คอร์ดเพลง จากคนเคยรัก – Changhum

  
Text   

คอร์ดเพลง : จากคนเคยรัก Changhum

คอร์ดเพลง จากคนเคยรัก - Changhum

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม Last Trip : จากคนเคยรัก


INTRO | A | F#m | D | E |

 
จากคนเคย
A 
รัก จากคนๆ  
F#m 
นึงที่ยังเป็นห่วง
 
จากคนที่เ
D 
คย 
 
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเ
E 
ธอ
 
ได้ยินข่าวค
A 
ราว 
 
กับการเดินท
F#m 
างของเธอครั้งใหม่
 
ก็ไม่ได้
D 
มีอะไรมากมาย 
 
แค่ผ่านมายิ
E 
นดี
 
ยินดีกับเ
A 
ธอ.. 
 
 
F#m 
 
ยินดีกับเ
D 
ธอ.. 
 
 
E 

 
จากคนเคย
A 
รัก จากคนๆ  
F#m 
นึงที่ยังรักอยู่
 
จากคนที่เ
D 
คย 
 
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเ
E 
ธอ
 
ได้ยินข่าวค
A 
ราว 
 
กับการเดินท
F#m 
างของรักครั้งใหม่
 
ก็ไม่ได้
D 
มีอะไรมากมาย 
 
แค่อยากมายิ
E 
นดี
 
ยินดีกับเ
A 
ธอ..

A 
ขอให้เธอได้รัก 
 
ขอให้เธอสุขสมหวัง
F#m 
ขอให้เขาคนนั้น
 
ดูแลเธอให้ดีกว่า
D 
ฉันในวันก่อน 
 
 
E 

A 
ขอให้เธอได้สุข 
 
ขอให้เธอได้สมหวัง
F#m 
ขอให้เขาคนนั้น
 
ดูแลเธอให้ดีกว่า
D 
ฉันในวันวาน
 
ฉันที่ไม่อ
E 
าจ ย้อนไป (ย้อนไป)

A 
ขอให้เธอได้รัก 
 
ขอให้เธอสุขสมหวัง
F#m 
ขอให้เขาคนนั้น
 
ดูแลเธอให้ดีกว่า
D 
ฉันในวันก่อน 
 
 
E 

A 
ขอให้เธอได้สุข 
 
ขอให้เธอได้สมหวัง
F#m 
ขอให้เขาคนนั้น
 
ดูแลเธอให้ดีกว่า
D 
ฉันในวันวาน
 
ฉันที่ไม่อ
E 
าจ ย้อนไป กลับไปยืนที่ตรงนั้น

A 
ขอให้เธอได้รัก 
 
ขอให้เธอสุขสมหวัง
F#m 
ขอให้เขาคนนั้น
 
ดูแลเธอให้ดีกว่า
D 
ฉันในวันก่อน

A 
ขอให้เธอได้สุข 
 
ขอให้เธอได้สมหวัง
F#m 
ขอให้เขาคนนั้น
 
ดูแลเธอให้ดีกว่า
D 
ฉันในวันวาน
 
ฉันที่ไม่อาจ.. ย้อ
 
นไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จากคนเคยรัก


จากคนเคยรัก จากคนๆ นึงที่ยังเป็นห่วง
จากคนที่เคย มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอ
ได้ยินข่าวคราว กับการเดินทางของเธอครั้งใหม่
ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย แค่ผ่านมายินดี
ยินดีกับเธอ..
ยินดีกับเธอ..

จากคนเคยรัก จากคนๆ นึงที่ยังรักอยู่
จากคนที่เคย มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอ
ได้ยินข่าวคราว กับการเดินทางของรักครั้งใหม่
ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย แค่อยากมายินดี
ยินดีกับเธอ..

ขอให้เธอได้รัก ขอให้เธอสุขสมหวัง
ขอให้เขาคนนั้น
ดูแลเธอให้ดีกว่าฉันในวันก่อน

ขอให้เธอได้สุข ขอให้เธอได้สมหวัง
ขอให้เขาคนนั้น
ดูแลเธอให้ดีกว่าฉันในวันวาน
ฉันที่ไม่อาจ ย้อนไป (ย้อนไป)

ขอให้เธอได้รัก ขอให้เธอสุขสมหวัง
ขอให้เขาคนนั้น
ดูแลเธอให้ดีกว่าฉันในวันก่อน

ขอให้เธอได้สุข ขอให้เธอได้สมหวัง
ขอให้เขาคนนั้น
ดูแลเธอให้ดีกว่าฉันในวันวาน
ฉันที่ไม่อาจ ย้อนไป กลับไปยืนที่ตรงนั้น

ขอให้เธอได้รัก ขอให้เธอสุขสมหวัง
ขอให้เขาคนนั้น
ดูแลเธอให้ดีกว่าฉันในวันก่อน

ขอให้เธอได้สุข ขอให้เธอได้สมหวัง
ขอให้เขาคนนั้น
ดูแลเธอให้ดีกว่าฉันในวันวาน
ฉันที่ไม่อาจ.. ย้อนไป..

มิวสิควิดีโอเพลง จากคนเคยรัก Changhum

เพลง จากคนเคยรัก (คอร์ด)
ศิลปิน: Changhum
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง – ช่างหำ
IG: changhum17
Facebook: Changhum
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend