คอร์ดเพลง ประกาศหาแฟน – วงกลม

  
Text   

คอร์ดเพลง : ประกาศหาแฟน วงกลม

คอร์ดเพลง ประกาศหาแฟน - วงกลม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงกลม : ประกาศหาแฟน


INTRO | C | Bm | C | D |

 
โลกของคนโ
G 
สด 
 
ทำไมมันเหงาอย่า
Bm 
งนี้
 
ผ่านมา
Am 
กี่ปี 
 
อาการแบบนี้ยังไม่หา
D 
ยไป
 
เช้าของทุก
G 
วัน 
 
ยังนั่งเหม่อลอยคอ
Bm 
ยหา
 
ใครสัก
Am 
คน 
 
ก็หวังว่าฟ้าจะเข้า
D 
ใจ

 
หรือว่า
C 
ฟ้ายังไม่ส่งมา
 
หรือชะ
Bm 
ตายังล้อเล่น
 
ทำให้
C 
คนหนึ่งคนอย่างฉัน
 
ต้องทนเดียวด
D 
ายอย่างนี้

 
ประกาศหาแ
G 
ฟนสักคน
 
เธอไม่ต้องดีซักเท่
Em 
าไหร่
 
เธอไม่ต้องสวยก็
C 
ได้ 
 
แต่
D 
ขอให้เป็นคนดี
 
ประกาศหา
G 
คนจริงใจ
 
ที่อยู่ใกล้ ๆ แล้ว
Em 
มีความสุข
 
เธอไม่ต้องน่า
C 
รักที่สุด
 
แต่
D 
ขอให้อยู่กับฉันจนวันสุดท้าย

INSTRU | G | Em | C | D |

 
โลกของความจ
G 
ริง
 
ที่ใครหลายคนนั้นต้อง
Bm 
เจอ
 
อาจจะเ
Am 
หงาแต่คนมีคู่ไม่เข้า
D 
ใจ

 
หรือว่า
C 
ฟ้ายังไม่ส่งมา
 
หรือชะ
Bm 
ตายังล้อเล่น
 
ทำให้
C 
คนหนึ่งคนอย่างฉัน
 
ต้องทนเดียวด
D 
ายอย่างนี้

 
ประกาศหาแ
G 
ฟนสักคน
 
เธอไม่ต้องดีซักเท่
Em 
าไหร่
 
เธอไม่ต้องสวยก็
C 
ได้ 
 
แต่
D 
ขอให้เป็นคนดี
 
ประกาศหา
G 
คนจริงใจ
 
ที่อยู่ใกล้ ๆ แล้ว
Em 
มีความสุข
 
เธอไม่ต้องน่า
C 
รักที่สุด
 
แต่
D 
ขอให้อยู่กับฉันจนวันสุดท้าย

INSTRU | C | Bm | C | G |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
หรือว่า
C 
ฟ้ายังไม่ส่งมา
 
หรือชะ
Bm 
ตายังล้อเล่น
 
ทำให้
C 
คนหนึ่งคนอย่างฉัน
 
ต้องทนเดียวด
D 
ายอย่างนี้

 
ประกาศหาแ
G 
ฟนสักคน
 
เธอไม่ต้องดีซักเท่
Em 
าไหร่
 
เธอไม่ต้องสวยก็
C 
ได้ 
 
แต่
D 
ขอให้เป็นคนดี
 
ประกาศหา
G 
คนจริงใจ
 
ที่อยู่ใกล้ ๆ แล้ว
Em 
มีความสุข
 
เธอไม่ต้องน่า
C 
รักที่สุด
 
แต่
D 
ขอให้อยู่กับฉัน

 
ประกาศหาแ
G 
ฟนสักคน
 
เธอไม่ต้องดีซักเท่
Em 
าไหร่
 
เธอไม่ต้องสวยก็
C 
ได้ 
 
แต่
D 
ขอให้เป็นคนดี
 
ประกาศหา
G 
คนจริงใจ
 
ที่อยู่ใกล้ ๆ แล้ว
Em 
มีความสุข
 
เธอไม่ต้องน่า
C 
รักที่สุด
 
แต่
D 
ขอให้อยู่กับฉันจนวันสุดท้าย

INSTRU | G | Em | C |

 
แต่
D 
ขอให้อยู่กับฉันจนวันต
G 
าย…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ประกาศหาแฟน


โลกของคนโสด ทำไมมันเหงาอย่างนี้
ผ่านมากี่ปี อาการแบบนี้ยังไม่หายไป
เช้าของทุกวัน ยังนั่งเหม่อลอยคอยหา
ใครสักคน ก็หวังว่าฟ้าจะเข้าใจ

หรือว่าฟ้ายังไม่ส่งมา
หรือชะตายังล้อเล่น
ทำให้คนหนึ่งคนอย่างฉัน
ต้องทนเดียวดายอย่างนี้

ประกาศหาแฟนสักคน
เธอไม่ต้องดีซักเท่าไหร่
เธอไม่ต้องสวยก็ได้ แต่ขอให้เป็นคนดี
ประกาศหาคนจริงใจ
ที่อยู่ใกล้ ๆ แล้วมีความสุข
เธอไม่ต้องน่ารักที่สุด
แต่ขอให้อยู่กับฉันจนวันสุดท้าย

( ดนตรี )

โลกของความจริง
ที่ใครหลายคนนั้นต้องเจอ
อาจจะเหงาแต่คนมีคู่ไม่เข้าใจ

หรือว่าฟ้ายังไม่ส่งมา
หรือชะตายังล้อเล่น
ทำให้คนหนึ่งคนอย่างฉัน
ต้องทนเดียวดายอย่างนี้

ประกาศหาแฟนสักคน
เธอไม่ต้องดีซักเท่าไหร่
เธอไม่ต้องสวยก็ได้ แต่ขอให้เป็นคนดี
ประกาศหาคนจริงใจ
ที่อยู่ใกล้ ๆ แล้วมีความสุข
เธอไม่ต้องน่ารักที่สุด
แต่ขอให้อยู่กับฉันจนวันสุดท้าย

( ดนตรี )

หรือว่าฟ้ายังไม่ส่งมา
หรือชะตายังล้อเล่น
ทำให้คนหนึ่งคนอย่างฉัน
ต้องทนเดียวดายอย่างนี้

ประกาศหาแฟนสักคน
เธอไม่ต้องดีซักเท่าไหร่
เธอไม่ต้องสวยก็ได้ แต่ขอให้เป็นคนดี
ประกาศหาคนจริงใจ
ที่อยู่ใกล้ ๆ แล้วมีความสุข
เธอไม่ต้องน่ารักที่สุด
แต่ขอให้อยู่กับฉัน

ประกาศหาแฟนสักคน
เธอไม่ต้องดีซักเท่าไหร่
เธอไม่ต้องสวยก็ได้ แต่ขอให้เป็นคนดี
ประกาศหาคนจริงใจ
ที่อยู่ใกล้ ๆ แล้วมีความสุข
เธอไม่ต้องน่ารักที่สุด
แต่ขอให้อยู่กับฉันจนวันสุดท้าย

( ดนตรี )

แต่ขอให้อยู่กับฉันจนวันตาย…

มิวสิควิดีโอ ประกาศหาแฟน วงกลม
เพลง ประกาศหาแฟน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พรชัย จันสุข
เรียบเรียง : วงกลม
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend