ดหวัง
 
ถึ
Bb 
งแม้ฟ้าบ่เปิ
C 
ดทางกะยังฮั
F 
กเธอ

INSTRU | Dm | Am | Bb | F |
INSTRU | Gm | Am | Bb C | F |

( *, ** )

 
สุ
Bb 
ดท้ายฉันต้องผิ
C 
ดหวัง
 
ถึงแม้ฟ้าบ่เปิดทางกะมี.
F 
..แต่เธอ

OUTRO | Gm C | F | F |

เนื้อเพลง
อยากจับมือ แต่เฮาต้องเบิดหวัง
เมื่อฟ้าบ่เปิดทาง ให้ใจของฉันฮักเธอ
เธอคือฮักที่ใจถามหา
เธอคือคนที่ฉันอยากเจอ
ฟ้าเอ๋ย ได้โปรดเห็นใจ
ฮอยยิ้มที่เคยให้กัน เมื่อนั้นบ่เคยจางหาย
ถึงเธอสิเป็นของไผ สิมาห้ามหัวใจ
คงบ่ได้เพราะฮักไปแล้ว

* บ่มีผู้ใด๋ได้รับฟัง ผิดหวังก็ตั้งแต่เริ่ม
อยากพาหัวใจปิดเทอมเซาฮักคนบ่สนใจ
บ่มีความหมายอีกแล้ว ถึงฮักของฉันยิ่งใหญ่
แม่นใจสลาย แม่นตายก็ยังฮักเธอ

** อยากหยุดเวลาเอาไว้ นานไปหัวใจก็ยิ่งเจ็บ
เมื่อเธอเลือกเขาจับมือแล้วเดินจากฉัน
ขอให้เธอโชคดี ให้มีกันและกัน
สุดท้ายฉันต้องผิดหวัง
ถึงแม้ฟ้าบ่เปิดทางกะยังฮักเธอ

ดนตรี

( *, ** )

สุดท้ายฉันต้องผิดหวัง
ถึงแม้ฟ้าบ่เปิดทางกะมีแต่เธอ
เพลง – ปิดเทอมหัวใจ
ศิลปิน – ช็อปเปอร์ เจษฎากร
คำร้อง ทำนอง – ช็อปเปอร์ เจษฎากร
เรียบเรียง – อรุณมิน ชินวงค์
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
คอร์ดเพลง ปิดเทอมหัวใจ - ช็อปเปอร์ เจษฎากร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend