คอร์ดเพลง นางสาวขวัญใจ คณะขวัญใจ

  
Text   
คอร์ดเพลง นางสาวขวัญใจ ศิลปิน คณะขวัญใจ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Em Am A7 D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | G Em | Am D |
INTRO | G Em | Am D |

G 
เดินแทบสะดุด
Em 
ล้ม 
 
มัวแต่มอง
Am 
เธอ 
 
ไม่มองท
D 
าง
G 
ใจนี้สะดุด
Em 
รัก 
 
รักนั้นตอก
Am 
ย้ำเพราะได้สบ
D 
ตา
C 
ดูไปก็อ่อน
Cm 
หวาน 
 
ดูนาน
Bm 
นานยิ่งเข้า
Em 
ที
 
ดู
Am 
เซ็กซี่.
A7 
.. 
 
 
C 
สวยไม่สร่างเ
D 
ซา

G 
ใครในตำแหน่
Em 
งนี้ 
 
นึกไม่ออก
Am 
เลยนอกเสียจากเ
D 
ธอ
 
พร่ำเ
G 
พ้อใจไม่
Em 
มั่นคง 
 
หลงระ
Am 
งมในวา
D 
จา
 
อยากจะ
C 
อยู่..ใกล้
Cm 
ใกล้ 
 
นึกไม่ออก
Bm 
เลยถ้าเป็น
Em 
จริง
 
โอย
Am 
ยอดหญิง.
A7 
.. 
 
น่า
Eb 
รักเกินเยียว
D 
ยา

 
ภายน
G 
อกดูเด่น
Em 
เลย 
 
ภายใ
Am 
นยิ่งแตกต่
D 
าง
G 
เหมือนตกหลุม
Em 
พราง 
 
ที่
Am 
เธอวางเอา
D 
ไว้
 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 

INSTRU | G Em | Am D | ( 4 Times )

G 
เดินแทบสะดุด
Em 
ล้ม 
 
มัวแต่มอง
Am 
เธอ 
 
ไม่มองท
D 
าง
G 
ใจนี้สะดุด
Em 
รัก 
 
รักนั้นตอก
Am 
ย้ำเพราะได้สบ
D 
ตา
C 
ดูไปก็อ่อน
Cm 
หวาน 
 
ดูนาน
Bm 
นานยิ่งเข้า
Em 
ที
 
ดู
Am 
เซ็กซี่.
A7 
.. 
 
 
C 
สวยไม่สร่างเ
D 
ซา

G 
ใครในตำแหน่
Em 
งนี้ 
 
นึกไม่ออก
Am 
เลยนอกเสียจากเ
D 
ธอ
 
พร่ำเ
G 
พ้อใจไม่
Em 
มั่นคง 
 
หลงระ
Am 
งมในวา
D 
จา
 
อยากจะ
C 
อยู่..ใกล้
Cm 
ใกล้ 
 
นึกไม่ออก
Bm 
เลยถ้าเป็น
Em 
จริง
 
โอย
Am 
ยอดหญิง.
A7 
.. 
 
น่า
Eb 
รักเกินเยียว
D 
ยา

 
ภายน
G 
อกดูเด่น
Em 
เลย 
 
ภายใ
Am 
นช่างแตกต่
D 
าง
G 
เหมือนตกหลุม
Em 
พราง 
 
ที่
Am 
เธอวางเอา
D 
ไว้

 
ภายน
G 
อกดูเด่น
Em 
เลย 
 
ภายใ
Am 
นยิ่งแตกต่
D 
าง
G 
เหมือนตกหลุม
Em 
พราง 
 
ที่
Am 
เธอวางเอา
D 
ไว้
 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 
 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 
 
(นางสาวขวัญใจ..)
 

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธองงง
D 
วย
G 
สวยรวยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธอคนส
D 
วย
 
งงง
G 
วยด้วยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 
 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธองงง
D 
วย
G 
สวยรวยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธอคนส
D 
วย
 
งงง
G 
วยด้วยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธองงง
D 
วย
G 
สวยรวยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธอคนส
D 
วย
 
งงง
G 
วยด้วยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง นางสาวขวัญใจ


เดินแทบสะดุดล้ม มัวแต่มองเธอ ไม่มองทาง
ใจนี้สะดุดรัก รักนั้นตอกย้ำเพราะได้สบตา
ดูไปก็อ่อนหวาน ดูนานนานยิ่งเข้าที
ดูเซ็กซี่… สวยไม่สร่างเซา

ใครในตำแหน่งนี้ นึกไม่ออกเลยนอกเสียจากเธอ
พร่ำเพ้อใจไม่มั่นคง หลงระงมในวาจา
อยากจะอยู่..ใกล้ใกล้ นึกไม่ออกเลยถ้าเป็นจริง
โอยยอดหญิง… น่ารักเกินเยียวยา

ภายนอกดูเด่นเลย ภายในยิ่งแตกต่าง
เหมือนตกหลุมพราง ที่เธอวางเอาไว้
(นางสาวขวัญใจ)

( ดนตรี )

เดินแทบสะดุดล้ม มัวแต่มองเธอ ไม่มองทาง
ใจนี้สะดุดรัก รักนั้นตอกย้ำเพราะได้สบตา
ดูไปก็อ่อนหวาน ดูนานนานยิ่งเข้าที
ดูเซ็กซี่… สวยไม่สร่างเซา

ใครในตำแหน่งนี้ นึกไม่ออกเลยนอกเสียจากเธอ
พร่ำเพ้อใจไม่มั่นคง หลงระงมในวาจา
อยากจะอยู่..ใกล้ใกล้ นึกไม่ออกเลยถ้าเป็นจริง
โอยยอดหญิง… น่ารักเกินเยียวยา

ภายนอกดูเด่นเลย ภายในช่างแตกต่าง
เหมือนตกหลุมพราง ที่เธอวางเอาไว้

ภายนอกดูเด่นเลย ภายในยิ่งแตกต่าง
เหมือนตกหลุมพราง ที่เธอวางเอาไว้
(นางสาวขวัญใจ)
(นางสาวขวัญใจ)
(นางสาวขวัญใจ..)

อยากบอกให้รู้จัง หลงระงมเธองงงวย
สวยรวยรอยยิ้ม เห็นทีไรดังต้องมนต์
อยากเป็นคนเห็นแก่ตัว
ขอครอบครองเธอเพียงผู้เดียว

อยากบอกให้รู้จัง หลงระงมเธอคนสวย
งงงวยด้วยรอยยิ้ม เห็นทีไรดังต้องมนต์
อยากเป็นคนเห็นแก่ตัว
ขอครอบครองเธอเพียงผู้เดียว

(นางสาวขวัญใจ)
(นางสาวขวัญใจ)

อยากบอกให้รู้จัง หลงระงมเธองงงวย
สวยรวยรอยยิ้ม เห็นทีไรดังต้องมนต์
อยากเป็นคนเห็นแก่ตัว
ขอครอบครองเธอเพียงผู้เดียว

อยากบอกให้รู้จัง หลงระงมเธอคนสวย
งงงวยด้วยรอยยิ้ม เห็นทีไรดังต้องมนต์
อยากเป็นคนเห็นแก่ตัว
ขอครอบครองเธอเพียงผู้เดียว

อยากบอกให้รู้จัง หลงระงมเธองงงวย
สวยรวยรอยยิ้ม เห็นทีไรดังต้องมนต์
อยากเป็นคนเห็นแก่ตัว
ขอครอบครองเธอเพียงผู้เดียว

อยากบอกให้รู้จัง หลงระงมเธอคนสวย
งงงวยด้วยรอยยิ้ม เห็นทีไรดังต้องมนต์
อยากเป็นคนเห็นแก่ตัว
ขอครอบครองเธอเพียงผู้เดียว

มิวสิควิดีโอ นางสาวขวัญใจ คณะขวัญใจ

เพลง : นางสาวขวัญใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกมารทัต
เรียบเรียง : คณะขวัญใจ
Contact : FB คณะขวัญใจ
คอร์ดเพลง นางสาวขวัญใจ คณะขวัญใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend