หน้าแรก » กล้วย แสตมป์ » คอร์ดเพลง รอเธอเลิกกับแฟน – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง รอเธอเลิกกับแฟน – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง : รอเธอเลิกกับแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง รอเธอเลิกกับแฟน - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, Bb, Bbm, C, Dm, F, Gm


INTRO | F Am | Gm C |
INTRO | F Am | Gm C |

  คงเป็นเพราะเรานั้นเจอกันช้าไป
Am 
  เธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดถึงเธอมา
Dm 
กมาย..
 
  สักแ
Am 
ค่ไหน 
 
เธอ
รู้หรือเปล่า
 
  แต่ว่าข้า
Dm 
งกายของเ
ธอ.. 
 
 
Bb 
มีใครค
นนั้น
 
  ไอ้
Gm 
ฉันก็ได้แต่มองเธอ.. 
 
ฝ่า
ยเดียว

 
มัน
Bb 
ผิดที่ไ
Bbm 
ปรัก..คน
Am 
รักของค
Dm 
นอื่น
Gm 
เราก็ได้แต่ยืนมองเธอกับเขานั้นเคียงคู่กัน
 
ไอ้เ
รานั้นเป็นได้เพียงแค่คน.. 
 
แอบมอง

 
รักคนมีแ
ฟน 
 
เป็นได้เ
Am 
พียงแค่ตัวสำ
Dm 
รอง
 
ไม่มี
สิทธิ์จะไปเรียก
Bb 
ร้อง..อะ
Am 
ไรจากเขา
 
แค่ตอนเ
Bb 
หงาเท่านั้นที่เธอเข้
ามา
 
ถ้าหากเขาไม่
รัก 
 
ก็อยากให้เธ
Am 
รู้
 
ว่าตรงนี้ยั
Dm 
งมีฉันอยู่เ
Am 
สมอ
 
ยัง
Bb 
รออยู่นะ 
 
แม้
Am 
แค่ละเมอ
Gm 
ยังรอเธอ.
 
เลิกกับแฟน

INSTRU | F Am | Gm C |

  คงเป็นเพราะเรานั้นเจอกันช้าไป
Am 
  เธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดถึงเธอมา
Dm 
กมาย..
 
  สักแ
Am 
ค่ไหน 
 
เธอ
รู้หรือเปล่า
 
  แต่ว่าข้า
Dm 
งกายของเ
ธอ.. 
 
 
Bb 
มีใครค
นนั้น
 
  ไอ้
Gm 
ฉันก็ได้แต่มองเธอ.. 
 
ฝ่า
ยเดียว

 
มัน
Bb 
ผิดที่ไ
Bbm 
ปรัก..คน
Am 
รักของค
Dm 
นอื่น
Gm 
เราก็ได้แต่ยืนมองเธอกับเขานั้นเคียงคู่กัน
 
ไอ้เ
รานั้นเป็นได้เพียงแค่คน.. 
 
แอบมอง

 
รักคนมีแ
ฟน 
 
เป็นได้เ
Am 
พียงแค่ตัวสำ
Dm 
รอง
 
ไม่มี
สิทธิ์จะไปเรียก
Bb 
ร้อง..อะ
Am 
ไรจากเขา
 
แค่ตอนเ
Bb 
หงาเท่านั้นที่เธอเข้
ามา
 
ถ้าหากเขาไม่
รัก 
 
ก็อยากให้เธ
Am 
รู้
 
ว่าตรงนี้ยั
Dm 
งมีฉันอยู่เ
Am 
สมอ
 
ยัง
Bb 
รออยู่นะ 
 
แม้
Am 
แค่ละเมอ
Gm 
ยังรอเธอ.
 
เลิกกับแฟน

INSTRU | F Am | Gm C |
INSTRU | F Am | Bb C |

 
รักคนมีแ
ฟน 
 
เป็นได้เ
Am 
พียงแค่ตัวสำ
Dm 
รอง
 
ไม่มี
สิทธิ์จะไปเรียก
Bb 
ร้อง..อะ
Am 
ไรจากเขา
 
แค่ตอนเ
Bb 
หงาเท่านั้นที่เธอเข้
ามา
 
ถ้าหากเขาไม่
รัก 
 
ก็อยากให้เธ
Am 
รู้
 
ว่าตรงนี้ยั
Dm 
งมีฉันอยู่เ
Am 
สมอ
 
ยัง
Bb 
รออยู่นะ 
 
แม้
Am 
แค่ละเมอ
Gm 
ยังรอเธอ.
 
เลิกกับแฟน

 
ยัง
Bb 
รออยู่นะ 
 
แม้
Am 
แค่ละเมอ
Gm 
ยังรอเธอ.
 
เลิกกับแฟน..

OUTRO | F Am | Gm C | ( 2 Time )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รอเธอเลิกกับแฟน


คงเป็นเพราะเรานั้นเจอกันช้าไป
เธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดถึงเธอมากมาย..
สักแค่ไหน เธอรู้หรือเปล่า
แต่ว่าข้างกายของเธอ.. มีใครคนนั้น
ไอ้ฉันก็ได้แต่มองเธอ.. ฝ่ายเดียว

มันผิดที่ไปรัก..คนรักของคนอื่น
เราก็ได้แต่ยืนมองเธอกับเขานั้นเคียงคู่กัน
ไอ้เรานั้นเป็นได้เพียงแค่คน.. แอบมอง

รักคนมีแฟน เป็นได้เพียงแค่ตัวสำรอง
ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้อง..อะไรจากเขา
แค่ตอนเหงาเท่านั้นที่เธอเข้ามา
ถ้าหากเขาไม่รัก ก็อยากให้เธรู้
ว่าตรงนี้ยังมีฉันอยู่เสมอ
ยังรออยู่นะ แม้แค่ละเมอ
ยังรอเธอ.. เลิกกับแฟน

( ดนตรี )

คงเป็นเพราะเรานั้นเจอกันช้าไป
เธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดถึงเธอมากมาย..
สักแค่ไหน เธอรู้หรือเปล่า
แต่ว่าข้างกายของเธอ.. มีใครคนนั้น
ไอ้ฉันก็ได้แต่มองเธอ.. ฝ่ายเดียว

มันผิดที่ไปรัก..คนรักของคนอื่น
เราก็ได้แต่ยืนมองเธอกับเขานั้นเคียงคู่กัน
ไอ้เรานั้นเป็นได้เพียงแค่คน.. แอบมอง

รักคนมีแฟน เป็นได้เพียงแค่ตัวสำรอง
ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้อง..อะไรจากเขา
แค่ตอนเหงาเท่านั้นที่เธอเข้ามา
ถ้าหากเขาไม่รัก ก็อยากให้เธรู้
ว่าตรงนี้ยังมีฉันอยู่เสมอ
ยังรออยู่นะ แม้แค่ละเมอ
ยังรอเธอ.. เลิกกับแฟน

( ดนตรี )

รักคนมีแฟน เป็นได้เพียงแค่ตัวสำรอง
ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้อง..อะไรจากเขา
แค่ตอนเหงาเท่านั้นที่เธอเข้ามา
ถ้าหากเขาไม่รัก ก็อยากให้เธรู้
ว่าตรงนี้ยังมีฉันอยู่เสมอ
ยังรออยู่นะ แม้แค่ละเมอ
ยังรอเธอ.. เลิกกับแฟน

ยังรออยู่นะ แม้แค่ละเมอ
ยังรอเธอ.. เลิกกับแฟน..

มิวสิควิดีโอ รอเธอเลิกกับแฟน กล้วย แสตมป์

เพลง รอเธอเลิกกับแฟน
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์
คำร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่อ : 061 982 4252
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา