คอร์ดเพลง คนตัวเล็ก – POTATO (โปเตโต้)

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนตัวเล็ก POTATO โปเตโต้

คอร์ดเพลง คนตัวเล็ก - POTATO โปเตโต้

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single POTATO โปเตโต้ : คนตัวเล็ก


Eb 
ฉันเคยคิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป
 
จนลืมว่ามีดวง
Ab 
ดาวน้อยใหญ่
Eb 
ฉันเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร
 
จนทำตัวเองให้ห
Ab 
ล่นหาย

Eb 
โอ เวโอ โอ เวโอ
 
สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้
 
Ab 
โอ เวโอ โอ เวโอ
 
จะเหนื่อยจะท้อเท่าไรแต่ก็ยังยิ้มได้
 
Eb 
โอ เวโอ โอ เวโอ
 
แค่ทำวันนี้ให้ดีไม่ต้องคิดมาก
Ab 
มาย
 
ไม่เป็นเหมือนใคร
 
 
แค่
Cm 
ขอให้เ
Bb 
ป็นตัวเ
Ab 
อง

 
ไม่ได้
Eb 
น้อยและมากเกินไป
 
แค่พอดีข้างในหัวใจ
 
 
ไม่ต้อง
Ab 
ฝืนไม่ต้องตามใคร
 
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
 
 
เป็นแค่คน
Cm 
ตัวเล็ก
 
ที่กำลังเพลินกับโ
Ab 
ลกที่กว้างใหญ่

INSTRU | Eb | Eb | Ab | Ab |
INSTRU | Cm | Cm | Ab | Ab |

 
ไม่ได้
Eb 
น้อยและมากเกินไป
 
แค่พอดีข้างในหัวใจ
 
 
ไม่ต้อง
Ab 
ฝืนไม่ต้องตามใคร
 
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
 
 
เป็นแค่คน
Cm 
ตัวเล็ก
 
ที่กำลังเพลินกับโ
Ab 
ลกที่กว้างใหญ่

 
โวโอ
Eb 
โฮ 
 
ที่กว้างใ
Ab 
หญ่
 
ที่กว้างใ
Cm 
หญ่ 
 
โว
Ab 
โอ

Eb 
ฉันเคยคิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป
 
จนลืมว่ามีดวงด
Ab 
าวน้อยใหญ่
Eb 
ฉันเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร
 
จนทำตัวเองให้ห
Ab 
ล่นหาย

Eb 
โอ เวโอ โอ เวโอ
 
สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้
 
Ab 
โอ เวโอ โอ เวโอ
 
จะเหนื่อยจะท้อเท่าไรแต่ก็ยังยิ้มได้
 
Eb 
โอ เวโอ โอ เวโอ
 
แค่ทำวันนี้ให้ดีไม่ต้องคิดมากม
Ab 
าย
 
ไม่เป็นเหมือนใคร
 
 
แค่
Cm 
ขอให้เ
Bb 
ป็นตัวเ
Ab 
อง

 
ไม่ได้
Eb 
น้อยและมากเกินไป
 
แค่พอดีข้างในหัวใจ
 
 
ไม่ต้อง
Ab 
ฝืนไม่ต้องตามใคร
 
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
 
 
เป็นแค่คน
Cm 
ตัวเล็ก
 
ที่กำลังเพลินกับโ
Ab 
ลกที่กว้างใหญ่

 
ไม่ได้
Eb 
น้อยและมากเกินไป
 
แค่พอดีข้างในหัวใจ
 
 
ไม่ต้อง
Ab 
ฝืนไม่ต้องตามใคร
 
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
 
 
เป็นแค่คน
Cm 
ตัวเล็ก
 
ที่กำลังเพลินกับโ
Ab 
ลกที่กว้างใหญ่

 
โวโอ
Eb 
โฮ 
 
ที่กว้างใ
Ab 
หญ่
 
ที่กว้างใ
Cm 
หญ่ 
 
 
Ab 

Eb 
ฉันไม่คิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป


ฉันเคยคิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป
จนลืมว่ามีดวงดาวน้อยใหญ่
ฉันเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร
จนทำตัวเองให้หล่นหาย

โอ เวโอ โอ เวโอ
สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้
โอ เวโอ โอ เวโอ
จะเหนื่อยจะท้อเท่าไรแต่ก็ยังยิ้มได้
โอ เวโอ โอ เวโอ
แค่ทำวันนี้ให้ดีไม่ต้องคิดมากมาย
ไม่เป็นเหมือนใคร
แค่ขอให้เป็นตัวเอง

ไม่ได้น้อยและมากเกินไป
แค่พอดีข้างในหัวใจ
ไม่ต้องฝืนไม่ต้องตามใคร
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
เป็นแค่คนตัวเล็ก
ที่กำลังเพลินกับโลกที่กว้างใหญ่

( ดนตรี )

ไม่ได้น้อยและมากเกินไป
แค่พอดีข้างในหัวใจ
ไม่ต้องฝืนไม่ต้องตามใคร
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
เป็นแค่คนตัวเล็ก
ที่กำลังเพลินกับโลกที่กว้างใหญ่

โวโอโฮ ที่กว้างใหญ่
ที่กว้างใหญ่ โวโอ

ฉันเคยคิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป
จนลืมว่ามีดวงดาวน้อยใหญ่
ฉันเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร
จนทำตัวเองให้หล่นหาย

โอ เวโอ โอ เวโอ
สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้
โอ เวโอ โอ เวโอ
จะเหนื่อยจะท้อเท่าไรแต่ก็ยังยิ้มได้
โอ เวโอ โอ เวโอ
แค่ทำวันนี้ให้ดีไม่ต้องคิดมากมาย
ไม่เป็นเหมือนใคร
แค่ขอให้เป็นตัวเอง

ไม่ได้น้อยและมากเกินไป
แค่พอดีข้างในหัวใจ
ไม่ต้องฝืนไม่ต้องตามใคร
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
เป็นแค่คนตัวเล็ก
ที่กำลังเพลินกับโลกที่กว้างใหญ่

ไม่ได้น้อยและมากเกินไป
แค่พอดีข้างในหัวใจ
ไม่ต้องฝืนไม่ต้องตามใคร
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
เป็นแค่คนตัวเล็ก
ที่กำลังเพลินกับโลกที่กว้างใหญ่

โวโอโฮ ที่กว้างใหญ่
ที่กว้างใหญ่

ฉันไม่คิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป

มิวสิควิดีโอ คนตัวเล็ก POTATO โปเตโต้
เพลง คนตัวเล็ก (คอร์ด)

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, Potato
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend