คอร์ดเพลง คุณไปอยู่กับดาวพลูโตแล้ว คณะขวัญใจ

  
Text   


Capo #1
INTRO | C | F | G | C |
INTRO | C | F | G | C | C |

C 
ผมคงไม่ได้พบคุณแ
F 
ล้ว
G 
คุณคงไม่กลับมาแ
C 
ล้ว
C 
เงียบไปเลย 
 
ไม่มี
F 
วี่แวว
 
แล้วจะ
G 
ทำอย่างไรล่ะที
C 
นี้

F 
คุณผ่านมาให้
Fm 
รัก 
 
แล้วคุณก็
C 
ไป
F 
โลกสดใสเปลี่ยนไ
Fm 
ปกลายเป็นขา
C 
วดำ
F 
จำแต่ฝัน 
 
ที่เราเ
Fm 
ขียนเวียนไป 
 
วน
C 
มา 
 
และถ้อยคำ..
 
ถูกค
G 
รอบงำ.
F 
 
ด้วยค
Fm 
วามคิดถึง
C 
คุณ

INSTRU | F | Fm | C | C |

C 
คุณคงไปอยู่ที่ดาวพ
F 
ลูโต
 
แสนไ
G 
กลมากมาย 
 
กว่า
C 
พันกิโล
 
ทิ้ง
C 
รักที่มันเกิด 
 
ให้เติ
F 
บโต..
 
อยู่ภ
G 
ายในใจ 
 
ใครจะ
C 
ดูแล

F 
คุณผ่านมาให้
Fm 
รัก 
 
แล้วคุณก็
C 
ไป
F 
โลกสดใสเปลี่ยนไ
Fm 
ปกลายเป็นขา
C 
วดำ
F 
จำแต่ฝัน 
 
ที่เราเ
Fm 
ขียนเวียนไป 
 
วน
C 
มา 
 
และถ้อยคำ..
 
ถูกค
G 
รอบงำ.
F 
 
ด้วยค
Fm 
วามคิดถึง
C 
คุณ

F 
คุณผ่านมาให้
Fm 
รัก 
 
แล้วคุณก็
C 
ไป..
F 
โลกสดใสเปลี่ยนไ
Fm 
ป 
 
โลกของฉันเปลี่ยนไปแ
C 
ล้ว..
F 
จำแต่ฝัน 
 
ที่เราเ
Fm 
ขียนเวียนไป 
 
วน
C 
มา 
 
และถ้อยคำ..
 
ถูกค
G 
รอบงำ.
F 
 
ด้วยค
Fm 
วามคิดถึง
C 
คุณ

 
ถูกค
G 
รอบงำ 
 
ถูกครอบงำ
 
ถูกค
F 
รอบงำ.. 
 
 
Fm 
 
ด้วยความคิดถึ
C 
งคุณ..

OUTRO | C |


ผมคงไม่ได้พบคุณแล้ว
คุณคงไม่กลับมาแล้ว
เงียบไปเลย ไม่มีวี่แวว
แล้วจะทำอย่างไรล่ะทีนี้

คุณผ่านมาให้รัก แล้วคุณก็ไป
โลกสดใสเปลี่ยนไปกลายเป็นขาวดำ
จำแต่ฝัน ที่เราเขียนเวียนไป วนมา และถ้อยคำ..
ถูกครอบงำ.. ด้วยความคิดถึงคุณ

( ดนตรี )

คุณคงไปอยู่ที่ดาวพลูโต
แสนไกลมากมาย กว่าพันกิโล
ทิ้งรักที่มันเกิด ให้เติบโต..
อยู่ภายในใจ ใครจะดูแล

คุณผ่านมาให้รัก แล้วคุณก็ไป
โลกสดใสเปลี่ยนไปกลายเป็นขาวดำ
จำแต่ฝัน ที่เราเขียนเวียนไป วนมา และถ้อยคำ..
ถูกครอบงำ.. ด้วยความคิดถึงคุณ

คุณผ่านมาให้รัก แล้วคุณก็ไป..
โลกสดใสเปลี่ยนไป โลกของฉันเปลี่ยนไปแล้ว..
จำแต่ฝัน ที่เราเขียนเวียนไป วนมา และถ้อยคำ..
ถูกครอบงำ.. ด้วยความคิดถึงคุณ

ถูกครอบงำ ถูกครอบงำ
ถูกครอบงำ..
ด้วยความคิดถึงคุณ..

มิวสิควิดีโอ คุณไปอยู่กับดาวพลูโตแล้ว คณะขวัญใจ

เพลง : คุณไปอยู่กับดาวพลูโตแล้ว
ศิลปิน : คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกมารทัต
เรียบเรียง : คณะขวัญใจ
ติดต่องาน : 063-9166983
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend