หน้าแรก » POTATO » คอร์ดเพลง หมดความหมาย – POTATO (โปเตโต้)

คอร์ดเพลง หมดความหมาย – POTATO (โปเตโต้)

คอร์ดเพลง : หมดความหมาย POTATO (โปเตโต้)

คอร์ดเพลง หมดความหมาย - POTATO (โปเตโต้)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม ‘Friends’ : หมดความหมาย


 
ที่แล้ว
Bb 
มา.. 
 
อึด
Ebm 
อัดที่ต้องทำเป็นไ
Bb 
ม่รู้
 
เธอ
Ebm 
ปล่อยที่ว่างในใจ
 
ให้เ
Gm 
ขาซ่อนอยู่ 
 
นานแค่
Dm 
ไหน
 
ที่แล้ว
Eb 
มา.. โฮว..  
Ebm 
โวว..

 
คนรัก
Bb 
กัน.. 
 
ทำ
Ebm 
ไมเธอทำกันลงอย่า
Bb 
งนี้
 
ถ้าเ
Ebm 
ลือกจะไปก็ขอ
 
ให้
Gm 
เขานั้นดี 
 
มากกว่า
Dm 
ฉันที่เคยดี
 
และ
Eb 
รู้ดีว่าฉันเองที่ต้องถอ
ยออกไป

 
หมดความห
Bb 
มาย..
 
ไม่มี
F/A 
ค่าให้เธอต้องทนเก็
Gm 
บไว้
 
ต้องยอม
Dm 
แพ้ให้คนที่เธอ
 
รับมา
Eb 
อยู่ในใจ 
 
ไม่รู้ว่า
Dm 
ตั้งแต่เมื่
Gm 
อไร
 
แต่
Cm 
ที่รู้เธอรักเขามาก 
 
จนตัด
ฉันออกไป

 
หมดความห
Bb 
มาย..
 
ต้องยอม
F/A 
แพ้แม้ฉันจะมาก่อนใช่
Gm 
ไหม
 
ต้องยอม
Dm 
แพ้แม้ฉันจะเคย 
 
เป็นที่
Eb 
หนึ่งในใจ
 
เคยให้ฉัน
Dm 
เป็นโลกทั้
Gm 
งใบ
 
แต่ตอ
Cm 
นนี้ไม่ว่าฉันเป็นอะ
ไร 
 
ก็แพ้เขา
Bb 
หมด..

 
ทาง
Bb 
ที่ดี.. 
 
ก็
Ebm 
คงจะมีทางเดียวเท่า
Bb 
นั้น
 
ก็
Ebm 
คือเดินไปไกลไกล
 
ไม่
Gm 
ขวางใจกัน 
 
หลบให้
Dm 
คนเขารักกัน
 
ส่วน
Eb 
ฉันที่มันแพ้ก็แค่ 
 
ต้องถอ
ยออกไป

 
หมดความห
Bb 
มาย..
 
ไม่มี
F/A 
ค่าให้เธอต้องทนเก็
Gm 
บไว้
 
ต้องยอม
Dm 
แพ้ให้คนที่เธอ
 
รับมา
Eb 
อยู่ในใจ 
 
ไม่รู้ว่า
Dm 
ตั้งแต่เมื่
Gm 
อไร
 
แต่
Cm 
ที่รู้เธอรักเขามาก 
 
จนตัด
ฉันออกไป

 
หมดความห
Bb 
มาย..
 
ต้องยอม
F/A 
แพ้แม้ฉันจะมาก่อนใช่
Gm 
ไหม
 
ต้องยอม
Dm 
แพ้แม้ฉันจะเคย 
 
เป็นที่
Eb 
หนึ่งในใจ
 
เคยให้ฉัน
Dm 
เป็นโลกทั้
Gm 
งใบ
 
แต่ตอ
Cm 
นนี้ไม่ว่าฉันเป็นอะ
ไร 
 
ก็แพ้เขา
Ab 
หมด..

INSTRU | Cm | Cm | Eb | Eb |
INSTRU | Ab | Ab | Cm | Cm |
INSTRU | Ab Bb | Fm Gm |
INSTRU | Ab Eb | F | F |

 
หมดความห
Bb 
มาย..
 
ไม่มี
F/A 
ค่าให้เธอต้องทนเก็
Gm 
บไว้
 
ต้องยอม
Dm 
แพ้ให้คนที่เธอ
 
รับมา
Eb 
อยู่ในใจ 
 
ไม่รู้ว่า
Dm 
ตั้งแต่เมื่
Gm 
อไร
 
แต่
Cm 
ที่รู้เธอรักเขามาก 
 
จนตัด
ฉันออกไป

 
หมดความห
Bb 
มาย..
 
ต้องยอม
F/A 
แพ้แม้ฉันจะมาก่อนใช่
Gm 
ไหม
 
ต้องยอม
Dm 
แพ้แม้ฉันจะเคย 
 
เป็นที่
Eb 
หนึ่งในใจ
 
เคยให้ฉัน
Dm 
เป็นโลกทั้
Gm 
งใบ
 
แต่ตอ
Cm 
นนี้ไม่ว่าฉันเป็นอะ
ไร 
 
ก็แพ้เขา
Bb 
หมด..


ที่แล้วมา.. อึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้
เธอปล่อยที่ว่างในใจ
ให้เขาซ่อนอยู่ นานแค่ไหน
ที่แล้วมา.. โฮว.. โวว..

คนรักกัน.. ทำไมเธอทำกันลงอย่างนี้
ถ้าเลือกจะไปก็ขอ
ให้เขานั้นดี มากกว่าฉันที่เคยดี
และรู้ดีว่าฉันเองที่ต้องถอยออกไป

หมดความหมาย..
ไม่มีค่าให้เธอต้องทนเก็บไว้
ต้องยอมแพ้ให้คนที่เธอ
รับมาอยู่ในใจ ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไร
แต่ที่รู้เธอรักเขามาก จนตัดฉันออกไป

หมดความหมาย..
ต้องยอมแพ้แม้ฉันจะมาก่อนใช่ไหม
ต้องยอมแพ้แม้ฉันจะเคย เป็นที่หนึ่งในใจ
เคยให้ฉันเป็นโลกทั้งใบ
แต่ตอนนี้ไม่ว่าฉันเป็นอะไร ก็แพ้เขาหมด..

ทางที่ดี.. ก็คงจะมีทางเดียวเท่านั้น
ก็คือเดินไปไกลไกล
ไม่ขวางใจกัน หลบให้คนเขารักกัน
ส่วนฉันที่มันแพ้ก็แค่ ต้องถอยออกไป

หมดความหมาย..
ไม่มีค่าให้เธอต้องทนเก็บไว้
ต้องยอมแพ้ให้คนที่เธอ
รับมาอยู่ในใจ ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไร
แต่ที่รู้เธอรักเขามาก จนตัดฉันออกไป

หมดความหมาย..
ต้องยอมแพ้แม้ฉันจะมาก่อนใช่ไหม
ต้องยอมแพ้แม้ฉันจะเคย เป็นที่หนึ่งในใจ
เคยให้ฉันเป็นโลกทั้งใบ
แต่ตอนนี้ไม่ว่าฉันเป็นอะไร ก็แพ้เขาหมด..

( ดนตรี )

หมดความหมาย..
ไม่มีค่าให้เธอต้องทนเก็บไว้
ต้องยอมแพ้ให้คนที่เธอ
รับมาอยู่ในใจ ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไร
แต่ที่รู้เธอรักเขามาก จนตัดฉันออกไป

หมดความหมาย..
ต้องยอมแพ้แม้ฉันจะมาก่อนใช่ไหม
ต้องยอมแพ้แม้ฉันจะเคย เป็นที่หนึ่งในใจ
เคยให้ฉันเป็นโลกทั้งใบ
แต่ตอนนี้ไม่ว่าฉันเป็นอะไร ก็แพ้เขาหมด..

มิวสิควิดีโอ หมดความหมาย POTATO (โปเตโต้)

เพลง หมดความหมาย (คอร์ด)

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, Potato
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา