คอร์ดเพลง รอเธอเลิกกับแฟน – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : รอเธอเลิกกับแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง รอเธอเลิกกับแฟน - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, Bb, Bbm, C, Dm, F, Gm


INTRO | F Am | Gm C |
INTRO | F Am | Gm C |

F 
  คงเป็นเพราะเรานั้นเจอกันช้าไป
Am 
  เธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดถึงเธอมา
Dm 
กมาย..
 
  สักแ
Am 
ค่ไหน 
 
เธอ
F 
รู้หรือเปล่า
 
  แต่ว่าข้า
Dm 
งกายของเ
C 
ธอ.. 
 
 
Bb 
มีใครค
F 
นนั้น
 
  ไอ้
Gm 
ฉันก็ได้แต่มองเธอ.. 
 
ฝ่า
C 
ยเดียว

 
มัน
Bb 
ผิดที่ไ
Bbm 
ปรัก..คน
Am 
รักของค
Dm 
นอื่น
Gm 
เราก็ได้แต่ยืนมองเธอกับเขานั้นเคียงคู่กัน
 
ไอ้เ
C 
รานั้นเป็นได้เพียงแค่คน.. 
 
แอบมอง

 
รักคนมีแ
F 
ฟน 
 
เป็นได้เ
Am 
พียงแค่ตัวสำ
Dm 
รอง
 
ไม่มี
C 
สิทธิ์จะไปเรียก
Bb 
ร้อง..อะ
Am 
ไรจากเขา
 
แค่ตอนเ
Bb 
หงาเท่านั้นที่เธอเข้
C 
ามา
 
ถ้าหากเขาไม่
F 
รัก 
 
ก็อยากให้เธ
Am 
รู้
 
ว่าตรงนี้ยั
Dm 
งมีฉันอยู่เ
Am 
สมอ
 
ยัง
Bb 
รออยู่นะ 
 
แม้
Am 
แค่ละเมอ
Gm 
ยังรอเธอ.
C 
 
เลิกกับแฟน

INSTRU | F Am | Gm C |

F 
  คงเป็นเพราะเรานั้นเจอกันช้าไป
Am 
  เธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดถึงเธอมา
Dm 
กมาย..
 
  สักแ
Am 
ค่ไหน 
 
เธอ
F 
รู้หรือเปล่า
 
  แต่ว่าข้า
Dm 
งกายของเ
C 
ธอ.. 
 
 
Bb 
มีใครค
F 
นนั้น
 
  ไอ้
Gm 
ฉันก็ได้แต่มองเธอ.. 
 
ฝ่า
C 
ยเดียว

 
มัน
Bb 
ผิดที่ไ
Bbm 
ปรัก..คน
Am 
รักของค
Dm 
นอื่น
Gm 
เราก็ได้แต่ยืนมองเธอกับเขานั้นเคียงคู่กัน
 
ไอ้เ
C 
รานั้นเป็นได้เพียงแค่คน.. 
 
แอบมอง

 
รักคนมีแ
F 
ฟน 
 
เป็นได้เ
Am 
พียงแค่ตัวสำ
Dm 
รอง
 
ไม่มี
C 
สิทธิ์จะไปเรียก
Bb 
ร้อง..อะ
Am 
ไรจากเขา
 
แค่ตอนเ
Bb 
หงาเท่านั้นที่เธอเข้
C 
ามา
 
ถ้าหากเขาไม่
F 
รัก 
 
ก็อยากให้เธ
Am 
รู้
 
ว่าตรงนี้ยั
Dm 
งมีฉันอยู่เ
Am 
สมอ
 
ยัง
Bb 
รออยู่นะ 
 
แม้
Am 
แค่ละเมอ
Gm 
ยังรอเธอ.
C 
 
เลิกกับแฟน

INSTRU | F Am | Gm C |
INSTRU | F Am | Bb C |

 
รักคนมีแ
F 
ฟน 
 
เป็นได้เ
Am 
พียงแค่ตัวสำ
Dm 
รอง
 
ไม่มี
C 
สิทธิ์จะไปเรียก
Bb 
ร้อง..อะ
Am 
ไรจากเขา
 
แค่ตอนเ
Bb 
หงาเท่านั้นที่เธอเข้
C 
ามา
 
ถ้าหากเขาไม่
F 
รัก 
 
ก็อยากให้เธ
Am 
รู้
 
ว่าตรงนี้ยั
Dm 
งมีฉันอยู่เ
Am 
สมอ
 
ยัง
Bb 
รออยู่นะ 
 
แม้
Am 
แค่ละเมอ
Gm 
ยังรอเธอ.
C 
 
เลิกกับแฟน

 
ยัง
Bb 
รออยู่นะ 
 
แม้
Am 
แค่ละเมอ
Gm 
ยังรอเธอ.
C 
 
เลิกกับแฟน..

OUTRO | F Am | Gm C | ( 2 Time )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รอเธอเลิกกับแฟน


คงเป็นเพราะเรานั้นเจอกันช้าไป
เธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดถึงเธอมากมาย..
สักแค่ไหน เธอรู้หรือเปล่า
แต่ว่าข้างกายของเธอ.. มีใครคนนั้น
ไอ้ฉันก็ได้แต่มองเธอ.. ฝ่ายเดียว

มันผิดที่ไปรัก..คนรักของคนอื่น
เราก็ได้แต่ยืนมองเธอกับเขานั้นเคียงคู่กัน
ไอ้เรานั้นเป็นได้เพียงแค่คน.. แอบมอง

รักคนมีแฟน เป็นได้เพียงแค่ตัวสำรอง
ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้อง..อะไรจากเขา
แค่ตอนเหงาเท่านั้นที่เธอเข้ามา
ถ้าหากเขาไม่รัก ก็อยากให้เธรู้
ว่าตรงนี้ยังมีฉันอยู่เสมอ
ยังรออยู่นะ แม้แค่ละเมอ
ยังรอเธอ.. เลิกกับแฟน

( ดนตรี )

คงเป็นเพราะเรานั้นเจอกันช้าไป
เธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดถึงเธอมากมาย..
สักแค่ไหน เธอรู้หรือเปล่า
แต่ว่าข้างกายของเธอ.. มีใครคนนั้น
ไอ้ฉันก็ได้แต่มองเธอ.. ฝ่ายเดียว

มันผิดที่ไปรัก..คนรักของคนอื่น
เราก็ได้แต่ยืนมองเธอกับเขานั้นเคียงคู่กัน
ไอ้เรานั้นเป็นได้เพียงแค่คน.. แอบมอง

รักคนมีแฟน เป็นได้เพียงแค่ตัวสำรอง
ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้อง..อะไรจากเขา
แค่ตอนเหงาเท่านั้นที่เธอเข้ามา
ถ้าหากเขาไม่รัก ก็อยากให้เธรู้
ว่าตรงนี้ยังมีฉันอยู่เสมอ
ยังรออยู่นะ แม้แค่ละเมอ
ยังรอเธอ.. เลิกกับแฟน

( ดนตรี )

รักคนมีแฟน เป็นได้เพียงแค่ตัวสำรอง
ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้อง..อะไรจากเขา
แค่ตอนเหงาเท่านั้นที่เธอเข้ามา
ถ้าหากเขาไม่รัก ก็อยากให้เธรู้
ว่าตรงนี้ยังมีฉันอยู่เสมอ
ยังรออยู่นะ แม้แค่ละเมอ
ยังรอเธอ.. เลิกกับแฟน

ยังรออยู่นะ แม้แค่ละเมอ
ยังรอเธอ.. เลิกกับแฟน..

มิวสิควิดีโอ รอเธอเลิกกับแฟน กล้วย แสตมป์

เพลง รอเธอเลิกกับแฟน
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์
คำร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่อ : 061 982 4252
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend