คอร์ดเพลง ยังมีฉัน – POTATO (โปเตโต้)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยังมีฉัน POTATO (โปเตโต้)

คอร์ดเพลง ยังมีฉัน - POTATO (โปเตโต้)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single POTATO (โปเตโต้) : ยังมีฉัน


Tune to Eb
INTRO | G G/B | C | G G/B | C |

 
อาจมีบางค
G 
รั้ง 
 
 
G/B 
ที่เธอกำลังต้องท้
C 
อใจ
 
บางสิ่งกัดกินหั
G 
วใจ 
 
 
G/B 
คล้ายกำลังจะหล
C 
งทาง
 
เหนื่อยมากใช่ไ
G 
หม 
 
 
G/B 
เห็นเธอมีแต่
C 
น้ำตา
 
แต่อยากให้
Am 
เธอ.. 
 
รู้
C 
ว่า 
 
ยังมีฉัน

INSTRU | G G/B | C | ( 2 Times )

 
โปรดมองที่
G 
ฉัน.
G/B 
.. 
 
จับมือฉันไ
C 
ว้ก่อน
 
ไม่มีอะไ
G 
รซับซ้อน 
 
 
G/B 
ขอเธอจงโปรดเชื่
C 
อใจ
 
แค่อยากให้เธอ
G 
พัก 
 
 
G/B 
ทุกเรื่องราวที่วุ่
C 
นวายใจ
 
จะหนักจะ
Am 
หนา.. 
 
เท่าไ
C 
หร่
 
โปรดแบ่งมัน
Am 
มา..ที่
D 
ฉัน..

 
ไม่ว่าพรุ่ง
C 
นี้ 
 
เธอจะพบกับสิ่
G 
งใด
 
จะดีจะร้
C 
ายเธอยังมีฉันเ
G 
สมอ
 
จะสุขจะ
C 
ทุกข์ 
 
ฉันก็พร้อมไปกั
Bm 
บเธอ
 
ไม่ว่า
Am 
เธอจะเจออะไร 
 
ตร
D 
งนี้ 
 
จะมี..

 
ไม่ว่าพรุ่
C 
งนี้ 
 
จะเลวร้ายขนา
G 
ดไหน
 
จะดีจะร้
C 
าย 
 
จำเอาไว้ว่ายัง
G 
มีฉัน
 
จะสุขจะ
C 
ทุกข์ 
 
ฉันก็พร้อมจะ
Bm 
ฝ่าฟัน
 
และข้าม
Am 
มันไปด้วยกัน
 
ตร
D 
งนี้จะมีฉันอยู่ข้างๆเธอ

INSTRU | C | G | C | G |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
ไม่ว่าพรุ่ง
C 
นี้ 
 
เธอจะพบกับสิ่
G 
งใด
 
จะดีจะร้
C 
าย 
 
เธอยังมีฉันเ
G 
สมอ
 
จะสุขจะ
C 
ทุกข์ 
 
ฉันก็พร้อมไปกั
Bm 
บเธอ
 
ไม่ว่า
Am 
เธอจะเจออะไร 
 
ตร
D 
งนี้จะมี..

 
ไม่ว่าพรุ่
C 
งนี้ 
 
จะเลวร้ายขนา
G 
ดไหน
 
จะดีจะร้
C 
าย 
 
จำเอาไว้ว่ายัง
G 
มีฉัน
 
จะสุขจะ
C 
ทุกข์ 
 
ฉันก็พร้อมจะ
Bm 
ฝ่าฟัน
 
และข้าม
Am 
มันไปด้วยกัน 
 
ตร
D 
งนี้จะมี..
 
ฉันอยู่ข้างๆเธอ..
 

INSTRU | G G/B | C | G G/B | C |

 
อาจมีบางค
G 
รั้ง 
 
 
G/B 
ที่เธอกำลังต้องท้
C 
อใจ
 
บางสิ่งกัดกินหั
G 
วใจ 
 
 
G/B 
คล้ายกำลังจะหล
C 
งทาง
 
เหนื่อยมากใช่ไ
G 
หม 
 
 
G/B 
เห็นเธอมีแต่
C 
น้ำตา
 
แต่อยากให้
Am 
เธอ.. 
 
รู้
C 
ว่า 
 
ยังมีฉัน.
G 
..


อาจมีบางครั้ง ที่เธอกำลังต้องท้อใจ
บางสิ่งกัดกินหัวใจ คล้ายกำลังจะหลงทาง
เหนื่อยมากใช่ไหม เห็นเธอมีแต่น้ำตา
แต่อยากให้เธอ.. รู้ว่า ยังมีฉัน

( ดนตรี )

โปรดมองที่ฉัน… จับมือฉันไว้ก่อน
ไม่มีอะไรซับซ้อน ขอเธอจงโปรดเชื่อใจ
แค่อยากให้เธอพัก ทุกเรื่องราวที่วุ่นวายใจ
จะหนักจะหนา.. เท่าไหร่
โปรดแบ่งมันมา..ที่ฉัน..

ไม่ว่าพรุ่งนี้ เธอจะพบกับสิ่งใด
จะดีจะร้ายเธอยังมีฉันเสมอ
จะสุขจะทุกข์ ฉันก็พร้อมไปกับเธอ
ไม่ว่าเธอจะเจออะไร ตรงนี้ จะมี..

ไม่ว่าพรุ่งนี้ จะเลวร้ายขนาดไหน
จะดีจะร้าย จำเอาไว้ว่ายังมีฉัน
จะสุขจะทุกข์ ฉันก็พร้อมจะฝ่าฟัน
และข้ามมันไปด้วยกัน
ตรงนี้จะมีฉันอยู่ข้างๆเธอ

( ดนตรี )

ไม่ว่าพรุ่งนี้ เธอจะพบกับสิ่งใด
จะดีจะร้าย เธอยังมีฉันเสมอ
จะสุขจะทุกข์ ฉันก็พร้อมไปกับเธอ
ไม่ว่าเธอจะเจออะไร ตรงนี้จะมี..

ไม่ว่าพรุ่งนี้ จะเลวร้ายขนาดไหน
จะดีจะร้าย จำเอาไว้ว่ายังมีฉัน
จะสุขจะทุกข์ ฉันก็พร้อมจะฝ่าฟัน
และข้ามมันไปด้วยกัน ตรงนี้จะมี..
ฉันอยู่ข้างๆเธอ..

( ดนตรี )

อาจมีบางครั้ง ที่เธอกำลังต้องท้อใจ
บางสิ่งกัดกินหัวใจ คล้ายกำลังจะหลงทาง
เหนื่อยมากใช่ไหม เห็นเธอมีแต่น้ำตา
แต่อยากให้เธอ.. รู้ว่า ยังมีฉัน…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยังมีฉัน (คอร์ด)

เนื้อร้อง,ทำนอง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ , Potato
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend