คอร์ดเพลง ยังคงดอย – สิงโต นำโชค

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยังคงดอย สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง ยังคงดอย - สิงโต นำโชค

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single สิงโต นำโชค : ยังคงดอย


INTRO | Bb | Am | Gm C | F F7 |
INTRO | Bb | Am | Gm C | F |

 
หน้าหนาว
Gm 
ปีนี้ 
 
พี่รอเธอ
C 
อยู่บนด
F 
อย
 
พี่แอบใจ
Gm 
น้อย 
 
คอยเ
C 
ธอกลับ
F 
มา
 
บน
F7 
ดอยปี
Bb 
นี้ เขาบอกว่า  
C 
 
อง
F 
ศาฯ
 
พี่คอยเธอกลับ
Gm 
มา 
 
 
C 
 
กินหมูกระทะกันบนด
F 
อย 
 
 
F7 

Bb 
รอ.. 
 
 
Am 
คอย..
 
รออยู่บน
Gm 
ดอย 
 
คอยเ
C 
ธอกลับ
F 
มา
 
ถ้า
F7 
นานกว่
Bb 
านี้ 
 
พี่ใจไม่
C 
ดีแล้ว
F 
นะ
 
พี่คอยเธอกลับ
Gm 
มา.
C 
..
 
มาบอกรักกันบนด
F 
อย

 
หน้าหนาวทุ
Gm 
กปี 
 
พี่มีเธอ
C 
อยู่ใก
F 
ล้ 
 
 
จะหนาวแค่
Gm 
ไหน 
 
ก็อุ่นไ
C 
ด้เพราะเ
F 
ธอ
 
นั่งชม
F7 
แม่คะ
Bb 
นิ้ง
 
กระหนุงกระห
C 
นิงจนแม่เ
F 
ขิน
 
นั่งชม
Dm 
หมอกเพ
Gm 
ลิน ๆ  
C 
 
แอบคิดถึงเธออยู่บนด
F 
อย 
 
 
F7 

Bb 
รอ.. 
 
 
Am 
คอย..
 
รออยู่บน
Gm 
ดอย 
 
คอยเ
C 
ธอกลับ
F 
มา
 
ถ้า
F7 
นานกว่
Bb 
านี้ 
 
พี่ใจไม่
C 
ดีแล้ว
F 
นะ
 
พี่คอยเธอกลับ
Gm 
มา.
C 
..
 
มาบอกรักกันบนด
F 
อย 
 
 
F7 

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F F7 |
INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |

 
หน้าวกายยั
Gm 
งดี 
 
ยังมีรผ้า
C 
ห่มห่ม
F 
ให้
 
แต่พี่หนาว
Gm 
ใจ 
 
ใครจะ
C 
ห่มให้ห
F 
นอ
 
หน้าห
F7 
นาวปี
Bb 
นี้
 
พี่คงต้องเ
C 
ศ้ราหนาวห
F 
งอย
 
คงหนา
Dm 
วตาย 
 
บน
Gm 
ดอย.
C 
..
 
รอคอย คอยเธอกลั
F 
บมา 
 
 
F7 

Bb 
รอ.. 
 
 
Am 
คอย..
 
รออยู่บน
Gm 
ดอย 
 
คอยน้
C 
องกลับ
F 
มา
 
ถ้า
F7 
นานกว่า
Bb 
นี้ 
 
พี่ใจไม่
C 
ดีแล้ว
F 
นะ
 
เมื่อไรน้องจ
Gm 
ะมา.
C 
..
 
มาบอกรักกันอยู่บนด
F 
อย 
 
 
F7 

Bb 
รอ.. 
 
 
Am 
คอย..
 
รออยู่บน
Gm 
ดอย 
 
คอยเ
C 
ธอกลั
F 
บมา 
 
 
F7 
Bb 
รอ.. 
 
 
Am 
คอย..
 
รออยู่บน
Gm 
ดอย 
 
คอยน้
C 
องกลับ
F 
มา 
 
 
F7 

OUTRO | Bb | Am | Gm C | F F7 |
OUTRO | Bb | Am | Gm C | F |


หน้าหนาวปีนี้ พี่รอเธออยู่บนดอย
พี่แอบใจน้อย คอยเธอกลับมา
บนดอยปีนี้ เขาบอกว่า 4 องศาฯ
พี่คอยเธอกลับมา
กินหมูกระทะกันบนดอย

รอ.. คอย..
รออยู่บนดอย คอยเธอกลับมา
ถ้านานกว่านี้ พี่ใจไม่ดีแล้วนะ
พี่คอยเธอกลับมา…
มาบอกรักกันบนดอย

หน้าหนาวทุกปี พี่มีเธออยู่ใกล้ ๆ
จะหนาวแค่ไหน ก็อุ่นได้เพราะเธอ
นั่งชมแม่คะนิ้ง
กระหนุงกระหนิงจนแม่เขิน
นั่งชมหมอกเพลิน ๆ
แอบคิดถึงเธออยู่บนดอย

รอ.. คอย..
รออยู่บนดอย คอยเธอกลับมา
ถ้านานกว่านี้ พี่ใจไม่ดีแล้วนะ
พี่คอยเธอกลับมา…
มาบอกรักกันบนดอย

( ดนตรี )

หน้าวกายยังดี ยังมีรผ้าห่มห่มให้
แต่พี่หนาวใจ ใครจะห่มให้หนอ
หน้าหนาวปีนี้
พี่คงต้องเศ้ราหนาวหงอย
คงหนาวตาย บนดอย…
รอคอย คอยเธอกลับมา

รอ.. คอย..
รออยู่บนดอย คอยน้องกลับมา
ถ้านานกว่านี้ พี่ใจไม่ดีแล้วนะ
เมื่อไรน้องจะมา…
มาบอกรักกันอยู่บนดอย

รอ.. คอย..
รออยู่บนดอย คอยเธอกลับมา
รอ.. คอย..
รออยู่บนดอย คอยน้องกลับมา


รูปภาพคอร์ด ยังคงดอย – สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง ยังคงดอย - สิงโต นำโชค

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยังคงดอย (คอร์ด)

เนื้อร้อง, ทำนอง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์)
ติดต่องาน: 063-232-4935
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend