คอร์ดเพลง ความสำคัญเปลี่ยน – เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   

คอร์ดเพลง : ความสำคัญเปลี่ยน เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง ความสำคัญเปลี่ยน - เบนซ์ เมืองเลย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : ความสำคัญเปลี่ยน


INTRO | F Fm | Em Am | F | G |
INTRO | F Fm | Em Am G | Dm | G |

 
เจ้าเป็นอิห
C 
ยังคือทร
G/B 
งเงียบๆ 
 
แท้น้
Am 
อน้องหล่า
 
เป็นท
F 
รงบ่เว้าบ่จา 
 
 
G 
คือเก่า
 
เว้า
C 
นำกะบ่ปาก 
 
บ่พอ
G/B 
ใจกะย่าง 
 
Am 
นีเฮา
 
เฮ็ดคือ
Dm 
จัง 
 
คน
G 
บ่ได้ฮักกันแ
C 
ล้ว

 
แต่กับคน
Dm 
อื่นเจ้าสำคัญเหมิ่ด
 
คือ
Em 
ยิ้มคือหัวได้อยู่
 
แต่อ้ายอยาก
F 
ฮู้ 
 
กับอ้ายเจ้าเป็นอิห
G 
ยัง

 
เจ้าเซา
F 
ฮัก 
 
อ้ายแล้ว
G 
บ้อ
 
หรือค
Em 
วามสำคัญเฮ
Am 
าเปลี่ยน
 
อาก
F 
าร 
 
มันฟ้
G 
องว่าเจ้าเบิ
C 
ดใจ
 
อย่าให้อ้าย
F 
คิดไปเองคนเ
G 
ดียว
 
เว้ามา
Em 
โลดเว้าว่าเจ้า
Am 
มีไผ
 
อ้ายเ
F 
จ็บอ้ายยอมหลีก
G 
ให้ 
 
เจ้าไ
C 
ปกับเขา

INSTRU | F | Em | Dm G | C E |
INSTRU | F | Em Am | Dm F | G |

 
แต่กับคน
Dm 
อื่นเจ้าสำคัญเหมิ่ด
 
คือ
Em 
ยิ้มคือหัวได้อยู่
 
แต่อ้ายอยาก
F 
ฮู้ 
 
กับอ้ายเจ้าเป็นอิห
G 
ยัง

 
เจ้าเซา
F 
ฮัก 
 
อ้ายแล้ว
G 
บ้อ
 
หรือค
Em 
วามสำคัญเฮ
Am 
าเปลี่ยน
 
อาก
F 
าร 
 
มันฟ้
G 
องว่าเจ้าเบิ
C 
ดใจ
 
อย่าให้อ้าย
F 
คิดไปเองคนเ
G 
ดียว
 
เว้ามา
Em 
โลดเว้าว่าเจ้า
Am 
มีไผ
 
อ้ายเ
F 
จ็บอ้ายยอมหลีก
G 
ให้ 
 
เจ้าไ
C 
ปกับเขา

 
เจ้าเซา
F 
ฮักอ้ายแล้ว
Fm 
บ้อ
 
หรือค
Em 
วามสำคัญเฮ
Am 
าเปลี่ยน  
G 
     
 
อาก
F 
าร 
 
มันฟ้
G 
องว่าเจ้าเบิ
C 
ดใจ 
 
อย่าให้อ้าย
F 
คิดไปเองคนเ
G 
ดียว
 
เว้ามา
Em 
โลดเว้าเจ้า
Am 
มีไผ
 
อ้ายเ
F 
จ็บอ้ายยอมหลีก
G 
ให้ 
 
เจ้าไ
C 
ปกับเขา

 
อ้าย
Dm 
เจ็บอ้ายยอมหลีก
G 
ให้.. 
 
เจ้าไปกับเขา..

OUTRO | F G | F Fm | C |


เจ้าเป็นอิหยังคือทรงเงียบๆ แท้น้อน้องหล่า
เป็นทรงบ่เว้าบ่จา คือเก่า
เว้านำกะบ่ปาก บ่พอใจกะย่าง หนีเฮา
เฮ็ดคือจัง คนบ่ได้ฮักกันแล้ว

แต่กับคนอื่นเจ้าสำคัญเหมิ่ด
คือยิ้มคือหัวได้อยู่
แต่อ้ายอยากฮู้ กับอ้ายเจ้าเป็นอิหยัง

เจ้าเซาฮัก อ้ายแล้วบ้อ
หรือความสำคัญเฮาเปลี่ยน
อาการ มันฟ้องว่าเจ้าเบิดใจ
อย่าให้อ้ายคิดไปเองคนเดียว
เว้ามาโลดเว้าว่าเจ้ามีไผ
อ้ายเจ็บอ้ายยอมหลีกให้ เจ้าไปกับเขา

( ดนตรี )

แต่กับคนอื่นเจ้าสำคัญเหมิ่ด
คือยิ้มคือหัวได้อยู่
แต่อ้ายอยากฮู้ กับอ้ายเจ้าเป็นอิหยัง

เจ้าเซาฮัก อ้ายแล้วบ้อ
หรือความสำคัญเฮาเปลี่ยน
อาการ มันฟ้องว่าเจ้าเบิดใจ
อย่าให้อ้ายคิดไปเองคนเดียว
เว้ามาโลดเว้าว่าเจ้ามีไผ
อ้ายเจ็บอ้ายยอมหลีกให้ เจ้าไปกับเขา

เจ้าเซาฮักอ้ายแล้วบ้อ
หรือความสำคัญเฮาเปลี่ยน       
อาการ มันฟ้องว่าเจ้าเบิดใจ 
อย่าให้อ้ายคิดไปเองคนเดียว
เว้ามาโลดเว้าเจ้ามีไผ
อ้ายเจ็บอ้ายยอมหลีกให้ เจ้าไปกับเขา

อ้ายเจ็บอ้ายยอมหลีกให้.. เจ้าไปกับเขา..

มิวสิควิดีโอ ความสำคัญเปลี่ยน เบนซ์ เมืองเลย

เพลง ความสำคัญเปลี่ยน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง โทร 06-35591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend