คอร์ดเพลง เจ้าควายน้อย – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เจ้าควายน้อย พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง เจ้าควายน้อย - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู : เจ้าควายน้อย


INTRO | F C | Bb Dm |
INTRO | F C | F Dm | Dm |

 
เจ้าควายน้
F 
อย 
 
เจ้าเกิด
C 
มา
 
จากท้อง
Bb 
นา 
 
ที่อยู่อ
Dm 
าศัย
 
อาจจะแ
F 
ล้ง 
 
แห้งเกิน
C 
ไป
 
แต่ก็เติบ
F 
วัย 
 
ตามเผ่า
Dm 
พันธุ์

 
ควายเป็นห
F 
นุ่ม 
 
ควายเป็น
Dm 
สาว
 
เสียดายเ
F 
จ้า 
 
ต้องมาจา
Dm 
กกัน
 
จากความ
F 
รัก 
 
จากคืน
C 
วัน
 
จากวัน
A 
นั้น.. 
 
ไม่กลั
Dm 
บคืน..

 
เมื่อก่อน
F 
นี้ 
 
คู่กัน
C 
มา
 
ช่วยไถ
Bb 
นา 
 
ช่วยพลิ
Dm 
กฟื้น
 
ได้หว่าน
F 
ไถ 
 
ได้หยัด
C 
ยืน
 
ยังความ
F 
ชื่น 
 
ของชา
Dm 
วนา

 
คือเรื่องร
F 
าวของคนกับ
Dm 
ควาย
 
ที่พังพ่
F 
าย 
 
ต่อกาลเ
Dm 
วลา
 
หมดส
F 
มัยเครื่องจักร
C 
มา
 
แทนคุณ
A 
ค่า 
 
ของ
Dm 
ควาย

INSTRU | F C | Bb Dm |
INSTRU | F C | F Dm | Dm |

 
จากไปแ
F 
ล้ว 
 
ต้องจาก
C 
ไป
 
ด้วยอา
Bb 
ลัย 
 
หมดความห
Dm 
มาย
 
จากพี่น้
F 
อง 
 
ถิ่นเกิดก
C 
าย
 
สู่ความต
F 
าย 
 
ที่ทอ
Dm 
ดเงา

 
เสียงเครื่อง
F 
ยนต์ 
 
รถสิ
Dm 
บล้อ
 
หัวใจ
F 
ฝ่อ 
 
น้ำตาคล
Dm 
อเบ้า
 
เขาจูงล
F 
าก 
 
พรากตีเ
C 
จ้า
 
อาจเป็นเ
A 
ช้า.. 
 
วันสุ
Dm 
ดท้าย

OUTRO | Dm |


เจ้าควายน้อย เจ้าเกิดมา
จากท้องนา ที่อยู่อาศัย
อาจจะแล้ง แห้งเกินไป
แต่ก็เติบวัย ตามเผ่าพันธุ์

ควายเป็นหนุ่ม ควายเป็นสาว
เสียดายเจ้า ต้องมาจากกัน
จากความรัก จากคืนวัน
จากวันนั้น… ไม่กลับคืน

เมื่อก่อนนี้คู่กันมา
ช่วยไถนาช่วยพลิกฟื้น
ได้หว่านไถ ได้หยัดยืน
ยังความชื่น ของชาวนา
คือเรื่องราวของคนกับควาย
ที่พังพ่ายต่อกาลเวลา
หมดสมัยเครื่องจักรมา
แทนคุณค่าของควาย

(Solo)

จากไปแล้ว ต้องจากไป
ด้วยอาลัย หมดความหมาย
จากพี่น้อง ถิ่นเกิดกาย
สู่ความตาย ที่ทอดเงา
เสียงเครื่องยนต์รถสิบล้อ
หัวใจฝ่อ น้ำตาคลอเบ้า
เขาจูงลาก พรากตีเจ้า
อาจเป็นเช้า… วันสุดท้าย

มิวสิควิดีโอ เจ้าควายน้อย พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง เจ้าควายน้อย (คอร์ด)

Lyrics/ Composer :
Surachai Juntimatorn
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend