คอร์ดเพลง แสนดีที่แสนโสด – วงพาโล PALO

  
Text   

คอร์ดเพลง : แสนดีที่แสนโสด วงพาโล PALO

คอร์ดเพลง แสนดีที่แสนโสด - วงพาโล PALO

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Gm, Eb, Bb, F


INTRO | Gm Eb | Bb F | ( 3 Times )

Gm 
  ดูไปบนถ
Eb 
นนผู้คนวุ่น
Bb 
วาย
 
  แต่ว่า
F 
ฉันเดียวดายเหลือเกิน
Gm 
  มองดูไปทางไ
Eb 
หนก็มีใครมาก
Bb 
มาย
 
  ก็ยังเห
F 
งาแล้วต้องเผชิญ
Gm 
  คนที่คิดว่า
Eb 
ดีที่เคยไว้
Bb 
ใจ
 
  ก็ยังทำร้
F 
ายกันอีกได้เลย
Gm 
  หาความจริงจาก
Eb 
ใจซื้อใจไม่
Bb 
เคย
 
  ไม่เ
F 
คยได้คืนหัวใจ

INSTRU | Gm Eb | Bb F |

 
หลายคนยัง
Gm 
ดิ้น 
 
เสา
Eb 
ะหา 
 
Bb 
ครดีๆสัก
F 
คน
 
ทุกข์ทนจน
Gm 
ต้องสับ
Eb 
สน 
 
 
Bb 
จนหัวใจต้อง
F 
พัง
 
น้ำตามัน
Gm 
สื่อความห
Eb 
มาย 
 
ว่า
Bb 
ใจเจ็บแล้วต้อง
F 
จำ
 
ว่าไม่มี
Gm 
ใครไม่เคยไม่
Eb 
เจ็บไม่เคย
F 
ช้ำ

 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ก็
Bb 
ยังต้องเจ็บป
F 
วด
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ก็
Bb 
ยังต้องเจ็บ
F 
ช้ำ
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ทำ
Bb 
ไมคนใจดำเยอะ
F 
จัง
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด 
 
เธอยังบ๊าย
Bb 
บาย 
 
 
F 

INSTRU | Gm Eb | Bb F |

Gm 
  คงจะมีสัก
Eb 
คนที่เดินเข้า
Bb 
มา
 
  ไม่สายห
F 
น้าแล้วเดินจาก
Gm 
  โลกใบนี้ยัง
Eb 
คงมีคนพลัดพ
Bb 
ราก
 
  ผ่าน
F 
มาแล้วก็ผ่านไป
Gm 
  เธอจะเชื่อใน
Eb 
ฉันยามที่สบ
Bb 
ตา
 
  ว่าความจ
F 
ริงอยู่ข้างใน
Gm 
  ถ้าคิดว่า
Eb 
ใช่ขยับใกล้เข้า
Bb 
มา
 
  จับ
F 
มือไปด้วยกัน 
 
โอ๊ะโอ..

INSTRU | Gm Eb | Bb F |

 
หลายคนยัง
Gm 
ดิ้น 
 
เสา
Eb 
ะหา 
 
Bb 
ครดีๆสัก
F 
คน
 
ทุกข์ทนจน
Gm 
ต้องสับ
Eb 
สน 
 
 
Bb 
จนหัวใจต้อง
F 
พัง
 
น้ำตามัน
Gm 
สื่อความห
Eb 
มาย 
 
ว่า
Bb 
ใจเจ็บแล้วต้อง
F 
จำ
 
ว่าไม่มี
Gm 
ใครไม่เคยไม่
Eb 
เจ็บไม่เคย
F 
ช้ำ

 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ก็
Bb 
ยังต้องเจ็บป
F 
วด
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ก็
Bb 
ยังต้องเจ็บ
F 
ช้ำ
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ทำ
Bb 
ไมคนใจดำเยอะ
F 
จัง
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด 
 
เธอยังบ๊าย
Bb 
บาย 
 
 
F 

INSTRU | Gm Eb | Bb F | ( 4 Times )

 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ก็
Bb 
ยังต้องเจ็บป
F 
วด
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ก็
Bb 
ยังต้องเจ็บ
F 
ช้ำ
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ทำ
Bb 
ไมคนใจดำเยอะ
F 
จัง
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด 
 
เธอยังบ๊าย
Bb 
บาย 
 
 
F 
 
Gm 

 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ก็
Bb 
ยังต้องเจ็บป
F 
วด
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ก็
Bb 
ยังต้องเจ็บ
F 
ช้ำ
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด โสด ทำ
Bb 
ไมคนใจดำเยอะ
F 
จัง
 
แสนดีที่
Gm 
แสนโสด 
 
 
Eb 
โสด 
 
เธอยังบ๊าย
Bb 
บาย 
 
 
F 

OUTRO | Gm Eb | Bb F | ( 2 Times ) | Gm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แสนดีที่แสนโสด


ดูไปบนถนนผู้คนวุ่นวาย
แต่ว่าฉันเดียวดายเหลือเกิน
มองดูไปทางไหนก็มีใครมากมาย
ก็ยังเหงาแล้วต้องเผชิญ
คนที่คิดว่าดีที่เคยไว้ใจ
ก็ยังทำร้ายกันอีกได้เลย
หาความจริงจากใจซื้อใจไม่เคย
ไม่เคยได้คืนหัวใจ

( ดนตรี )

หลายคนยังดิ้นเสาะหา ใครดีๆสักคน
ทุกข์ทนจนต้องสับสน จนหัวใจต้องพัง
น้ำตามันสื่อความหมาย ว่าใจเจ็บแล้วต้องจำ
ว่าไม่มีใครไม่เคยไม่เจ็บไม่เคยช้ำ

แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ก็ยังต้องเจ็บปวด
แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ก็ยังต้องเจ็บช้ำ
แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ทำไมคนใจดำเยอะจัง
แสนดีที่แสนโสด โสด เธอยังบ๊ายบาย

( ดนตรี )

คงจะมีสักคนที่เดินเข้ามา
ไม่สายหน้าแล้วเดินจาก
โลกใบนี้ยังคงมีคนพลัดพราก
ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
เธอจะเชื่อในฉันยามที่สบตา
ว่าความจริงอยู่ข้างใน
ถ้าคิดว่าใช่ขยับใกล้เข้ามา
จับมือไปด้วยกัน โอ๊ะโอ..

( ดนตรี )

หลายคนยังดิ้นเสาะหา ใครดีๆสักคน
ทุกข์ทนจนต้องสับสน จนหัวใจต้องพัง
น้ำตามันสื่อความหมาย ว่าใจเจ็บแล้วต้องจำ
ว่าไม่มีใครไม่เคยไม่เจ็บไม่เคยช้ำ

แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ก็ยังต้องเจ็บปวด
แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ก็ยังต้องเจ็บช้ำ
แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ทำไมคนใจดำเยอะจัง
แสนดีที่แสนโสด โสด เธอยังบ๊ายบาย

( ดนตรี )

แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ก็ยังต้องเจ็บปวด
แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ก็ยังต้องเจ็บช้ำ
แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ทำไมคนใจดำเยอะจัง
แสนดีที่แสนโสด โสด เธอยังบ๊ายบาย

แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ก็ยังต้องเจ็บปวด
แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ก็ยังต้องเจ็บช้ำ
แสนดีที่แสนโสด โสด โสด ทำไมคนใจดำเยอะจัง
แสนดีที่แสนโสด โสด เธอยังบ๊ายบาย ..

มิวสิควิดีโอ แสนดีที่แสนโสด วงพาโล PALO

เพลง แสนดีที่แสนโสด
ศิลปิน : วงพาโล PALO

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend